[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] EU kommisionen ser på MP3Jacob Sparre Andersen wrote:
> Ole:
> > Lige bortset fra, at det er ved at blive ulovligt bruge
> > eller videregive oplysninger, der kan bruges til at
> > bryde en kopibeskyttelse (eller noget, som en
> > rettighedshaver _kalder_ en kopibeskyttelse, som f.eks.
> > DVD dekrypteringen af CSS).
> 
> Noget kildemateriale?

Den del af DeCSS-sagen, der kører i New York, omhandler
(ifølge sagsøgers påstand) krænkelser af de bestemmelser
i DMCA, der gør det ulovligt at videregive sådanne
oplysninger.
Der kan findes en del materiale på sagsøgtes webside:
http://www.2600.org/dvd/docs/


> > og det kan give 10 års fængsel. For nylig lykkedes det
> > dem amerikanske musikindustri at true nogle forskere ved
> > Princeton universitetet til at lade være med at
> > offentliggøre ny forskning, fordi resultaterne af
> > forskningen _kunne_ bruges til at bryde
> > kopibeskyttelser.
> 
> Den trussel holdt nu ikke særlig længe, for nu har
> arrangørerne af den konference, hvor resultaterne skulle
> præsenteres anlagt sag mod RIAA(?) for at hindre dem i at
> blande sig i offentliggørelsen af forskningsresultaterne.

Det er vist forskerne selv, der med hjælp fra EFF har
anlagt sag. DMCA har en særregel, der siger at forskerne
har lov til at forske i dette, og så vidt jeg kan se,
drejer sagen sig om, hvorvidt det er tilladt at
publicere resultaterne af forskningen.


> > I EU er lignende lovgivning i år vedtaget i form af et
> > direktiv til "harmonisering" af ophavsretten. Ifølge
> > direktivets artikler 6 og 7, skal det være en
> > strafferetslig forseelse at videregive oplysninger, som
> > f.eks. forskningsresultaterne fra Princeton...
> 
> Hmmm... Det må jeg vist hellere tage et kig på.

Du kan finde et direktivforslag på adressen:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/intprop/news/copy2da.pdf
Specielt mener jeg, at den meget brede formulering
i artikel 6 er et problem.


> Gør det ikke et patent ugyldigt, hvis man har kendskab til
> et brud på det og ikke retsforfølger? (jeg har ikke den
> danske patentlovgivning ved hånden)

En sådan bestemmelse findes så vidt jeg ved kun
indenfor varemærkeretten. Det gælder i hvert fald
ikke for ophavsretten.
Men jeg er ikke _helt_ sikker på om patentretten har
en sådan bestemmelse.


Ole Husgaard.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *