[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Patenter magt og globalisering

Referat og opsummering fra møde 3. november 15-17 i Politikens Foredragssal, af Hanne Munkholm <hanne@aub.dk>

Se også billeder fra dagen

Til stede:

Panel Fra SSLUG ca. 60-70 andre ?? (Jeg talte ikke.)

Referat fra møde

Mødet skulle egentlig handle om ulande og om det er rimeligt, at de skal underlægges en streng patentlovgivning i dag, som ilandende ikke var underlagt dengang de (vi) grundlagde det teknologiske ståsted vi har i dag. Desuden blev der talt lidt om, om man burde betale tilbage til de oprindelige folk, når man udnytter deres teknologier og viden udviklet gennem årtusinder, deres genetiske ressourcer etc. Om det i virkeligheden er ilandendes medicinalindustri, der "piratkopierer" ulandendes ejendom, og ikke omvendt.

Cristian Friis Bach er imod patenter generelt, i hvert fald i at ilandenes patenter skal gælde i ulande ligenu. Han har en del argumenter vi kan forholde os til.

Jens Moberg fra Microsoft var vores undskyldning for at komme - det lugtede lidt af software. Egentlig havde Jens Moberg ikke den store relevans for ulanddiskussionen, bortset fra en smule diskussion om piratkopiering af software i de fattige lande.

Men han var selv inde på at tempoet i software industrien er så højt at programmer, der bruges i dag, er udskiftet om 3-4 år, og at en patentløbetid på 20 år derfor ikke giver mening.

Fra SSLUG var der 3 der fik chance for at sige noget: Kneth kom med et lidt længere indlæg om SSLUGs synspunker, også set i forhold til ulandende. Chlor kom med lidt om piratkopiering, og tange med et spørgsmpål om hvorvidt det er "at udnytte et patent økonomisk" at forære det væk. (Det er det).


Referat:

PT: Indleder mødet med noget om klodens ressourcer, og siger at der er to sider af det: - NGO, klodens "oprindelige" folk - Store mulitnationale virksomheder. Desuden lægges der op til diskussion af, om en privat virksomhed skal kunne patentere en opfindelse som har fået offentlig støtte under udviklingen.

Der vises et kort filmklip: "Det grønne guld", som handler om, hvordan ilandendes slemme medicinalindustri tager til sydamerika og indsamler viden fra de oprindelige folk, uden at give noget igen, uden at holde deres løfter. De kaldes "biopirater".

Hver fra panelet kommer nu med et oplæg.

CFB:

Baggrund: Til januar tages der hul på en ny forhandlingsrunde i WTO (world trade organisation), om TRIPS aftalen. (Jeg aner ikke hvordan det staves. Det kommer til at stå sådan i resten af referatet. Er der en der ved hvordan det staves og hvad forkortelsen står for?) TRIPS aftalen handler om intellektuelle rettigheder. Der har været ret få ulande med til at lave den oprindeligt, og den har været meget lidt offentlig og ikke været diskuteret nok i de nationale parlamenter. Nu skal de igang med en ny forhandlingsrunde, som skal løbe over 3 år. Noget af det WTO ønsker/foreslår er at alle patenter, uanset type, skal have en løbetid på 20 år.

8 argumenter for, hvorfor patenter er en dårlig ide.

1) Patenter er ikke nødvendige. Det er vigtigst at være først, at være bedst. At være originalproduktet. For mange industrier er patenter ikke vigtige, det er andre ting det handler om. Eksempler er Linux og Apache mm. Der vil blive lavet opfindelser og forskning selvom der ikke er patenter.

2) Ingen økonomiske grunde til 20-årige patenter

3) Alle rige lande er blevet rige i en periode uden strenge patenter. Da man selv var fattige lande, var man imod patenter. Schweiz (staves??) bruges som eksempel.

4) Kopiering af opfindelser er en af de bedste måder at overføre teknologi til ulandende på. Modargumentet er at ingen vil investere i lande uden streng patentbeskyttelse, men det siger CFB ikke passer.

5) Patenter bruges til at kontrollere markedet og fører til monopol eller monopol-lignende tilstande. Patenter er det modsatte af frihandel - hvorfor går WTO ind for strenge patentregler?

6) Patenter giver høje priser på livsvigtige produkter (medicin)

7) Forskning efter profit, ikke efter behov. (Dvs. at der forskes mere i midler mod hårtab end i malaria medicin)

8) Småbønder og oprindelige folk belønnes ikke for de opfindelser, de har skabt igennem årtusinder

En verden uden patenter vil bl.a føre til nemmere adgang til viden og behovsdrevet forskning. Ulande skal have lov at stjæle med arme og ben i de næste 50 år. Hvis der ikke findes patenter, betyder det ikke at der ikke vil laves forskning.

MK:

Starter med at lægge en slide på fra WIPO - world intellectual property organization, om "industriel ejendomsret". Den indeholder et meget smukt budskab om at det skal være til gavn for samfundet og gøre livet smukkere. (Måske kan vi finde den et sted, jeg kunne ikke nå at skrive den af /red)

WTO har 134 lande med, ud af ca. et par hundrede - det er mange. WTO skal sikre mere åben international handel uden unødvendige barrierer.

Europa-kommisionen fører ordet for EU i forhandlingerne. De danske synspunkter er kommet frem i EU, men EU's synspunkt er et kompromis mellem EU landene - Danmarks synspunkter er ikke fuldt repræsenteret.

Patentsystemet har stor betydning for den teknologiske udvikling. EPO modtager 100.000 ansøgninger om året. Vil dog godt indrømme at patentssystemet nok er skabt til brug i den industrialiserede verden.

Patenter skal tilskynde virksomheder til forskning, så andre efter 18 måneder kan udvikle videre på opfindelsen. (Et patent offentliggøres 18 måneder efter indgivelsen).

Ulandenes repræsentanter, som MK har talt med, vil være med i patentsystemet for at opnå, at der investeres i deres lande.

JM:

Fortæller en masse, der egentlig ikke har meget med sagen at gøre.

Fortæller den med fisken: Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Med andre ord, lær ulandene at lave deres eget.

Hans pointe er at tingene i vores hverdag bliver mere og mere imaginære - aviser og musik på nettet etc. Og værdien i et varemærke som cocacola eller Nike er en imaginær værdi. Og han mener at man skal have ret til denne imaginære ting man har opfundet/lavet. MS har f.eks. en afdeling i Indien. Software har bragt penge ind i landet. Hvis der ikke er værdi i imaginært, imaterialt arbejde, tiltrækker det ikke arbejdskraft da man ikke kan leve af det. Dårligt for ulande, dårligt for forskning. Man skal have en rettighed over det man har lavet, selvom det er "imaginært".

Adskil rettighed og pris. Forkert hvis AIDS medicin er for dyr i ulande, men det ænder ikke ved rettighederne på den.

20 år er en evighed for software. Programmer der eksisterer i dag er væk om 3-4 år.

BHJ:

Forsøger at sætte debatten i perspektiv ved at fortælle hvad et patent er.

Kun nye opfindelser. ikke videreudvikling af noget, eller noget der har været offentliggjort. Offentliggøres 18 måneder efter indgivelsen. Negativ klausul: Opfinderen får retten til at forbyde andre at udnytte opfindelsen kommercielt.

Forskellen på patenter og copyright: Patenter er regionalt. Copyright er verdensomspændende. De 20 år der er sat på patenter er fuldkommen vilkårlige - medicinalindustrien kunne ønske sig 30 år, pga deres lange udviklingsproces.

Der findes mange ugyldige patenter, da de ikke har opfindelseshøjde - man kan gøre indsigelse.

(En del om ulande og medicinalindustri som er irrelevant her)

Mener at patenter gavner små firmaer, da små opfindere har brug for patentet for at beskytte deres opfindelse. Mener ikke patenter har noget med prissættelse at gøre, patenter beskytter mod konkurrence.

(Lidt diskussion og spørgsmål fra salen om ulandsting)

kneth:

I IT branchen er mennesket er den vigtigste ressource. Man kan blot købe en PC og begynde at udvilke. Det er ikke nødvendigt at investere i en stor fabrik. Patenter gør at vi mister den fri konkurrence. Gif eksempel. Software patenter vil udelukke ulande fra en ny indtægtskilde: Software. It industrien er anderledes end f.eks. medicinalindustrien, da livscyklus er kortere.

(En del om ulande igen)

MK:

Danmark går ind for at lappe og ikke sænke patenter. Lappe huller i patent lov i forhold til at sænke patentreglers strenghed??

MK:

Danmark går ind for - også officielt - at ulande kan tilsidesætte patenter hvis det er afgørende for landets sundhed, fødevareforsyning etc.

Han nævner at han husker at have hørt SSLUGs argumenter før (telefonsamtale med Hans Schou /red). Men at der er en kraft i Europa der arbejder for at vi skal have softwarepatenter.

Keld Hansen, RUC:

Kan det svare sig at lave så generelle regler (20 års løbetid på alt, f.eks.)? Hvad med at lave en differentiering imellem f.eks. software og medicinal?

chlor:

Kommentar omkring at både MS og os (Linux) er imod piratkopiering - vi har bare valgt hver sin løsning - vi førærer det væk *G*. Og at MS og Linux bruger de samme teknologier, f.eks. TCP/IP. Opgaven er hvordan teknologien implementeres og markedsføres, ikke selve teknologien.

(mere om ulande)

Hans Peter Daigård:

(erfaring fra nogle ulands projekter)
I Peru piratkopieres MS men pirat cd'en kan godt koste så meget at folk ikke har råd alligevel. Hvorfor sælger MS ikke bare Office til f.eks. 15$ i Peru?

tange:

følger op: De kan da bare bruge Linux, det er gratis. Spørger om negativ klausul: Er det at udnytte en opfindelse kommercielt at forære den væk?

BHJ:

Det er økonomisk at kopiere og forære væk, da det fjerner andres forretningsgrundlag.

CFB:

Giv dem en MS cd: Giv dem en fisk. Giv dem sourcen: Giv den en fiskestang.

BHJ:

Patent betyder at kildeteksten offentliggøres - efter 18 måneder.

En fra salen:

At give dem kildeteksten svarer til at give dem fiskens DNA kode.

JM:

Besnærende tanke at sælge MS Office i Bolivia for 15 $ men markedet er ikke isoleret på den måde.

Pernille Tranberg sluttede af med at spørge JM om vi så snart kunne forvente nogle billigere office pakker".

Fodnote: SSLUG ser gerne at prisen bliver ti gange så høj, så vi kan komme til at give nogle flere CD'er væk.
Eller: Hvis Microsoft fordobler prisen, så gør Linux-samfundet det også. Sammen vil vi danne et oligopol. ;-)


Konklusion

Subjektiv konklusion

SSLUG "kuppede" ikke decideret mødet, men vi gav en del af det en drejning, som nok ikke havde været Pernille Tanbergs mening. Det kunne vi fordi hun så venligt - og malplaceret - havde inviteret Jens Moberg. SSLUG kom med indlæg der ikke handlede så meget om ulande (chlor, tange), og SSLUG blev eksponeret. Og Jens Moberg blev eksponeret - vi tog ham alvorligt, og reagerede på det han sagde. På det møde må man sige at han havde gavn af os og vi af ham.

Der blev også samlet en del SSLUG foldere op - jeg ved ikke hvor mange Software patent foldere. Anybody?

Jeg synes det var et nyttigt møde, da jeg også lærte noget om WTO og hvad der egentlig skal til at foregå "dernede i EU" og ude i den store verden, og hvor vi har vores forbundsfæller og hvor vi har vores modstandere.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-03-07, 21:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Toft (<pto@sslug.dk>)