[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] RE: [MISC] afgift på internet forbrug !?> > Efter min mening er den manglende mulighed for "småbetaling" en stor
> > hæmsko for udviklingen af services på Internettet. Måske har Jubii fat
> > i en anvendelig løsning på det problem.
> 
> Ja, problemet er vel netop en manglende "let" betalingsordning.

Jeg har en ide om at man kan lave virtuelle banker som man bruger
elektroniske overførsler til og fra.
Der bruges så fx. noget i stil med sshkeys eller pgp key's osv.
Bruger siger til sin vbank, overfør xx credits til den her konto i
den her vbank. (v for virtuel)
Det sker, og bruger's vbank sender en bekræftigelse til regnings
udsteder, eller brugers vbank fører videre til sælgers vbank.
som sælger henter data fra, eller modtager data fra.
Når betalingen er gået igennem kan bruger få adgang til data.
Det er fuldstændig op til en vbank ejer at kunne opsætte sine
ejne betalings betingelser, fx. skal der afkræves af bruger ved
hver overførsel, eller kun ved indbetaling, eller ...
Tilsvarende for sælgers bank.
Det står enhver frit for at oprette en bank, men der skal være central
styring, da der skal være tillid til systemet.

Med hensyn til snyd, så har bruger et transaktions nummer, som
der kan klages over, inden for et vist tidsrum, ellers kan 
sælger få sine penge. (fx. 24 timer siden transaktions start)
Altså, indefrosset i 24 timer, hvis der kommer en klage, indtil
den er behandlet. (det er små beløb, hvis der snydes meget
er der måske mange der klager, eller det burde de) Og dermed
kan sælgers bank se der er noget galt. Pga. af transaktions
oplysningerne kan pengene føres tilbage.


Mere protokol specifikt,
bruger initialiserer en kontakt til sælgers computer der
svarer med en request om betaling, med unik betalings id, og
sælger id (fx. konto nr). Bruger accepterer eller forkaster
betalingen. Sælger kan så gøre hvad sælger vil, fx. 
1) lade bruger komme videre alligevel, aka "hvis du synes godt om..."
2) tilbyde rabat
3) spærre for adgang
4) ...

Hvis bruger accepterer har bruger software installeret der
gør det let for bruger at sende betalingen til sin vbank, der
kviterer til bruger, med accept/decline. Ved accept overføres
pengene til den anden vbank('s) konto og en besked sendes måske
til sælger om at betalingen er sket. Ellers gør sælgers vbank det
eller sælger henter konstant data fra sin vbank. (Jeg hælder mest
til besked, da der ellers er en masse polling).
Sælger åbner for data til bruger.

Det hele skal selvf. helst ske i realtime, og atomisk, fx. at forstå
således at bruger siger "jeg vil godt betale" vbank siger "okay, jeg
overfører xx credits" bruger vbank til sælger vbank "min kontohaver
yy, vil godt overføre xx credits til din kontohaver zz, med betalings
id ii" sælger vbank "okay, jeg sender lige bekraftigelse til sælger"
sælger vbank til sælger "kontohaver yy overfører xx credits til dig,
med id ii" sælger til sin vbank "okay, overfører data" sælgers vbank
siger til brugers vbank "sælger informeret" brugers vbank trækker
xx credits fra yy's konto, og siger til sin bruger "overført"

Det er bygget på minimal menneskelig indblanding, og at ejeren af
vbanken, stort set selv kan vælge sine betingelser og priser, fx.
skal der gives renter af credits ?? osv. 
(flere vbanker == konkurence == konkurs == tab :( == central 
styring, så den slags minimeres) Men det er jo til små beløb, så
ingen behøver at gå ned. Evt. kan hver internet udbyder have sin
egen vbank som dens brugere kan bruge, eller visa kan have en,
eller webhosting, eller ...

Klager er stort set henvist til at sælger betaler for det. Men
også at det er små beløb så det kan sku være lige meget at klage
over 2 øre. Sælger kan ved klage vælge og sige tilbageførsel,
eller sige at køber kan hente data her, ved at sende
en besked tilbage via transaktions vejen.

vbankerne er så medlem af et system, og der er regler for 
kaution, hvornår der skal overføres rigtige penge imellem
vbankerne, fx. hver dag, ved 10/100/1000 usd, osv.

Det er muligt for en sælger at lave data der betales for hver
visning. Fx. en html fil der har en vregning i sig, og så
ser browseren det, og plugin aktiveres, osv. (betalings id
er dog det samme, med mindre der bruges fx. java til at
ændre det.


ion++
ps: det hele skal selvf. være encrypteret, og implementeret i
open source. Her er det nok mest praktisk at lave en reference
implementation i C/C++/perl/python/php/java/andre web ting.
med en BSD licens på, selvom jeg ikke er glad for den generelt.
Men det gælder om at få folk til at bruge systemet. Det er op
til de enkelte bruger programmer at supportere håndtering af
vregninger, fx et plugin til browsere. Andre og fremtidige
applicationer må også selv styre det.


-- 

A picture always lies...


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:22 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *