[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Open Forum Europe vil ha softwarepatenter!Erik Josefsson wrote:
On Sun, 27 Apr 2003 04:54:37 +0200
Ole Husgaard <sslug@sslug> wrote:

Patenterne er udstedt af EPO,
men hvis de forsøger at gå i retten med dem,
risikerer de at få deres patent underkendt fordi
det er udstedt i strid med gældende lovgivning.

Hvilken rett snakker du om? EPO TBA er högste instans. EPO TBA bestämmer hvis EPO EBA skal diskutere sagen närmere. Sen er det stopp. Man kan ikke en gang spörge Dronningen.

Husk på, at vi her har et tostrenget system: Det overnationale, styret af EPO på baggrund af den Europæiske Patent Konvention (EPK), og de nationale styret af de nationale patentmyndigheder på baggrund af de nationale patentlovgivninger.

Den højeste instans er retten i det enkelte EPK-medlemsland,
altså domstolene.
Kun retten kan tilkende erstatninger for patentkrænkelser.
Retten kan også kende et patent ugyldigt i et medlemsland,
hvis det viser sig at være udstedt i strid med den nationale
patentlovgivning.

Indenfor EPO er der faktisk en instans over EBA: De regeringer,
som har skrevet og tiltrådt EPK. En ændring af EPK kan alene
foretages af disse regeringer. EPO har to gange forsøgt at få
regeringerne til at tillade softwarepatenter - begge gange er
det blevet afvist. Nu forsøger EPO - som ellers ikke har noget
med EU at gøre - at få EU til at tvinge et flertal af
regeringerne med et direktiv.

Dette tostrengede system kan kun fungere fordi de nationale
patentlove er nøje tilpasset den Europæiske Patent Konvention.
Læser man EPK og de nationale patentlove, ses da også, at de
stemmer overens i ordlyden, med kun små forskelle i den konkrete
formulering.
Læser man EU-medlemslandenes patentlovgivningers bestemmelser
omkring softwarepatenter (jeg har studeret dem alle), kan man
se, at disse bestemmelser er fuldstændigt ens, bortset fra
ubetydelige forskelle i formulering.
Det er derfor lodret løgn, når det siges, at direktivforslaget
er for at harmonisere EU-medlemslandenes patentlove.

Problemet - og årsagen til hele denne sag - er EPO, som ikke
kontrolleres eller styres af nogen. For at udvide deres
forretningsområde har de - på egen hånd - flere gange ændret
fortolkningen af EPKs artikel 52, der ikke tillader software-
patenter. I dag fortolkes bestemmelsen, så software strengt
taget kan patenteres, bare det kan bruges til noget. Det er
klart i strid med EPKs ordlyd, og EPO udsteder derfor rutine-
mæssigt patenter i strid med konventionen.

Her i landet - og i de øvrige EPK-medlemslande - gøres patenter
udstedt af EPO gyldige blot ved at der indleveres en oversættelse
af patentteksten og betales gebyr. Der sker ikke nogen yderligere
prøvning af, om patentet er i strid med lovgivningen. Men da
vores nationale patentlovgivning er afstemt efter EPK, betyder
det, at Patent- og Varemærkestyrelsen her i landet rutinemæssigt
gør patenter gyldige, selvom de er ulovlige.

Igennem de senere år er der derfor gjort i tusindvis af software-
patenter gyldige, selvom de er ulovlige, og derfor risikerer at
blive kendt ugyldige i retten. Men dem der ejer disse patenter
lægger et voldsomt pres på vore politikere for at få gjort
deres patenter lovlige, så de kan bruges.

Her i landet dømmer domstolene primært ud fra lovens ord og
precedensskabende retsafgørelser. Det er årsagen til, at vi
endnu ikke har set een eneste retsafgørelse om softwarepatenter
her i landet. Patenthaverne tør ikke starte krænkelsessager
på deres ulovlige patenter fordi de ved, at patenterne vil
blive kendt ugyldige i retten.

Formålet med direktivforslaget er alene at gøre den ulovlige
praksis lovlig - for enhver pris, og uden at ændre praksis.
Man glemmer/ignorerer her enhver overvejelse om de samfunds-
økonomiske konsekvenser.

M.v.h,

Ole Husgaard. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *