[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Re: EU kommisionen ser på MP3Bemærkningerne er _netop_ kun bemærkninger.
Det, som tæller, er lovteksten, og hvorledes den
fortolkes.
Det eneste, som dit citat kom til at betyde i
selve lovteksten, er at man ikke kan konfiskere
en ulovlig kopi, som er lavet i god tro. Selvom
kopien er lavet i god tro, er den stadig ulovlig,
og en rettighedshaver kan kræve vederlag,
erstatning og godtgørelse.
Man har aldrig kunnet ifalde strafansvar i henhold
til ophavsretten, hvis man har handlet i god tro,
så her er der ikke noget nyt.

Peter Makholm wrote:
> For eksempelvis må du nu ikke kopierer den ogg vorbis-fil jeg har
> rippet til dig, og dermed komme uden om at den oprindelig ogg
> vorbis-fil var ulovlig at beside fordi du ikke selv havde kopieret
> den.

Det er rimeligt at gøre det ulovligt at kopiere fra
et ulovligt oplæg, hvis det er _oplagt_ for
forbrugeren at oplægget er ulovligt.

Men problemet med sidsteøjebliksændringen er, at det
nu _altid_ er ulovligt, også selvom forbrugeren har
grund til at tro, at forlægget er lovligt.


> > > Men ellers er det vel bare temmelig analogt med straffelovens §284
> > > (hæleri-paragraffen).
> >
> > Ikke efter min mening. Jeg mener slet ikke, at man kan
> > sidestille krænkelser af ophavsretten med tyveri.
> 
> Hæleri, som begreb, dækker en række former for
> berigelsesforbrydelser. Jeg ser ingen egentlig grund til ikke at
> sætte berigelse af information anderledes end berigelse af materielle
> ting eller berigelse af papirspenge.

Der er en række grundlæggende forskelle mellem tyveri
af fysiske genstande, og krænkelser af immaterialretten.
For eksempel lider den, hvis immaterialret krænkes, ikke
noget direkte tab som følge af krænkelsen. Og straffelovens
tyveriparagraf kan _aldrig_ finde anvendelse på krænkelser
af immaterialretten.

> Overtrædelse af
> Ophavretslovens §11 stk 2 og 3 er i grove tilfælde strafbare, så
> spørgsmålet er vel så alene om det er at betragte som et udbytte.

Stk. 3 er først tilføjet ved sidsteøjebliksændringen.
Jeg har endnu ikke set en bekendtgørelse af den nye
ophavsretslov, så jeg kan læse ændringsloven forkert,
men: Så vidt jeg kan se er §76 uændret, så krænkelse
af §11, stk. 3 er ikke strafbart. (Det ændrer dog
ikke at ophavsmanden stadig kan kræve vederlag,
erstatning og godtgørelse - beløb, som ifølge
gældende retspraksis langt overstiger den bøde, som
normalt gives i henhold til §76, stk. 1.)


Problemet med denne sidsteøjebliksændring er ikke,
at det gøres ulovligt at kopiere fra et ulovligt
forlæg - det er rimeligt, hvis det er _oplagt_ at
oplægget er ulovligt.

Problemet er derimod, at det _altid_ er ulovligt at
kopiere fra et ulovligt forlæg - også hvis man har
al mulig grund til at tro, at forlægget er lovligt.

Dermed har man skabt en juridisk usikkerhed, som
de store etablerede rettighedshavere kan bruge til
at holde lovlydige borgere fra at kopiere værker
stillet til rådighed af mindre kendte
rettighedshavere.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *