[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Download af streamede datafre, 2002-05-31 kl. 03:53 skrev Erik Lange:

> Ja - og når du manipulerer med information du har fundet på en hjemmeside, 
> og derved skaffer dig adgang til mere end det der har været offentliggjort 
> - så er det ikke ensbetydende med at det er offentliggjort - heller ikke 
> hvis du spreder metoden til andre, så er det dig der har offenliggjort det, 
> og det har du ihvertfald overhovedet ingen ret til.

Vi taler om URL og URI som defineret i bla.
http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc2396.html
Berners-Lee, et. al.    Standards Track           [Page 2]

   Resource
     A resource can be anything that has identity. Familiar
     examples include an electronic document, an image, a service
     (e.g., "today's weather report for Los Angeles"), and a
     collection of other resources. Not all resources are network
     "retrievable"; e.g., human beings, corporations, and bound
     books in a library can also be considered resources.

     The resource is the conceptual mapping to an entity or set of
     entities, not necessarily the entity which corresponds to that
     mapping at any particular instance in time. Thus, a resource
     can remain constant even when its content---the entities to
     which it currently corresponds---changes over time, provided
     that the conceptual mapping is not changed in the process.

   Identifier
     An identifier is an object that can act as a reference to
     something that has identity. In the case of URI, the object is
     a sequence of characters with a restricted syntax.

Jeg antager at vi taler om URI til en ressource. Det er underordnet
hvilken slags ressource der rent faktisk er tale om. Hvis der er nogen
der rent faktisk offentliggør en URI der hedder "dagens/vejr/i/Brønshøj"
så er det ikke det samme - ifølge ovenstående definition - som at
offentliggøre vejret i Brønshøj. Ifølge definitionen siger en URI rent
faktisk intet om hvorvidt tjenesten er tilgængelig eller hvordan den er
tilgængelig, eller om hvem har lov at se den eller på hvilke
betingelser. 

I de sidste års sager om ophavsret og angreb har retten kortsluttet
begrebet URI og begrebet tilgængelighed. Så længe en URI ikke er
beskyttet af ophavsret, kan enhver URI kopieres og gengives frit og af
hvem som helst. 

Det er tvivlsomt om URI nogensinde bliver beskyttede af ophavsret, idet
det ville svare til at sætningen som "En flygtning krydser sit spor" er
omfattet af ophavsret. Denne sætning er en del af et større værk (Axel
Sandemose :"En flygtning krydser sit spor") der er beskyttet af
ophavsret i sin helhed. Det ville være skadeligt for samfundet hvis
enkelte sætning endsige ord eller vendinger ("Vi må håbe det bliver
bedre i morgen") kunne beskyttes af ophavsret. 

URI er ligesom ord og sætninger og derfor ville det være skadeligt for
samfundet hvis de kune beskyttes af ophavsret. 

Anvendelse af ressourcer er noget helt andet end offentliggørelse af
URI. Det er tjenesteudbyderens eget ansvar hvilke tjenester der tilbydes
og på hvilke betingelser. Eksempelvis kan tjenesten tilbydes mod
betaling og en omgåelse af det hører under straffeloven på samme måde
som anden økonomisk svindel. Selvfølgelig skal retten også vurdere om
udbyderen har udvist en sådan adfærd (forsømmelse) der kunne give
brugeren gratis adgang til tjenesten. 

Hvis en tjeneste er strengt forbudt for offentligheden skal udbyderen
leve op til sit ansvar og håndhæve dette forbud. 

Det er tjenesteudbyderens eget ansvar hvis han/hun gør forbudte
ressourcer offentligt tilgængelige. Se feks, Steffi Grams sag mod
Microsoft i Tyskland hvor M$ blev idømt en bøde for at have haft
nøgenbilleder liggende der angiveligt forestillede hende. Billederne var
angiveligt uploaded anonymt til serveren. 

For at tage et eksempel: 
Der er intet ulovligt i, at offentliggøre en URI til Dronningens
sovekammer (den er i øvrigt velkendt), men det er ikke det samme som at
sige at man bare kan gå der ind. 

-- 
med venlig hilsen, Anna Jonna Armannsdottir    
            ...ooO0Ooo...
»Det seneste år har vist os mere end nogensinde, at hvis
menneskerettigheder ofres i kampen for fred og sikkerhed, så bliver der
ingen fred og ingen sikkerhed«.
    Irene Khan, Amnesty Internationals generalsekretær. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *