[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Interview with Dr. Edgar Villanueva, PeruOn Wed, May 29, 2002 at 09:12:32PM +0200, Hans Christian Studt wrote:
> Hej alle,
> 
> Ja så er version 0.5 af interviewet klar, og jeg har sået for de første 
> 2/3 og Anna Jonna Armannsdottir har taget sig af den sidste 1/3.
> 
> Så bere fyr løs, der er sikkert en del der kan gøres endnu bedre ;-)

Hurtige kommentarer:

> Dr. Edgar Villanueva er for nyligt blevet noget af en
> berømthed i kredsene omkring Frit Programmel og Open Source
> so et resultat af hans lovgivningsmæssige bestræbelser der

s/so/som/

> favorisere frit programmel samt hans vidt udbredte,

favoriserer? vil favorisere?

> velinformerede og overbevisende/engagerede svar til
> et brev fra en direktør hos Microsoft's Peru afdeling.

Bumbum. Er Peruafdeling ikke i eet ord? Lidt i tvivl her.

> 
> Det meste af pressens dækning har fokuseret på brevet og
> svaret på dette.
> Men en vigtig side af historien er hvordan (lov)forslaget
> blev til og hvordan det har kunnet samle støtte.
> I nedenstående interview anderkender Dr. Villanueva taktfuldt
> den støtte som Peru's Linux brugergruppe har ydet.

Linuxbrugergruppe i eet ord?

> Gennem udveksling af e-post med Antonio Ognio, en Peruviansk
> aktivist og medlem af PLUG (Peru's Linux brugergruppe),

s/'//

> har vi fundet ud at brugergruppen (LUG)
> rent faktisk spillede en rådgivende rolle i forbendelse med at

s/forbendelse/forbindelse

> finde frem til formuleringen af nogle af de mere følsomme
> områder af lovforslaget.
> Linux brugergruppers deltagelse i fremstillingen af lovudkast--er
> grasrodengagement i bedste stil.

Linuxbrugergruppe i eet ord?

> 
> <!--
> <B>LJ</B> What has been your exposure to, or experience with,
> free software?
> --><P>
> 
> <B>LJ</B> Hvor meget kendskab, eller erfaring har De omkring
> frit programmel?

Kommaet staar maerkeligt?

> 
> <B>Villanueva</B> Jeg har holdt mig ajour med Peru's fortalere for

s/'//

> frit programmel i flere år.
> Dette gælder både den filosofi der er dirvkraften i det og det faktum

dirvkraften -> drivkraften

> at, der er både tekniske og økonomiske grunde, til at dette

Maerkelige kommaer? (Er jeg for gammel nu om dage?)

> proggrammel muliggør etablering af løsninger hos en række

s/gg/g/

> organisationer.
> 
> <B>LJ</B> Der er flere andre lande fra Asien over Europe til Sydameriks

Sydameriks -> Sydamerika

> som overvejer lovforslag som ligner Deres lovforslag nummer 1609,
> Har De kendskab til dem? Hvis det er tilfældet, er der elementer i
> Deres lovforslag som gør det anderledes.

s/.$/?/

> 
> <B>Villanueva</B> Lovforslag nummer 1609 er nu blevet forbedret
> og bliver i øjeblikket udvalgsbehandlet sammen med lovforslag 2485,
> som også er underskrevet af kongresmedlem Jacques
> Rodrich. Kongresmedlem Daniel Estrada

Nej. Forslaget har vaeret igennem forbedringer, har faaet et nyt
versionsnummer (2485), og er i sin nye instans medunderskrevet af
JR. Det er ikke 'sammen' med noget. Saadan laeser jeg det.

> har foreslået en lignende lov som er udarbejdet i den samme ånd
> som frit programmel bygger på.
> Blandt de andre lande er Brasilien og Argentine den der kommer

Argentine -> Argentina

> tættest på.
> I Europa, har vi kendskab til den lov der er blevet vedtaget af

Maerkeligt komma?

> den Tyske Bundestag, samt lovforslaget i Frankrig og undersøgelsen som 

Hedder det Bundestag paa dansk?

> er blevet
> præsenteret for det Engelske parlament.
> English parliament.

Ovenstaaende linie er en fejl?

> I Asien, er der først og fremmest det som den Kinesiske

Maerkeligt komma?

> regering har gjort.
> Alle disse lovforslag er stort set identiske, men i vores, ligesom i
> Argentines, forlanger vi udelukkende brug af frit programmel i alle

Argentina.

> offentlige institutioner.
> selvfølgelig betyder det at der er brug for en hel proces for at kunne

selvfølgelig -> Selvfølgelig

> føre dette ud i livet, en proces der vil tage tid fordi der er offentlige
> institutioner som fungerer udemærket med Proprætært Programmel og som

Hvorfor versaler (PP)?

> kun vil vælge frit programmel til at løse deres fremtidige behov,
> i det jeg går ud fra at der findes leverandører til det.
> Dette gælder egentlig generelt for enhver institution.
> Jeg nævner dette fordi jeg er klar over hvor kritisk denne omlægning er,
> hvor vigtig omhyggelig planlægning er,
> og hvor vigtig det er at have rådigheden over de nødvendige midler til
> at dække den tid der er behov for og den risiko man løber.
> 


> 
> <B>Villanueva</B> Støtten fra den Argentiske bevægelse
> er uvurdelig, først og fremmest vil jeg gerne anerkende

Komma til punktum. Stort F efter det.

> den størt indsats fra Enrique Chaparro, Federico

størt -> store?

> Heinz, alle deltagerne på "proposicion" e-post listen,
> Cordoba Linux bruger gruppe, Vía Libre
> Foundation (fonden "Vejen til frihed")
> samt Dr. Dragan og hans team.
> Deres store ekspertise har suppleret vores og gjort det muligt
> at gøre frenskridt uden at tøve.

s/n/m/

> Denne direkte kontakt til
> the Argentiske bevægelse blev foreslået af

s/the/den/

> Dr. Stallman, og vi kender alle til han pioneraktige

'hans pioneragtige'

> vision om frit programmel.
> 

> 
> <B>LJ</B> Findes der,
> på nuværende tidspunkt, megen (brugerorienteret)
> uddannelse målrettet mod Linux og andet frit programmel
> indenfor Peru's

s/'//

> offenlige

offentlige

> skolevæsen,
> hvor den der underviser har eksamen fra en højere læreanstalt?
> Hvis ikke, er der så planer om dette?
> 


> 
> <B>Villanueva</B> Her vil jeg gerne fremhæve
> den fine støtte fra den lokale GNU-Peru bevægelse,
> PLUG, fremfor alt "Activismo" gruppen, som

"Activismo"-gruppen

> (smed alt hvad de havde i hænderne)
> bedredviligt tillede deres samlederessourcer

stillede. samlederessourcer er i to ord :)

> til rådighed for at nå dertil hvor vi er i dag.
> Anvendelsen af frit programmel er stadig begrænset,
> men den vokser eksponentielt.
> I de seks måneder der er gået siden vi
> introduserede lovforslaget, er bevægelsen blevet

introduserede -> introducerede (?)

> ved med at vokse, og projekter er påbegyndt på
> unervisiterne (Ingenørakadamiet, Ricardo Palma)

unervisiterne -> universiteterne

> som vil uddanne fremtidige lærere.
> På et af universiteterne er de allerede igang
> med at evaluere et fremdidigt diplom eller

fremdidigt -> fremtidigt

> certifikat i frit programmel.
> Det er ikke kun i Lima det foregår. Bevægelsen
> i provinserne inde i landet er faktisk den stærkeste
> og den mest interessante, fordi vi alle ved at det
> er desm der vil få den størst gavn.

desm -> dem. størst -> største

> 
> <B>LJ</B> Hvis loven bliver vedtaget, forudser du så et behov
> for at Peru's regeringen udvikler nogen af deres egne

s/'//. regeringen -> regering. 

> systemer?
> 

> <B>Villanueva</B> Det kunne være en af mulighederne,
> men det er ikke et central formål med loven.

'det centrale' (the principal)

> Formålet er at skabe efterspørgsel efter private
> firmaer som udvikler programmel og tilbyder tjenesteydelser.
> For at skabe ægte konkurrence ellem disse firmaer,

ellem -> mellem

> som ikke er ret mange, men på grund af kravet om anvendelse
> af frit programmel hurtigt vil blive flere.
> Som følge af de liberale love og globaliseringen af
> økonomien som regeringer er så glade for, kunne det tænkes at
> udenlansk kapital kommer hertil og
> investere i dette marked.

Den originale engelske saetning er mudret men det ovenstaaende
er ikke rigtigt. Naermere saetningen: 'For at skabe aegte...'.
Den er deform som den staar.


> <B>Villanueva</B> Finansiereingplaner kunne etableres

Finansiereingplaner -> Finansieringsplaner

> i nogle tilfælde, ligesom staten kan finansiere
> et hvilket som helst andet projekt i andre sektorer,
> men målet er ikke at staten skal være
> den største udvikler af programmel.
> Måske kunne den deltage i initiativer hvor
> både statslig og privat finansiering indgår,
> men den skal ikke etablere sit eget byreaukrati.

Bureaukrati? Eller er det ogsaa udgaaet i '55? :)

> Hovedformålet er at skabe fri konkurence mellem
> firmaer som gerne vil være med til at give
> Peru's tekniske og videnskabelige samfund den

s/'//

> kontrol som muliggør deres egen forskning og udvikling, og derigennem
> skabe programmel som kan konkurrere men det der kommer fra

s/men/med/

> udlandet.
> 
> <!--
> <B>Villanueva</B> That's a point that worries me as
> well, so I keep up with what's happening in
> other countries, but the idea is to take one
> step at a time and fight for what is already
> within our grasp. Certainly, once citizens
> realise that there are new alternatives to
> the ones they are using through imposition
> by the media and private interests, they
> will demand that their legislators develop
> similar laws to the one for free software.
> --><P>
> 
> <B>Villanueva</B> Det er en pointe der der også
> bekymrer mig, så jeg følger med i hvad der
> foeregår i andre lande, men ideen er at

foeregår -> foregår

> tage et skridt ad gangen og kæmpe for det
> som allerede inden for rækkevidde.

allerede er inden

> Selvfølgelig vil borgerne, når de
> forstår at der er nye alternativer til
> dem de bruger på grund af pres fra
> medier og private interesser.
> De vil forlange at deres lovgivere
> udvikler love der svarer til dem der
> gælder for frit programmel.

De to ovenstaaende saetninger skal smeltes sammen.
Den foerste given ingen mening.

> <B>LJ</B> Er Peru forpligtet af aftaler
> som udenlandske leverandører kunne bruge
> imdo lovforslag nummer 1609?

imdo -> imod

> <!--
> <B>Villanueva</B> As it's a new model we are proposing,
> we still have to polish up the regulations for
> the law, which are missing from the bill for
> legal reasons. In any case these regulations
> have to be developed with the participation of
> software experts, of whom there are quite a few
> in the country, but from the free software point
> of view. That's where all the necessary mechanisms
> for normal and special applications, security,
> auditing, etc., will be set out.
> --><P>
> 
> <B>Villanueva</B> Idet vi foreslår en ny
> model, må vi tilpasse reguleringen af loven,
> som af juridiske grunde ikke er i loven.
> I hvert fald, må disse reguleringer udvikles

Maerkeligt komma?

> med deltagelse af it-eksperter og der er
> ganske mange af dem her i landet, men det
> det skal være med henblik på frit programmel.

s/det//

> Alle nødvendige mekanismer for normale og

'Det er deri at alle...'

> særlige anvendelser, sikkerhed, granskning,
> osv. vil have sit udgangspunkt.

s/sit//

> <B>LJ</B> Anerkender Peru patenter på
> matematiske algoritmer eller
> forretningsmetoder? Kunne sådanne patenter
> bruges til at fratage regeringen vigtigt

fratage -> nægte ?

> frit programmel?
> 
> <!--
> <B>Villanueva</B> At the moment, software programs are
> protected in Peru by the law on authors' rights.
> And as free software has always respected authors'
> rights, and has always developed efficiently under
> that legislation, as long as the law doesn't change
> I don't believe it will block that normal development.
> Now, the patents that they've wanted to apply globally
> since the Hague are something else entirely.
> --><P>
> 
> <B>Villanueva</B> I øjeblikket, er programmer

Maerkeligt komma?

> beskyttet beskyttet af lov om ophavsret.

lov -> loven

> Idet frit programmel altid har respekteret
> ophavsret og er altid blev udviklet effektivt
> under den lovgivning såfremt loven ikke ændres
> tror jeg ikke at den vil blokere denne normale
> udvikling. Men patenterne som de har ønsket at
> indføre globalt siden Haag-konventionen er
> noget helt andet.

'såfremt...' flyttes til sidst i saetningen?


Som sagt: Lidt hurtigt.

Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *