[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Forslag til regnskabsprogramFra: E. Sjørlund <sslug@sslug>


>Problemstillingen i et regnskabsprogram er noget anderledes. Her vil det
>være mere end kritisk, hvis en kreativ bogholder kan lave fusk i programmet,
>og hvem skulle kunne se det i sourcen?
>Det vil udvide revisionen til at omfatte programmet og alt hvad der måtte
>eksistere på maskinen.
>Open Source du'r efter min mening simpelthen ikke til et program af den art,
>hvis programmet skal bruges i et regnskabspligtigt firma. Til hjemmebrug kan
>det naturligvis være fint nok.

Det er i dag fuldt lovligt at bogfører sit regnskab:
- I et kladdehæfte
- I et regneark, når siderne med posteringer udskrives
- I et ikke-godkendt regnskabssystem, når siderne med posteringer udskrives.
- I et godkendt regnskabssystem, hvor data ikke behøves at skrives ud.

I de tre første tilfælde er det altså de udskrevne data, der er de 
regnskabmæssige dokumenter sammen med bilagene.

Jeg mener, det bliver svært (hvis ikke umuligt) at udvikle et Open 
Source-regnskabssystem, som kan godkendes, således at man ikke behøver 
at skrive dataene ud.

Dog kan jeg ikke se nævneværdige problemer i at udvikle et Open 
Source-regnskabssystem, hvor man skal udskrive regneskabdataene på 
papir, hvilket også er almindelig praksis i de fleste firmaer.

Efter min mening bør man kigge lidt på PC-PLUS og fremstille et 
ækvivalent regnskabsystem til Linux - dog baseret på en database så 
som Postgres eller MySQL.

Efter min mening bør en virksom prototype (fuld af fejl) kunne skabes 
på en weekend af et par python- og databaseudviklere. Så kan man 
altid senere putte webadgang og GUI-er på.

Som jeg ser det, er der generelt brug for følgende tabeller:

- Posteringer
- Konti
- Kontotyper

Lad os starter så enkelt som muligt og arbejde videre derfra:

- Private brugere og foreninger
- Selvstændige og mindre virksomheder
- Mellemstore virksomheder

Når vi har et system som kan smækkes ned på en 486 som kan 
benyttes til foreningsbrug, så er vi godt kørende (jeg ved godt, 
at så skal der også være en medlemsdatabase).

De herligste hilsner

Claus Sørensen       P L O M U S
Projektkoordinator    ------------------    Tlf:   21 27 62 45
Nøddelunden 110      Linux-rådgivning,    Email:  sslug@sslug
2765 Smørum       kurser og foredrag    Web:  www.plomus.dk 

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:19 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *