TÆNKeTANKEN skal varetage samfundets interesser

Åbent brev til medlemmerne af TÆNKeTANKEN

København, den 25. april 2001

Jeg har med interesse fulgt oprettelsen af TÆNKeTANKEN, som jeg håber kommer til at spille en væsentlig rolle i IT-debatten fremover. Men jeg er dog bekymret over den noget ensidige repræsentation af IT-branchen blandt TÆNKeTANKEN's medlemmer. Jeg foreslog derfor i februar, at TÆNKeTANKEN blev udvidet med en repræsentant for det frie software-miljø (Open source), der kunne virke som IT-faglig modvægt til repræsentanterne fra de store IT-virksomheder.
Det har TÆNKeTANKEN's sekretariat hidtil afvist, og udsætter dermed TÆNKeTANKEN's fremtidige arbejde for potentiel kritik. Det mener jeg ikke, at I som medlemmer af TÆNKeTANKEN kan være tjent med. Jeg har derfor skrevet dette åbne brev i håbet om, at I på jeres kommende møde vil overveje, om ikke der bør være en repræsentant for open source i TÆNKeTANKEN.
Et bredt flertal i Folketinget har opfordret regeringen til at arbejde for udbredelsen af open source-software, og jeg er derfor ikke i tvivl om, at open source i fremtiden vil få en endnu større betydning for samfundet.

TÆNKeTANKEN er et godt initiativ
Oprettelse af TÆNKeTANKEN er et godt initiativ fra Telenor, Sonofon, Microsoft, Dell Computer og Alcatels side. IT kommer til at revolutionere samfundet, og det er derfor vigtigt med en offentlig debat om, hvordan vi ønsker, fremtiden kommer til at se ud. Konferencen FUTUReFOCUS i februar i Bella Centret, hvor blandt andet Bill Gates og Michael Dell besøgte Danmark, havde næppe fået så fornemt besøg, hvis initiativtagerne ikke havde været de store IT-virksomheder. Dermed fik IT-debatten og TÆNKeTANKEN tilsyneladende en god start.

Men er TÆNKeTANKEN's målsætning opfyldt?
TÆNKeTANKEN's målsætning er, at "skabe et forum, hvor meningsdannere og beslutningstagere sammen med IT-branchen diskuterer den nære fremtid på et konkret niveau med det enkelte menneske og samfundet som udgangspunkt."
Medlemmerne af TÆNKeTANKEN er tilsyneladende også valgt ud fra fornuftige kriterier: "I udvælgelsen er der lagt vægt på, at så mange forskellige af samfundets interessegrupper er repræsenteret som muligt."

IT-branchen er kun delvist repræsenteret
Når man ser på de repræsentanter fra IT-branchen, som er repræsenteret i TÆNKeTANKEN, imponeres man af de fine titler. Der er hele 8 administrerende direktører fra IT-branchen. Men hvor er repræsentanterne, der kunne sikre en alsidig debat, der ikke udelukkende kommer til at foregå på de store IT-virksomheders præmisser? Jeg er klar over, at TÆNKeTANKEN ikke er en IT-tænketank, men der mangler en modvægt, da de eneste repræsentanter med en klar IT-faglig bagrund alle repræsenterer store IT-virksomheder. På den baggrund foreslog jeg den 10. februar TÆNKeTANKEN's sekretariat, at TÆNKeTANKEN blev udvidet med en repræsentant for open source-miljøet i Danmark for at sikre, at samfundets behov for til eksempel åbne standarder tilgodeses. Det har sekretariat ved Steffen Lüders indtil videre dog afvist blandt andet med henvisning til, at der ikke var plads til flere IT-faglige repræsentanter. Siden er dog endnu en administrende direktør fra IT-branchen blevet optaget i TÆNKeTANKEN.

IT-politik - snæver licenstænkning eller åben debat?
Samfundets interesser og de store IT-virksomheders interesser er selvfølgelig tæt sammenknyttet. Men TÆNKeTANKEN skal repræsentere samfundets interesser i IT-debatten, og de store IT-virksomheders egne interesser er jo ikke nødvendigvis sammenfaldende med samfundets. TÆNKeTANKEN's arbejde vil derfor kunne kritiseres for ensidighed, fordi de IT-faglige repræsentanter udelukkende kommer fra de store IT-virksomheder. Dermed bliver TÆNKeTANKEN's gennemslagskraft svækket, og dens uvildighed kan drages i tvivl.
Den nødvendige debat om IT-udviklingen skal ske i et uvildigt og slagskraftigt forum. Det sikres bedst ved, at der i TÆNKeTANKEN er IT-faglige repræsentanter, der ikke udelukkende kommer fra de store IT-virksomheder.

Open source sparer Forbrugerinformation for 1 mio. kr.
Open source er en software-udviklingsform, hvor programmører verden over på frivillig basis udvikler fri software. Når programmers kildekode er åben, sikres, at enhver kan se med i koden, finde fejl, hjælpe til med forbedring af programmerne. Det sikrer ligeledes, at åbne standarder overholdes. På den måde er for eksempel styresystemet Linux, web-serveren Apache, som bruges på 60% af alle web-servere på Internet, og databasen MySQL udviklet. Regeringens rådgivende organ, Forbrugerinformation, har for eksempel netop sparet 1 million kr. ved at bruge Linux og andre open source-programmer, da disse programmer udover at være fri software med åben kildekode også udmærker sig ved at være frit tilgængelige.

TÆNKeTANKEN skal netop ikke være IT-teknisk
Nu er det jo ikke meningen, at TÆNKeTANKEN skal diskutere IT-teknik på det plan. Men der er ingen tvivl om, at TÆNKeTANKEN bør forholde sig til, om software skal være fri og således basere sig på åbne standarder, eller om det virkelig er i samfundets interesse, at de store IT-virksomheder udvikler proprietær software, der ikke overholder åbne standarder, og som dermed fastholder deres kunder i et afhængighedsforhold.

Lobbyarbejde?
Andre har også kritiseret den ensidige repræsentation i TÆNKeTANKEN. I sin klumme i e.magazine (23. februar) frygter Ole Grünbaum, at der med TÆNKeTANKEN "mere er tale om lobbyarbejde for investeringer og politiske prioriteringer af IT end egentlige visioner for fremtidens samfund."

Politikerne som gidsler
TÆNKeTANKEN's sekretariat ved Steffen Lüders har udtalt i pressen, at de IT-politiske ordførere, som er med i TÆNKeTANKEN, må betegnes som open source-kyndige. Jeg ved ikke, om de politiske repræsentanter betegner sig selv som open source-kyndige, men det vil da være interesant at spørge dem. De har formentlig alle en holdning til open source, da et bredt flertal i folketinget har opfordret regeringen til at støtte udbredelsen af open source. Men politikerne sidder efter min mening i TÆNKeTANKEN som politiske repræsentanter, og det vil derfor være forkert at tillægge dem et IT-fagligt rådgivningsansvar.
Jeg vil derfor foreslå, at I som medlemmer af TÆNKeTANKEN på jeres kommende møde diskuterer, om ikke det vil være relevant med en repræsentant fra open source-miljøet i TÆNKeTANKEN. Jeg vil derfor igen tillade mig at nominere Peter Toft, Ms.Sc. E.E., PhD og Senior Design Engineer hos Nokia samt formand for SSLUG (Skåne-Sjælland Linux User Group). Peter Toft er meget aktiv i IT-debatten, og senest har han modtaget IDA-IT fondens pris, Bit'en, for sin indsats.

Hvis I har nogen yderligere spørgsmål om open source, er I velkommen til at skrive til Peter Toft på hans e-mail: pto@sslug.dk.

Med venlig hilsen
Jesper Laisen
Medlem af SSLUG e-mail: post@laisen.dk
Konsulent