[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] mplayer>>>>> "Erik" == Erik Lange <Erik> writes:

>> Man kan gøre præcis det samme med en video eller en båndoptager. Det
>> bliver jo også sendt ud over radioen / fjernsynet, så jeg tror at dine
>> tanker er langt mere omfattende end tiltænkt... Jeg kan da sagtens finde
>> på at optage en god film fra fjernsynet, eller optage en speciel udgave
>> af tv-avisen fordi jeg synes at der er noget interessant og det tror jeg
>> er en holdning der er delt af det meste af den danske befolkning. Jeg
>> kan derfor ikke se noget problem i at gemme sine streams fra nettet.

Erik> Forskellen er, at det er tilladt at lave en analog kopi af en TV-udsendelse
Erik> til privat brug.

Det er også tilladt at lave en digital kopi.

Erik> Hvis du henter den streamede original-fil, er der jo ikke tale om en analog
Erik> kopi ! ;-)

Men det er stadig lovligt.

Erik> Du har derfor ikke ret til at gøre som du siger i den digitale
Erik> verden... uanset om du kun vil bruge din stjålne fil til privat brug, eller om
Erik> du videredistribuerer den via en fil-delingstjeneste, CD-rom eller andre
Erik> medier.

For det første er brud på Lov Om Ophavsret ikke tyveri, så filerne er ikke
"stjålne".

For det andet har er jeg i min gode ret til at fremstille en kopi af et
offentliggjort værk:


Lov om Ophavret:


LOV>§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille
LOV>enkelte eksemplarer til sin private brug. Sådanne eksemplarer må ikke
LOV>udnyttes på anden måde.

LOV>     Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 giver ikke ret til at

LOV> 1) opføre et bygningsværk,

LOV> 2) fremstille et eksemplar af et kunstværk ved afstøbning, ved aftryk fra
LOV> original plade eller stok eller på nogen anden måde, som indebærer, at
LOV> eksemplaret kan opfattes som en original,

LOV> 3) fremstille eksemplarer af edb-programmer i digitaliseret form,

LOV> 4) fremstille eksemplarer i digital form af databaser, når
LOV> eksemplarfremstillingen sker på grundlag af en gengivelse af databasen i
LOV> digital form, eller

LOV> 5) fremstille enkelte eksemplarer i digital form af andre værker,
LOV> medmindre det udelukkende sker til personlig brug for fremstilleren eller
LOV> dennes husstand.

Filerne er offentliggjorte og jeg kopierer dem til eget brug.

Erik> Da videomaskiner til hjemmebrug kom frem i starten af firserne, forlangte
Erik> filmselskaberne faktisk at det blev gjort ulovligt at kopiere
Erik> fjernsynsudsendelser - det blev dog dengang forkastet, primært fordi man ikke
Erik> havde nogen teknoæogisk mulighed for at forhindre det i praksis.

Disney table en retssag om det, vistnok i Norge.

Erik> Med fremkomsten af digital tv er branchen igen blevet bange for at folk vil
Erik> kopiere og distribuere tv-udsendelser udenom deres distributionsnet. Derfor er
Erik> den nyeste generation af digitale TV-modtagere i USA nu forsynet med hardware
Erik> kopisikring, der skal forhindre uatoriseret kopiering af de udsendte
Erik> TV-progammer.

Lad og håbe at det bliver lige så stor en success som DVD regionskodning.

Erik> Næste skridt er at der er stillet forslag i kongressen om, at det skal være
Erik> ulovligt at udsende TV-programmer der ikke er beskyttet imod digital kopiering
Erik> ... this sucks Big Time :-(

Selv hvis sådan en lov skulle blive vedtaget, er det stadig, dem der har
ophavsretten, der vælger betingelserne for distribution.

Der er ikke nogen love der tvinger kunstnere til at være medlemmer af KODA og
COPYDAN, der er ikke nogen lov der tvinger filmselskaber til at regionskode og
CCS'se DVD'ere, der er ikke nogen lov (men sikkert aftaler), der tvinger DR
til at bruge lukkede streaming protokoller.

Af alle mennesker burde vi OSS folk vide det. For der er ikke nogen love der
tvinger os til at forhindre kopiering af vores værker (programkode).
Hver kunstner (koder) kan vælge en licens (fri, kommerciel, eller midt
imellem) som han/hun har lyst.

Hvis der kommer fuld kontrol (hardware, software og lovgivning) med digitalt
indhold, Så vil der nok være nogle procent, der dropper TV. Og så vil der nok
blive mere digitalt streamet indhold på nettet--helt frit, gratis
(reklamefinancieret) eller betalt.  Indhold som man har lov til at downloade.

Jeg er selv holdt helt op med at købe COPYDAN-materiale.
Efterhånden som de strammer skruen, kan det være, at flere gør det samme og så
vil der blive et marked for ikke-COPYDAN indhold.
Jeg vil nemlig godt betale for indhold. 
Det er bare uetisk at støtte COPYDAN.

-- 
   Niels Elgaard Larsen
   Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark
   email: sslug@sslug 
   <URL:http://elgaard.linux.dk>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *