[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Download af streamede dataErik Lange wrote:
> 
> At 05:17 PM 5/30/02, you wrote:
> > >>>>> "Erik" == Erik Lange <Erik> writes:
> >
> >Erik> Jeg går ud fra at du her mener den "licens" som indholdsudbyderen
> >(f.eks. DR)
> >Erik> giver sine brugere til at se deres indhold, ved at udbyde det som
> >streaming,
> >Erik> og ikke licensen de har til deres streaming software.
> >
> >DR giver ikke nogen "licens" til deres brugere.
> >De offentliggør et værk. Jeg har ikke indgået nogen aftaler med DR,
> >jeg har derfor stadig alle de rettigheder som Lov om Ophavret giver mig.
> 
> Forkert !

Jeg er ikke enig.
Den, som henter et værk fra DR er ikke nødt til at acceptere nogen
licensaftale for at modtage og se værket.
Dermed gælder Lov om Ophavsret, og INTET ANDET.

> Ved at offentliggøre et webside, giver DR dig heller ikke ret til at kigge
> i kildekoden og bruge denne !

Hvis der ikke er indgået nogen specielle aftaler, gælder stadig
_kun_ Lov om Ophavsret.
Lov om Ophavsret blev for knapt et år ændret, så det er tilladt
for enhver at fremstille enkelte eksemplarer af et offentliggjort
digitalt værk til personlig brug (§12, stk.2, pkt.5), hvis
eksemplarfremstillingen sker på baggrund af en lovlig kopi (§11,
stk.3).

> På DR's sider står der, at materialet på deres sider tilhører DR og at de
> har copyrighten til indholdet - dermed indgår du en aftale med dem, når du
> ser deres sider !

Nej, der bliver ikke indgået nogen aftale. Ved at DR gør opmærksom
på, at et givet værk er beskyttet, står den der laver en ulovlig
kopi svagere juridisk, idet han ikke kan påberåbe sig god tro i
henhold til $76. Medmindre man handler forsætligt eller groft
uagtsomt, er ulovlig kopiering ikke strafbart i henhold til Lov
om Ophavsret (men rettighedshaveren kan stadig kræve kompensation
og godtgørelse).

Værdien af en generel side, hvor der bare står "Ophavsretten
tilhører DR eller andre", er i øvrigt tvivlsom.
For at en ophavsret skal kunne gøres gældende for et værk, kræves
der efter retspraksis værkshøjde, og værket må ikke være i public
domain.
Man kan ikke bare kræve ophavsret på alting, men desværre er det i
praksis straffrit at sige, at man har ophavsrettigheder, selvom man
ikke har dem.

> Det er denne aftale du bryder, ved at bruge indholdet på anden måde end det
> er præsenteret for dig af DR !

Der er ingen aftale, og dermed gælder kun Lov om Ophavsret.
Loven sætter ikke begrænsninger for personlig brug af et værk, og
specielt er det ikke ulovligt til personlig brug at konvertere til
andre formater.

> Jeg diskuterede dette med DR tilbage i '98 - netop omkring streaming - og
> ved at deres advokater har undersøgt det og at det ifølge loven forholder
> sig som jeg ovenfor skitserer - det er altså ikke noget jeg selv har fundet
> på ;-)

Loven er blevet ændret.

Før 1995 kunne enhver fremstille enkelte eksemplarer til privat
brug.
I perioden fra 1995 - 2001 var enhver privat eksemplarfremstilling
uden særlig tilladelse fra ophavshaver _fuldstændig_ forbudt, hvis
der var tale om en digital kopi fremstillet af et værk på digital
form.
I 2001 blev loven ændret, så personlig eksemplarfremstilling af
digitale værker blev tilladt igen.

Hvis et værk stilles til rådighed for offentligheden på Internettet,
regnes det efter retspraksis for værende offentliggjort, uanset om
der kræves betaling, eller man bare kan hente det anonymt. Herved
gælder §12.

Så i 1998 var det forbudt at gemme et streamet værk til personlig
brug på sin harddisk, men det er det ikke længere.


M.v.h,

Ole Husgaard.

Disclaimer: IANAL.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *