[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Open Forum Europe vil ha softwarepatenter!On Sun, 27 Apr 2003 16:14:47 +0200
Ole Husgaard <sslug@sslug> wrote:

jag er nesten helt enig ;-)
jag har kun nogle kommentarer
 
> Erik Josefsson wrote:
> > On Sun, 27 Apr 2003 04:54:37 +0200
> > Ole Husgaard <sslug@sslug> wrote:
> > 
> >>Patenterne er udstedt af EPO,
> >>men hvis de forsøger at gå i retten med dem,
> >>risikerer de at få deres patent underkendt fordi
> >>det er udstedt i strid med gældende lovgivning.
> > 
> > Hvilken rett snakker du om? EPO TBA er högste instans. EPO TBA
> > bestämmer hvis EPO EBA skal diskutere sagen närmere. Sen er det
> > stopp. Man kan ikke en gang spörge Dronningen.
> 
> Husk på, at vi her har et tostrenget system: Det overnationale,

mellenstatlige/intergovernmental, ikke overnational 

> styret af EPO på baggrund af den Europæiske Patent Konvention
> (EPK), og de nationale styret af de nationale patentmyndigheder
> på baggrund af de nationale patentlovgivninger.

> Den højeste instans er retten i det enkelte EPK-medlemsland,
> altså domstolene.

Ja, ifolge nationale domstoler. Nej, ikke ifolge EPO.

http://www.european-patent-office.org/dg3/pdf/t921002ex1.pdf

(kö-patentet)

> Kun retten kan tilkende erstatninger for patentkrænkelser.
> Retten kan også kende et patent ugyldigt i et medlemsland,
> hvis det viser sig at være udstedt i strid med den nationale
> patentlovgivning.

Er köpatentet giltigt eller ogiltigt i sverige?

> Indenfor EPO er der faktisk en instans over EBA: De regeringer,
> som har skrevet og tiltrådt EPK. En ændring af EPK kan alene
> foretages af disse regeringer.

Nej, overlåtelsen af befogenhed til mellanstatlig organisation er
definitiv. Og ändring af fortolkning af EPK er overlåten, dvs tilladt.
I praxis behöves ingen ändring af EPK, kun ny fortolkning. Därför
skriver Kim G Hansen at dansk lov i princip stiftes i München. Svensk
höjret henviser og til EPOs praxis på en cirkulär måde og tar ikke
ansvar for at vare den instans som skal korrigere fortolkningen av
loven.

> EPO har to gange forsøgt at få
> regeringerne til at tillade softwarepatenter - begge gange er
> det blevet afvist. Nu forsøger EPO - som ellers ikke har noget
> med EU at gøre - at få EU til at tvinge et flertal af
> regeringerne med et direktiv.

Ingen gang har regeringerne påpeget at EPO bryder mod förutsättningen
for overlåtelsen - nemlig at medborgeres rettigheter ikke må inskränkes.
Nu snakker alle om at ophavsret og patentret kan overlappe hinanden uden
at fatta en millimeter af hvad det i praxis betyder.

> Dette tostrengede system kan kun fungere fordi de nationale
> patentlove er nøje tilpasset den Europæiske Patent Konvention.
> Læser man EPK og de nationale patentlove, ses da også, at de
> stemmer overens i ordlyden, med kun små forskelle i den konkrete
> formulering.

Ja, de er harmoniserede. EPK er et resultat af det
harmoniseringsarbejdet.
 
> Læser man EU-medlemslandenes patentlovgivningers bestemmelser
> omkring softwarepatenter (jeg har studeret dem alle), kan man
> se, at disse bestemmelser er fuldstændigt ens, bortset fra
> ubetydelige forskelle i formulering.
> Det er derfor lodret løgn, når det siges, at direktivforslaget
> er for at harmonisere EU-medlemslandenes patentlove.

Ja.

> Problemet - og årsagen til hele denne sag - er EPO, som ikke
> kontrolleres eller styres af nogen.

Nogen associerede til Verldensbanken og WTO. De var fra start kun
samordnende organisationer som efter en tid fick eget liv. EPO siger at
"The Trilateral" alltså UsPTO, JpPTO og EPO nu skal styre IP-politiken i
verlden.

> For at udvide deres
> forretningsområde har de - på egen hånd - flere gange ændret
> fortolkningen af EPKs artikel 52, der ikke tillader software-
> patenter. I dag fortolkes bestemmelsen, så software strengt
> taget kan patenteres, bare det kan bruges til noget. Det er
> klart i strid med EPKs ordlyd, og EPO udsteder derfor rutine-
> mæssigt patenter i strid med konventionen.

Ja.

> Her i landet - og i de øvrige EPK-medlemslande - gøres patenter
> udstedt af EPO gyldige blot ved at der indleveres en oversættelse
> af patentteksten og betales gebyr.

Et EPO patent er i juridisk bemärkelse identiskt med et (eller
flere) nationalt patent.

> Der sker ikke nogen yderligere
> prøvning af, om patentet er i strid med lovgivningen. Men da
> vores nationale patentlovgivning er afstemt efter EPK, betyder
> det, at Patent- og Varemærkestyrelsen her i landet rutinemæssigt
> gør patenter gyldige, selvom de er ulovlige.

Ja, det er mange som henviser til EPOs praxis og EPO guidelines.

> Igennem de senere år er der derfor gjort i tusindvis af software-
> patenter gyldige, selvom de er ulovlige, og derfor risikerer at
> blive kendt ugyldige i retten. Men dem der ejer disse patenter
> lægger et voldsomt pres på vore politikere for at få gjort
> deres patenter lovlige, så de kan bruges.

Ja.

> Her i landet dømmer domstolene primært ud fra lovens ord og
> precedensskabende retsafgørelser. Det er årsagen til, at vi
> endnu ikke har set een eneste retsafgørelse om softwarepatenter
> her i landet. Patenthaverne tør ikke starte krænkelsessager
> på deres ulovlige patenter fordi de ved, at patenterne vil
> blive kendt ugyldige i retten.

OM-gruppens patentansögning fik afslag i to instanser, nu venter alle
på Direktivet. (utom finske patentverket).

> Formålet med direktivforslaget er alene at gøre den ulovlige
> praksis lovlig - for enhver pris, og uden at ændre praksis.
> Man glemmer/ignorerer her enhver overvejelse om de samfunds-
> økonomiske konsekvenser.

Ja.

Desvärre ignorerer den danske retsspecialisten og
europaparlamentarikern Ole Krarup dette spörgsmål.

//Erik


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *