[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Ministersvar omkring XML patenterHej!

http://www.ft.dk/Samling/20021/udvbilag/UVT/Almdel_bilag252.htm

Spørgsmål 28 

"Ministeren bedes oplyse, om det XML-format, der påtænkes
brugt i det offentlige ved elektronisk udveksling af dokumenter
er pålagt eller kan ventes pålagt intellektuelle rettigheder, der
kan begrænse dets brug. Det ønskes endvidere oplyst, om
dele af formatet vil være omfattet af nogle af de patentansøgninger
på XML-formater, der for tiden behandles som nationale eller
internationale patenter?

Svar: 

XML formatet indgår på flere måder i relation til udveksling af dokumenter, 
som kun i begrænset omfang begrænser dets brug. Det danske XML projekt 
accepterer i videst muligt omfang kun XML anvendelse, der er godkendt af 
internationale standardiseringsfora så som W3C, Dublin Core og OASIS, og det 
forventes derfor ikke at der vil blive pålagt begrænsninger i det offentliges 
udveksling af XML-baseret data pga. intellektuelle rettigheder e.l. 

1. Det basale XML format 
Det grundlæggende XML format, som indgår i det danske XML projekt er den 
åbne standard XML Schema er anbefalet af W3C. W3C tillader ubegrænset brug 
og distribution.

2. XML formatet benyttet til metadata 
Som grundlag for udveksling af dokumenter anbefaler XML projektet en såkaldt 
udvekslingskerne eller e-følgeseddel baseret sig på Dublin Core Metadata   
Initiativet, som også tillader ubegrænset brug og distribution. Foruden 
elementer fra Dublin Core består e-følgesedlen også af elementer som
er standardiserede i regi af den danske XML-komité. Også disse elementer
kan anvendes frit.   

3. XML-baserede dokumenttyper   
Der pågår et dansk arbejde med standardisering af udvalgte dokumenttyper 
(love,
cirkulærer, bekendtgørelser, breve, dagsordener, referater, emails og 
notater).
Arbejdet kan ventes afsluttet med udgangen af 2003. De XML Schemaer der vil 
blive udviklet vil basere sig på internationale standarder, hvor dette skønnes 
relevant, og hvor copyright og IPR ikke begrænser brugen i dansk regi. De 
endelige standarder vil komme i offentlig høring i regi af XML-komitéen, og 
det
vil her være muligt for offentligheden at komme med indsigelser. 

4. XML-baserede dokumentformater 
Det private marked for programpakker understøtter XML-baserede 
dokumentformater, dog uden at der på markedet er udarbejdet et fælles 
dokumentformat. Rækken af  softwareleverandører, der har indarbejdet XML- 
baserede dokumentformater i deres programpakker omfatter bl.a. Sun 
(StarOffice), Microsoft (Word) og Corel (WordPerfect). Disse formater er 
typisk 2 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
særegne for den enkelte leverandør, hvorfor deres anvendelse begrænses af 
brugerens valg af software.   
Der foregår et internationalt standardiseringsarbejde i regi af OASIS 
vedrørende
udarbejdelsen af fælles XML-baserede dokumentformater. Før dette arbejde er 
afsluttet kan det danske XML projekt ikke anbefale et specifikt 
dokumentformat.
Det kan endvidere oplyses, at XML er en teknologi under stadig udvikling, og 
der findes nu over 700 panter og patentansøgninger som vedrører XML formater 
og anvendelse. 
Det er Videnskabsministeriets opfattelse at disse patenter og 
patentansøgninger
på formater ikke vil have indflydelse på det arbejde der udføres i regi af de 
internationale standardiseringsfora, og dermed heller ikke på XML projektets 
anbefalinger.

-- 
  Mvh. Carsten


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *