[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Interview with Dr. Edgar Villanueva, Peru(~/Download/pol) #diff -uU1 v-interview-0.5.txt v-interview.html
--- v-interview-0.5.txt Wed May 29 21:04:49 2002
+++ v-interview.html    Thu May 30 00:27:24 2002

@@ -22,6 +49,6 @@
 berømthed i kredsene omkring Frit Programmel og Open Source
-so et resultat af hans lovgivningsmæssige bestræbelser der
-favorisere frit programmel samt hans vidt udbredte,
+som et resultat af hans lovgivningsmæssige bestræbelser der
+vil favorisere frit programmel samt hans vidt udbredte,
 velinformerede og overbevisende/engagerede svar til
-et brev fra en direktør hos Microsoft's Peru afdeling.
+et brev fra en direktør hos Microsofts Peru-afdeling.

@@ -38,3 +65,3 @@
 The participation of LUGs in the drafting of
-legislation--that's grass roots at its finest.
+legislation - that's grass roots at its finest.
 --><P>
@@ -46,10 +73,10 @@
 I nedenstående interview anderkender Dr. Villanueva taktfuldt
-den støtte som Peru's Linux brugergruppe har ydet.
+den støtte som Perus Linuxbrugergruppe (PLUG) har ydet.
 Gennem udveksling af e-post med Antonio Ognio, en Peruviansk
-aktivist og medlem af PLUG (Peru's Linux brugergruppe),
+aktivist og medlem af PLUG,
 har vi fundet ud at brugergruppen (LUG)
-rent faktisk spillede en rådgivende rolle i forbendelse med at
+rent faktisk spillede en rådgivende rolle i forbindelse med at
 finde frem til formuleringen af nogle af de mere følsomme
 områder af lovforslaget.
-Linux brugergruppers deltagelse i fremstillingen af lovudkast--er
+Linuxbrugergruppers deltagelse i fremstillingen af lovudkast - er
 grasrodengagement i bedste stil.
@@ -61,3 +88,3 @@

-<B>LJ</B> Hvor meget kendskab, eller erfaring har De omkring
+<B>LJ</B> Hvor meget kendskab eller erfaring har De omkring
 frit programmel?
@@ -72,7 +99,7 @@

-<B>Villanueva</B> Jeg har holdt mig ajour med Peru's fortalere for
+<B>Villanueva</B> Jeg har holdt mig ajour med Perus fortalere for
 frit programmel i flere år.
-Dette gælder både den filosofi der er dirvkraften i det og det faktum
-at, der er både tekniske og økonomiske grunde, til at dette
-proggrammel muliggør etablering af løsninger hos en række
+Dette gælder både den filosofi der er drivkraften i det og det faktum,
+at der er både tekniske og økonomiske grunde til, at dette
+programmel muliggør etablering af løsninger hos en række
 organisationer.
@@ -86,6 +113,6 @@

-<B>LJ</B> Der er flere andre lande fra Asien over Europe til Sydameriks
+<B>LJ</B> Der er flere andre lande fra Asien over Europe til Sydamerika
 som overvejer lovforslag som ligner Deres lovforslag nummer 1609,
 Har De kendskab til dem? Hvis det er tilfældet, er der elementer i
-Deres lovforslag som gør det anderledes.
+Deres lovforslag som gør det anderledes?

@@ -119,21 +146,21 @@
<B>Villanueva</B> Lovforslag nummer 1609 er nu blevet forbedret
-og bliver i øjeblikket udvalgsbehandlet sammen med lovforslag 2485,
-som også er underskrevet af kongresmedlem Jacques
-Rodrich. Kongresmedlem Daniel Estrada
-har foreslået en lignende lov som er udarbejdet i den samme ånd
+og bliver i øjeblikket udvalgsbehandlet som nummer 2485,
+og har nu fået kongresmedlem Jacques
+Rodrich som medforslagsstiller.
+Kongresmedlem Daniel Estrada
+har foreslået en lignende lov, der er udarbejdet i den samme ånd
som frit programmel bygger på.
-Blandt de andre lande er Brasilien og Argentine den der kommer
+Blandt de andre lande er Brasilien og Argentina den der kommer
tættest på.
-I Europa, har vi kendskab til den lov der er blevet vedtaget af
-den Tyske Bundestag, samt lovforslaget i Frankrig og undersøgelsen som er blevet
+I Europa har vi kendskab til den lov, der er blevet vedtaget af
+den Tyske forbundsdag, samt lovforslaget i Frankrig, og undersøgelsen som er blevet
præsenteret for det Engelske parlament.
-English parliament.
-I Asien, er der først og fremmest det som den Kinesiske
+I Asien er der først og fremmest det som den Kinesiske
regering har gjort.
Alle disse lovforslag er stort set identiske, men i vores, ligesom i
-Argentines, forlanger vi udelukkende brug af frit programmel i alle
+Argentinas, forlanger vi udelukkende brug af frit programmel i alle
offentlige institutioner.
-selvfølgelig betyder det at der er brug for en hel proces for at kunne
+Selvfølgelig betyder det at der er brug for en hel proces for at kunne
føre dette ud i livet, en proces der vil tage tid fordi der er offentlige
-institutioner som fungerer udemærket med Proprætært Programmel og som
+institutioner som fungerer udemærket med proprætært programmel og som
kun vil vælge frit programmel til at løse deres fremtidige behov,
@@ -169,4 +196,4 @@
<B>Villanueva</B> Støtten fra den Argentiske bevægelse
-er uvurdelig, først og fremmest vil jeg gerne anerkende
-den størt indsats fra Enrique Chaparro, Federico
+er uvurdelig. Først og fremmest vil jeg gerne anerkende
+den stort indsats fra Enrique Chaparro, Federico
Heinz, alle deltagerne på "proposicion" e-post listen,
@@ -176,6 +203,6 @@
Deres store ekspertise har suppleret vores og gjort det muligt
-at gøre frenskridt uden at tøve.
+at gøre fremskridt uden at tøve.
Denne direkte kontakt til
-the Argentiske bevægelse blev foreslået af
-Dr. Stallman, og vi kender alle til han pioneraktige
+den Argentiske bevægelse blev foreslået af
+Dr. Stallman, og vi kender alle til han pioneragtige
vision om frit programmel.
@@ -193,4 +220,4 @@
uddannelse målrettet mod Linux og andet frit programmel
-indenfor Peru's
-offenlige
+indenfor Perus
+offentlige
skolevæsen,
@@ -220,5 +247,7 @@
den fine støtte fra den lokale GNU-Peru bevægelse,
-PLUG, fremfor alt "Activismo" gruppen, som
-(smed alt hvad de havde i hænderne)
-bedredviligt tillede deres samlederessourcer
+PLUG, fremfor alt "Activismo"-gruppen, som
+<!--
+(smed alt hvad de havde i hænderne og)
+-->
+bedredviligt stillede deres samlede ressourcer
til rådighed for at nå dertil hvor vi er i dag.
@@ -229,6 +258,6 @@
ved med at vokse, og projekter er påbegyndt på
-unervisiterne (Ingenørakadamiet, Ricardo Palma)
+universiterne (Ingenørakadamiet, Ricardo Palma)
som vil uddanne fremtidige lærere.
På et af universiteterne er de allerede igang
-med at evaluere et fremdidigt diplom eller
+med at evaluere et fremtidigt diplom eller
certifikat i frit programmel.
@@ -237,3 +266,3 @@
og den mest interessante, fordi vi alle ved at det
-er desm der vil få den størst gavn.
+er dem der vil få den største gavn.


@@ -246,3 +275,3 @@
 <B>LJ</B> Hvis loven bliver vedtaget, forudser du så et behov
-for at Peru's regeringen udvikler nogen af deres egne
+for at Perus regering udvikler nogen af deres egne
 systemer?
@@ -264,11 +293,22 @@
 <B>Villanueva</B> Det kunne være en af mulighederne,
-men det er ikke et central formål med loven.
-Formålet er at skabe efterspørgsel efter private
+men det er ikke det centrale formål med loven.
+Formålet er at
+etablere staten som en central forbruger
+<!--
+(af frit programmel)
+-->
+og at skabe efterspørgsel efter private
 firmaer som udvikler programmel og tilbyder tjenesteydelser.
-For at skabe ægte konkurrence ellem disse firmaer,
+<!-- gammel version
+For at skabe ægte konkurrence mellem disse firmaer,
 som ikke er ret mange, men på grund af kravet om anvendelse
 af frit programmel hurtigt vil blive flere.
+-->
+For at skabe ægte konkurrence mellem disse firmaer,
+er det vigtigt at der kommer flere af dem, hvilket
+også hurtigt vil ske på grund af kravet om anvendelse
+af frit programmel.
 Som følge af de liberale love og globaliseringen af
-økonomien som regeringer er så glade for, kunne det tænkes at
-udenlansk kapital kommer hertil og
+økonomien som regeringer er så glade for,
+er det ikke utænkeligt at udenlansk kapital kommer hertil og
 investere i dette marked.
@@ -299,3 +339,3 @@

-<B>Villanueva</B> Finansiereingplaner kunne etableres
+<B>Villanueva</B> Finansieringplaner kunne etableres
 i nogle tilfælde, ligesom staten kan finansiere
@@ -306,8 +346,8 @@
 både statslig og privat finansiering indgår,
-men den skal ikke etablere sit eget byreaukrati.
+men den skal ikke etablere sit eget bureaukrati.
 Hovedformålet er at skabe fri konkurence mellem
 firmaer som gerne vil være med til at give
-Peru's tekniske og videnskabelige samfund den
+Perus tekniske og videnskabelige samfund den
 kontrol som muliggør deres egen forskning og udvikling, og derigennem
-skabe programmel som kan konkurrere men det der kommer fra
+skabe programmel som kan konkurrere med det der kommer fra
 udlandet.
@@ -345,7 +385,7 @@

-<B>Villanueva</B> Det er en pointe der der også
+<B>Villanueva</B> Det er en pointe der også
 bekymrer mig, så jeg følger med i hvad der
-foeregår i andre lande, men ideen er at
+foregår i andre lande, men ideen er at
 tage et skridt ad gangen og kæmpe for det
-som allerede inden for rækkevidde.
+som allerede er inden for rækkevidde.
 Selvfølgelig vil borgerne, når de
@@ -353,4 +393,4 @@
 dem de bruger på grund af pres fra
-medier og private interesser.
-De vil forlange at deres lovgivere
+medier og private interesser,
+forlange at deres lovgivere
 udvikler love der svarer til dem der
@@ -364,5 +404,5 @@

-<B>LJ</B> Er Peru forpligtet af aftaler
+<B>LJ</B> Er Peru forpligtet af internationale aftaler
 som udenlandske leverandører kunne bruge
-imdo lovforslag nummer 1609?
+imod lovforslag nummer 1609?

@@ -379,5 +419,6 @@
 ikke handelsfrihed på nogen måde og påvirker
-ingen eksisterende love, således at intet
-af den internationale frihandel eller aftaler
-om immaterielle rettigheder ville blive
+ingen eksisterende love, således bliver ingen
+af de internationale frihandel aftaler
+eller internationale aftaler
+om immaterielle rettigheder
 påvirket ved at loven træder i kraft.
@@ -391,3 +432,3 @@
 <B>LJ</B> Hvordan ville Perus regering
-gennemføre granskning af sikkerheden for
+gennemføre granskning af sikkerheden omkring
 frit programmel som der overvejes at tage
@@ -408,12 +449,12 @@

-<B>Villanueva</B> Idet vi foreslår en ny
-model, må vi tilpasse reguleringen af loven,
-som af juridiske grunde ikke er i loven.
-I hvert fald, må disse reguleringer udvikles
+<B>Villanueva</B> Da det vi foreslår en ny
+model, mangler vi stadig at tilpasse reguleringen omkring loven,
+som af lovgivningsmæssige årsager ikke er en del af loven.
+I hvert fald skal disse reguleringer udvikles
 med deltagelse af it-eksperter og der er
 ganske mange af dem her i landet, men det
-det skal være med henblik på frit programmel.
-Alle nødvendige mekanismer for normale og
+skal være under hensyntagen til modellen for frit programmel.
+Det er i disse (reglerne) at alle nødvendige mekanismer for normale og
 særlige anvendelser, sikkerhed, granskning,
-osv. vil have sit udgangspunkt.
+osv. vil blive fastlagt.

@@ -429,3 +470,3 @@
 forretningsmetoder? Kunne sådanne patenter
-bruges til at fratage regeringen vigtigt
+bruges til at nægte regeringen adgang til vigtigt
 frit programmel?
@@ -443,9 +484,10 @@

-<B>Villanueva</B> I øjeblikket, er programmer
-beskyttet beskyttet af lov om ophavsret.
-Idet frit programmel altid har respekteret
-ophavsret og er altid blev udviklet effektivt
-under den lovgivning såfremt loven ikke ændres
-tror jeg ikke at den vil blokere denne normale
-udvikling. Men patenterne som de har ønsket at
+<B>Villanueva</B> I øjeblikket er programmer
+beskyttet i Peru af loven om ophavsret.
+Da frit programmel altid har respekteret
+ophavsret og altid er blevet udviklet effektivt
+under den lovgivning.
+Jeg tror ikke at loven vil blokere denne normale
+udvikling, sålænge loven ikke ændres.
+Men patenterne som de har ønsket at
 indføre globalt siden Haag-konventionen er
@@ -454,6 +496,6 @@
 <!--
---Translated by Graham Seaman
+- Translated by Graham Seaman
 --><P>

---Oversat af ..
+- Oversat til engelsk af Graham Seaman.

Thu May 30 00:35:25 (hcs)@(localhost)on(pts/16):
--
Mvh  Hans Christian Studt  mailto:sslug@sslug  http://hc.studt.dk
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *