[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] DR skifter helt til MS MediaPlayer 9.0On Thu, 03 Apr 2003 22:30:46 +0200, Peter Maersk-Moller
<sslug@sslug> wrote:

>Hej
>
>Ifølge DR, så udfaser de en gang i maj eksisterende streaming-platforme
>og vil derefter KUN streame ved hjælp MS Media Player 9.0. Altså
>On-demand med Real udgår, hvilket da også er forudset for mange
>måneder siden.
>
>Så vidt jeg er informeret, har DR indgået en eller anden form for
>lukrativ aftale med MS. Hvis man skulle gætte, så indeholder
>en sådan aftale en eller anden form for eksklusivitet, men det er
>ren spekulation.
>
>Så vidt jeg ved, kan man ved brug af MediaPlayer-9.0-platformen
>udelukke ikke MS-baserede klienter, men måske ved andre mere.
>
>Jeg personlig vil opfordre SSLUG til at protestere over for kultur-
>ministeren og kultur-udvalget over, at den dominerende public-service-
>broadcaster i Danmark har valgt på Internettet udelukkende at broadcaste
>ved hjælp af en lukket proprietær ikke standardiseret teknologi som reelt
>kun er tilrådighed fra EEN leverandør.
>
>Er der andre, der har samme holdning, eller er jeg bare lidt for
>fokuseret ?

Hej,

Det samme gør sig gældende for TV2.

Jeg har lige læst den længe ventede public service kontrakt for et
privatejet TV2.

Der er mange gode intentioner i den:

1. Generelt
TV 2/DANMARK er forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn
at sikre et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling,
oplysning, kunst og underholdning. 
(...)
Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig
samfundsinformation og debat.
(...)
4. Sendemuligheder mv.
TV 2/DANMARK’s programmer, der udsendes via det jordbaserede sendenet,
skal kunne modtages af hele befolkningen.
(...)
5. Jordbaseret digitalt tv
I forbindelse med et kommende udbud af jordbaseret digitalt tv vil der
blive indgået en tillægskontrakt om TV 2’s forpligtelser i relation
til digital programudvikling.

I samme forbindelse vil der blive taget stilling til TV 2’s rådighed
over digitale sendemuligheder mv.

5.  Andet
TV 2/DANMARK skal tilstræbe at gøre det muligt for Statens
Mediesamling at give publikum adgang til, inden for rammerne af
ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og
aktualitetsudsendelser.
(...)

< VIGTIG >

TV 2/DANMARK skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine
programarkiver. TV 2/DANMARK skal fremme digitaliseringen af
programarkiverne for bl.a. på denne måde at give borgerne adgang til
sine programarkiver, dog med de begrænsninger, der følger af
lovgivningen mv., herunder ophavsretsloven. TV 2/DANMARK skal aktivt
arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre TV 2/DANMARK’s
programarkiver tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne. 

< / VIGTIG >

< Min kommentar >

Jeg mener det må være en fejl, at kulturministeren ikke nævner
udsendelse af digitalt arkiverede programmer via internettet. Både DR
og TV's mest populære services på Nettet, er deres arkiver over deres
nyhedsudsendelser, som ministeren gør meget ud af, skal digitaliseres,
arkiveres og gøres tilgøngelige for befolkningen. Det må derfor være
naturligt at der stilles samme krav til tilgængelighed ved udsendelser
over internettet, som ved udsendelser via det jordbaserede sendenet og
via et evt. fremtidigt digitalt sendenet.

< / Min kommentar >

Hilsen,
Erik


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *