[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

FT: Udvalget for Videnskab og Teknologi, Alm. del - bilag 217Hej!

Nedenstående er også nævnt på COMON og PROSAweb.
http://www.ft.dk/Samling/20021/udvbilag/UVT/Almdel_bilag217.htm

Se specielt spørgsmål 27.

Spørgsmål nr. 26 og 27 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi
den 17.03.03 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
(Alm. del - bilag 205)

 
Spørgsmål 26

Ministeren bedes redegøre for erfaringerne fra den tyske rigsdag
med beslutningen om at overgå til open source software på serverne
samt valgfrihed for rigsdagsmedlemmerne om, hvorvidt de ønsker
Linux eller Windows som operativsystem på deres arbejdsmaskine.

Svar:

Den tyske Bundestag har besluttet, at alle servere i den tyske
Bundestag skal køre på open source software. [hvornår] Arbejdet
med at skifte til open source er gået i gang, og foreløbig kører 10-15 af i 
alt 200 servere med operativsystemet Linux.

Udover dette benytter nogle af applikationerne i den tyske Bundestag
delvist open source software, bl.a. køre operativsystemer og databaser
delvist på open source software.

Medlemmerne af den tyske Bundestag har ikke fået mulighed for at
vælge mellem Linux eller Windows som operativsystem på deres
arbejdsmaskine, men derimod fået valgfrihed mellem at bruge
MS Office eller Open Office. I dag er det 5-10 parlamentsmedlemmer
ud af de 672 parlamentsmedlemmer i alt, som har valg at bruge Open Office.

Spørgsmål 27

Hvis Folketinget traf en lignede beslutning, hvilke problemer ville der
så - efter ministerens vurdering i forhold til regeringens aktuelle
IT-politik - kunne opstå i lovgivningsarbejdet og i udvekslingen af
dokumenter mellem Folketinget og ministerier m.m.?

Svar:

I forbindelse med eDagen d. 1. september 2003 er det besluttet at
formatet PDF skal være fælles udvekslingsformat for alle offentlige
myndigheder. Formatet sikrer, at alle myndigheder kan udveksle og
læse dokumenter uanset deres valg af software. Dette vil også
være gældende for udvekslingen af dokumenter mellem Folketinget
og ministerierne.

Regeringen arbejder på en samlet national strategi, som skal sikre,
at software bliver valgt udfra princippet om bedst og billigst, og
dette uanset om der er tale om open source software eller software
ejer af en leverandør.

I arbejdet med princippet om bedst og billigst vil Videnskabsministeriet
i den kommende tid fokusere på at få udarbejdet en troværdig TCO-model
(total-cost-of-ownership model). Modellen vil danne grundlag for en
fælles sammenligning for målinger af det økonomiske potentiale af
forskellige softwareløsninger i en dansk kontekst. Ligeledes følges de
internationale initiativer på området nøje.

Jeg forventer at kunne præsentere regeringens samlede softwarestrategi
for Videnskabsudvalget i løbet af maj måned.Bør SSLUG foreslå at TCO modellen også tager hensyn til
maksimalt afkast af IT investeringer, eller at maksimere det
samfundsøkonomiske/sociale udbytte af software investeringer.

Det kunne være i form af spin-off/spillover/netværks effekter
ved strategisk investering i udvalgte Open Source projekter.
F.eks. Open Source'e dansk spellcheck eller talesyntese, hvor
mange kan have fordel, men det kommercielle marked er begrænset.
Alternativt tilpasning af OpenOffice.org så det er særligt
skolevenligt eller whatever.

TCO begrebet er ligesom Lomborgs debat oplæg, det kan
defineres så man får det resultat man ønsker, ved at vælge den
rigtige definition. Så det er vigtigt ikke at lade nogle embedsmænd
vælge definitionen.

-- 
  Mvh. Carsten 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:20 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *