[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Re: EU kommisionen ser på MP3Peter Makholm wrote:
> Ole Husgaard <sslug@sslug> writes:
> > Det eneste, som dit citat kom til at betyde i
> > selve lovteksten, er at man ikke kan konfiskere
> > en ulovlig kopi, som er lavet i god tro. Selvom
> 
> Det kan man derimod godt gøre. Man kan bare ikke straffe vedkommende,
> men man må ikke beholde kopien.

I ændringsloven står: "I § 84, stk. 4, indsættes efter
»til privat brug«: », eller som i god tro har fremstillet
eksemplarer i strid med § 11, stk. 3«.".
Det kan jeg kun læse, som at en forbrugers kopi, taget
i god tro fra et ulovligt forlæg, ikke kan inddrages.


> > Men problemet med sidsteøjebliksændringen er, at det
> > nu _altid_ er ulovligt, også selvom forbrugeren har
> > grund til at tro, at forlægget er lovligt.
> 
> Rigtigt og i følge min mening korrekt. Lige så rigtigt og korrekt er
> at man ikke kan straffes for det.

Enig. Men vederlag, erstatning og godtgørelse kan
stadig kræves af rettighedshaveren, og disse beløb
er normalt langt større end den bøde, som der gives
i henhold til §76, stk. 1.

> > Problemet er derimod, at det _altid_ er ulovligt at
> > kopiere fra et ulovligt forlæg - også hvis man har
> > al mulig grund til at tro, at forlægget er lovligt.
> 
> Det kan jeg simpelthen ikke se ud af lovteksten.

Rent teknisk er der tale om en overtrædelse af §2, og
den nye §11, stk. 3 siger, at når der kopieres fra et
ulovligt forlæg kan undtagelserne i lovens andet
kapitel ikke bruges.
Bemærk, at der ikke gøres nogen undtagelse herfra,
selvom forbrugeren tror der kopieres fra et lovligt
forlæg. Eneste undtagelse er, at den ulovlige kopi
ikke kan konfiskeres.


> > Der er en række grundlæggende forskelle mellem tyveri
> > af fysiske genstande, og krænkelser af immaterialretten.
> 
> Så kommenter på de andre typer af berigelseskriminalitet jeg henviste
> til (bedrageri og databedrageri), der er ingen af de forbrydelser der
> nævner direkte tab, kun berigelser.

Bedrageriparagraffen kræver, at nogen pådrages et
formuetab, hvilket ikke (direkte) sker ved krænkelser
af ophavsretten. (Man kunne argumentere for et indirekte
formuetab som følge af en konkurrenceforvridning fra
ulovlige kopier.) Desuden sker private borgeres
krænkelser af ophavsretten sjældent ved at den krænkede
er udsat for en vildfarelse.

Jeg mener slet ikke, at man kan sammenligne krænkelser
af ophavsretten med databedrageri.

For begge paragraffer bruges begrebet "vinding", der er
noget bredere end "berigelse". Egentlig berigelse kommer
først på tale, hvis ulovlige kopier sælges, men så taler
vi ikke længere om privat/personlig kopiering.
Men vinding er som regel et resultat af kopiering, idet
man kommer i besiddelse af et eksemplar af et værk, som
man ikke tidligere var i besiddelse af.


> > noget direkte tab som følge af krænkelsen. Og straffelovens
> > tyveriparagraf kan _aldrig_ finde anvendelse på krænkelser
> > af immaterialretten.
> 
> Det har jeg heller ikke påstået. Jeg har sagt at det vil være en
> rimelig analogi at lægge til grund for lovgivningen, såfremt man
> ønskede at sætte immaterielle rettigheder på linje med
> egendomsretten.

Det vil kun være en rimelig analogi, hvis man vil behandle
immateriel ejendomsret på samme måde som ejendomsretten
materielle goder. Det gør vi ikke i dag, og det er i sidste
ende et politisk valg om vi skal begynde at gøre det.

Personligt mener jeg, at det ville være en farlig vej at gå,
blandt andet på grung af de grundlæggende forskelle mellem
materielle og immaterielle goder.
Det ville nok også være et uheldigt signal at sende til alle
de unge mennesker, som i dag ulovligt kopierer MP3 filer,
hvis vi siger at det ikke ville være værre, hvis de i stedet
gik ud og stjæle biler.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *