[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] SOS - OSDOn Sat, 26 Apr 2003 01:26:22 +0200
Ole Husgaard <sslug@sslug> wrote:

> Hej,
> 
> Mens vi venter på, at Erik forklarer hvordan swpat
> influerer på ophavsretten for open source, vil jeg
> lige svare på det, som der blev spurgt om.

Tak. Det var venligt af dig.

Her er problemet (inledningen til ytringen fra ITRE):

KORT BEGRUNDELSE
Patent- og ophavsretsbeskyttelse supplerer - og kan overlappe -
hinanden. I en computersammenhæng vil den konkrete kode (hvad enten den
er maskinelt læsbar eller foreligger i en form, der er forståelig for
den menneskelige læser) næsten altid være ophavsretligt beskyttet,
medens de tilgrundliggende teknologiske ideer måske kan patentbeskyttes.
Et patent, der beskytter tilgrundliggende teknologiske ideer, beskytter
også de konkrete former, ideerne kommer til udtryk i, herunder former,
der implementeres via software. Hvis et stykke software således er
baseret på en tilgrundliggende teknisk idé, og hvis denne idé er
beskyttet af et patent, vil det pågældende software være omfattet af
såvel ophavsrets- som patentbeskyttelse.
Patentlovgivningen giver indehaveren af et patent på en
computer-implementeret opfindelse ret til at forhindre tredjemand i at
anvende software, der indeholder enhver ny teknologi, som han har
opfundet (som defineret i patentkravene).

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/juri/20030428/490455da.pdf

Hvis det fortolkes sammen med hvad "industrin" vil ha:

> > 1. The Directive should confirm the current scope of patentability
> > and ensure that the European practice which has served Europe well
> > is not disrupted.  Legal certainty in patent protection is a
> > precondition for the industry to invest in software development.
> > Such certainty needs to build on the existing interpretations of the
> > legal framework.

Kommer man til den pragmatiske slutsatsen af det finske patentkontor:

"Patentverkens praxis i fråga om ansökningar på datorrelaterade
uppfinningar har under de senaste åren sökt sin form. Det har skett
ändringar i praxisen vid Europeiska patentverket och efter vissa beslut
av EPO:s besvärsnämnder har EPO antagit en tolkning som bl.a. godtar
s.k. programvarukrav (EPO Guidelines, oktober 2001)."

http://www.prh.fi/sv/uutiset/112.html

Så hvis du har et patent på et datorprogram (ophavsreten har
du ju automatiskt) har du altså som ITRE skriver overlappende
beskyttelse. Patent- og ophavsretsbeskyttelse supplerer på det
sättet hinanden.

Men hvis du har skrivit programmet (og har ophavretten) så kan det jo
vare faldet at _nogen_annen_ har patentet på den tilgrundliggende
tekniske ideen.

Har då din ophavsret noget värde? Hvis den ikke har det er ophavsreten
for programmel obsolete per 21 maj.

//Erik


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *