[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Re: EU kommisionen ser på MP3"Keld Jørn Simonsen" wrote:
> On Thu, Jun 14, 2001 at 12:31:09AM +0200, Ole Husgaard wrote:
> > Problemet er derimod, at det _altid_ er ulovligt at
> > kopiere fra et ulovligt forlæg - også hvis man har
> > al mulig grund til at tro, at forlægget er lovligt.
> >
> > Dermed har man skabt en juridisk usikkerhed, som
> > de store etablerede rettighedshavere kan bruge til
> > at holde lovlydige borgere fra at kopiere værker
> > stillet til rådighed af mindre kendte
> > rettighedshavere.
> 
> Ja, det strider imod "forhandlergrundsætningen",
> som er almindelig ved køb: hvis du køber fra en forhandler
> så kan der ikke rokkes ved dit køb, selv om det er en stjålen vare.
> Dette sikrer at man trygt kan købe hos normale forhandlere, og
> fremmer således den almindelige handel.

Selvom der vist ikke er grundlag for det i loven,
er det vist almindeligt inden for immaterialretten,
at en slutbrugers køb i god tro af en krænkende
vare ikke medfører konsekvenser i form af straf,
erstatning eller konfiskation.


Inden for ophavsretten og varemærkeretten findes
begrebet konsumption, der internationalt er bedre
kendt som "first sale"-doktrinen.
Konsumption sker, når en beskyttet vare sælges
lovligt, og medfører at rettighedshaveren mister
kontrollen over den pågældende vare.
Hvis man f.eks. legalt har købt et eksemplar af en
ophavsretsbeskyttet bog, kan ophavsmanden ikke
blokere for videresalg eller re-eksport af det
pågældende eksemplar.

Men selvom begrebet konsumption både er en
beskyttelse af forbrugeren og hjælper til et mere
konkurrencedygtigt marked, er det under stærkt
pres fra rettighedshaverne, og begrænses
efterhånden mere og mere.

For eksempel gøres der fra pladeselskaberne en del
for at undgå, at salg af musik over internettet
medfører konsumption, selvom salg af musik via de
traditionelle kanaler altid medfører konsumption.


Hvis vi ikke passer på, tror jeg, at begrebet
konsumption vil forsvinde helt fra ophavsretten
ved overgangen til videnssamfundet. Det vil være
til skade for forbrugeren og markedet, men en stor
fordel for rettighedshaverne.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *