[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Stordrift af linux-kasser

SSLUG hyggemøde 12/9-00

Christoffer Hall-Frederiksen <hall@diku.dk>


Installation af operativsystemet

Hvordan løser man så disse problemer?

Kickstart installation af Red Hat Linux - Hvad kræves?

Hvad sker der?

 1. Maskinen booter
 2. Opsætninig af netværk via dhcp/bootp
 3. dhcp/bootp fortæller hvor kickstart-filen skal hentes fra.
 4. Maskinen installeres som beskrevet i kickstartfilen

Konfiguration af maskinerne

Software på maskinerne

Andre systemer


cfengine - første eksempel

control:
    
  access           = ( root )
  sysadm           = ( cfengine@diku.dk )
  site            = ( diku )
  domain           = ( diku.dk )
  timezone          = ( CET )
  verbose          = ( on ) 

  actionsequence       = ( editfiles processes ) 

groups:

  mail_server = ( hugin )

editfiles:

 linux.mail_server:
  { /etc/inetd.conf
   AppendIfNoSuchLine "pop-3 stream tcp nowait root tcpd enpopper"
  }

 any:
  { /etc/inetd.conf
   AppendIfNoSuchLine "finger stream tcp nowait bin tcpd in.fingerd"
  }


processes:

 linux::
  "inetd" signal=hup

cfengine - andet eksempel

control:
    
  access           = ( root )
  sysadm           = ( cfengine@diku.dk )
  site            = ( diku )
  domain           = ( diku.dk )
  timezone          = ( CET )
  verbose          = ( on ) 

  actionsequence       = ( tidy processes ) 

tidy:
  /usr/tmp/  pattern=*    age=1
        recurse=inf   rmdirs=true
        type=atime

  /var/tmp/  pattern=*    age=1
        recurse=inf   rmdirs=true
        type=atime

  /tmp/    pattern=*    age=1
        recurse=inf   rmdirs=true
        type=atime
  ignore:
   .X11


processes:
  any:: 
    "[0-9][1-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]"
    include=netscape
    signal=term
    action=signal
    exclude=root
    exclude=bin
    exclude=daemon

    "[0-9][1-9]:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]"
    include=netscape
    signal=kill
    action=signal
    exclude=root
    exclude=bin
    exclude=daemon

kickstart eksempel

##
## This is an RedHat kickstart file.
##

lang en_US
keyboard en

# Network configuration
network --bootproto static --ip 130.225.96.189 --netmask 255.255.254.0 --nameserver 130.225.96.228

# Access to the RedHat distribution
nfs --server 130.225.96.146 --dir /net/kvaser/vol/linux_dist/redhat-6.1/i386

# PARTITION stuff
zerombr yes
clearpart --all

part /boot --size 40
part /   --size 1000 --grow
part /var --size 400 
part swap --size 512

# INSTALL SECTION
# ===============
install

timezone --utc Europe/Copenhagen
mouse --kickstart generic3ps/2

# (pga. fejl i RedHat 6.1 kickstart defineres kort og monitor senere)
xconfig --server S3

rootpw --iscrypted DUMMY prXDMoDV0hMvM
auth --enablenis --nisdomain diku.dk
lilo --location mbr

# PACKAGES SECTION
# ================
%packages

# (jf. i386/RedHat/base/comps)
@ Base
@ KDE Workstation
@ Extra Documentation
@ Kernel Development
fortune-mod


# POST SECTION
# ============
%post

# Install local DIKU-packages
#
THE_FTP="ftp://130.225.96.146/RPMS/DIKU-packages/install"
rpm -i ${THE_FTP}/i386/diku-tcsh-6.09.0-1.i386.rpm
rpm -i ${THE_FTP}/i386/am-utils-6.0.2-1.i386.rpm
rpm -i ${THE_FTP}/i386/cfengine-1.5.4-1.i386.rpm
rpm -i ${THE_FTP}/noarch/perl-libnet-1.0605-2.noarch.rpm
rpm -i ${THE_FTP}/noarch/autorpm-1.9.8.4-2.noarch.rpm 

# Xconfigurator (se også tidligere brug af: xconfig)
#
/usr/bin/X11/Xconfigurator --kickstart --card "S3 Trio3D" --monitor "HP D1187A 20-inch Display" --mouse "--kickstart generic3ps/2" --startxonboot

autorpm

directory ("/vol/linux_dist/updates/i386/") {

  Report_To ("autorpm@diku.dk");
  Regex_Ignore ("^kernel-");

  action (New) {
   Install (No);
   Report (No);
  }
  action (updated) {
   Install (Auto);
   Report (Yes);
  }
}

directory ("/vol/linux_dist/install/i386/") {

  Report_To ("autorpm@diku.dk");
  Regex_Ignore ("^kernel-");

  action (New) {
   Install (Auto);
   Report (Yes);
  }
  action (updated) {
   Install (Auto);
   Report (Yes);
  }
}
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@sslug.dk>)