[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Fwd: Svar på SpørgsmålUdvalget for Videnskab og Teknologi
Folketinget
Christiansborg
1240 København K


Hermed fremsendes i 2 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 24 og 25 (Alm.
del  - bilag 197) stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 5.
marts 2003.


Med venlig hilsen


Helge Sander


 Spørgsmål nr. 24 og 25 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi
den 5. marts til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (Alm.
del  - bilag 197 )


Spørgsmål 24

Hvad kan ministeren oplyse om de regionale myndigheder i Bruxelles'
beslutning om, at den stedlige offentlige forvaltning fremover skal være
forpligtet til at anvende fri software i sine computere, jf. vedlagte
artikel "Vi hacker os til et bedre samfund" fra Information den 3. marts
2003?

Svar:

Den 11. februar stemte et underudvalg under "L'Assemblée de la
Commission communautaire française" (Forsamlingen for det franske
fællesskab) om et forslag vedrørende brug af open source (fri) software
i administrationen. Forslaget var fremlagt af partiet PS (Parti
Socialiste), og forslaget blev vedtaget med stemmer fra MR (Mouvement
Réformateur) og ECOLO (Ecologistes Confederes). Partiet CDH (Centre
Démocrate Humaniste) stemte imod.

Forslaget skal på et senere tidspunkt til afstemning i den fuldstændige
forsamling, og er derfor endnu ikke trådt i kraft.

" L'Assemblée de la Commission communautaire française" udgør ét af fire
parlamenter i regionen Bruxelles. For at forslaget skal gælde i hele den
offentlige administration i regionen Bruxelles, skal den vedtages i alle
fire parlamenter i regionen.

Hvis forslaget bliver endeligt vedtaget, vil det forpligte den lokale
franske administration i Bruxelles til udelukkende at bruge open source
software. Undtaget er dog de tilfælde, hvor en opgave ikke kan løses,
fordi der ikke findes den nødvendige open source software.

Spørgsmål 25

Er der noget til hinder for, at en regional myndighed i Danmark, f.eks.
en (amt)kommune, tog en tilsvarende beslutning?

Svar:

Der er intet til hinder for, at en regional myndighed i Danmark tager en
tilsvarende beslutning. Beslutninger om anvendelse af software er en del
af ledelsesansvaret i den enkelte offentlige myndighed.

På nationalt plan er regeringen imidlertid i gang med at udarbejde en
samlet strategi, som har til hovedformål at sikre, at software vælges
udfra princippet om bedst og billigst. Dette gælder alle typer af
software, uanset om det er open source eller leverandørejet.

Udmøntningen af princippet om bedst og billigst på softwareområdet er
derfor centralt. Videnskabsministeriet vil i den kommende tid fokusere
på udformningen af en troværdig TCO-model (total-cost-of-ownership
model), der kan fungere som fælles sammenligningsgrundlag for målinger
af det økonomiske potentiale af forskellige softwareløsninger i en dansk
kontekst. Ligeledes følges de internationale initiativer på området
nøje.

Jeg forventer at kunne præsentere regeringens samlede softwarestrategi
for Videnskabsudvalget i løbet af maj måned.

-- 
  mvh. Carsten


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *