[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Mon, May 27, 2002 at 05:20:38PM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> Jeg sætter retter dette og lægger det med rettelser i cvs. 
> Derved får vi version 1.4.6.116 

... og sikkert snart en .117 :) En diff mod v116 nedenfor. Den klarer
nogle smaating og oversaetter 'subliminal' med 'underfundigt' i
stedet for det noget mere ladede 'samvittighedsløst'. Resten skulle
vaere ukontroversielt.

Jeg mener, at vi snart skal laegge laag paa dette og sende dokumentet
hen, hvor det nu skal hen.

--- villanuevea.txt.116	Mon May 27 23:25:59 2002
+++ villanuevea.txt	Mon May 27 23:56:34 2002
@@ -205,8 +205,8 @@
 licensbetingelserne skal også opfylde en række krav.
 Uden disse krav kan staten ikke garantere borgeren en
 passende behandling af hans oplysninger og vogte over
-oplysningernes integritet, fortrolighed og tilgængelighed over længere tid, 
-idet disse er meget kritiske aspekter for statens normale funktion.
+oplysningernes integritet, fortrolighed og tilgængelighed over længere tid.
+Disse garantier er kritiske for statens normale funktion.
 
 <!--
 We agree, Mr. Gonzalez, that information and communication technology
@@ -258,7 +258,7 @@
 legislating on the matter.
 --><P>
 Denne opfattelse er forkert. Lovforslaget har ingen indvirkning på 
-de rettigheder De opremser, det er fuldstændig begrænset til at 
+de rettigheder De opremser; det er fuldstændig begrænset til at 
 fastlægge betingelser for brug af programmel på statslige institutioners 
 vegne, uden nogen form for indblanding i privatsektorens transaktioner. 
 Det er et veletableret princip at staten ikke nyder det brede 
@@ -300,7 +300,7 @@
 race, religion, ideologi, seksuel orientering osv. blev indført).
 Tværtimod er loven udtrykkeligt imod diskrimination. Dette skyldes
 at ved utvetydigt at definere kravene for anskaffelse af programmel,
-forhindres statslige institutioner i at bruge software der indeholder
+forhindres statslige institutioner i at bruge programmel der indeholder
 diskriminerende betingelser i licensen.
 
 <!--
@@ -327,8 +327,8 @@
 i de grundlæggende principper nævnt ovenover. Det frie initiativ er
 selvfølgelig foreneligt med friheden til at drive forretning og
 friheden til at indgå aftaler (for den sidstnævnte i den
-begrænsede udstrækning som staten kan udøve den). Enhver privat
-person kan producere programmel under de krav som staten stiller, 
+begrænsede udstrækning som staten kan udøve den). Enhver privatperson 
+kan producere programmel under de krav som staten stiller, 
 eller kan undlade at gøre det. Ingen tvinges til at følge en bestemt
 produktionsmodel, men hvis de ønsker at levere programmel til staten, 
 så må de levere mekanismer der garanterer de grundlæggende principper 
@@ -509,7 +509,7 @@
 
 På den anden side, så har den private sektor den størst mulige 
 frihed til at vælge den økonomiske model som bedst passer dens 
-interesser, selv om denne valgfrihed ofte er samvittighedsløst tilsløret
+interesser, selv om denne valgfrihed ofte er underfundigt tilsløret
 ved anvendelse af uforholdsmæssig store markedsføringsudgifter betalt af 
 producenterne af proprietært programmel.
 
@@ -732,13 +732,13 @@
 Hvis et sikkerhedshul 
 i et af Deres produkter, der ikke rettes i tide, resulterer i at 
 det lykkes for en angriber at kompromittere vigtige
-offentlige systemer, hvilke garantier, reparationer og kompensation
+offentlige systemer, hvilke garantier, erstatninger og kompensation
 vil Deres virksomhed tilbyde i overensstemmelse med 
 licensbetingelserne?
 Garantier for proprietært programmel er på ingen måde forskellige fra
 de garantier, der er normale for frit programmel, 
 for så vidt det proprietære programmel leveres <Q>som det er (as is)</Q>, 
-det vil sige i den tilstande de faktisk er i, uden yderligere 
+det vil sige i den tilstand det faktisk er i, uden yderligere 
 ansvar fra leverandørens side med hensyn til funktionalitet.
 
 <!--
@@ -933,7 +933,7 @@
 tilbageværende livscyklusudgifter. Denne reduktion i
 udgifter til installation, support osv. kan ses på flere områder. 
 For det første: Den konkurrerende forretningsmodel der går ud på at levere
-betalbare tillægsydelser som understøtter frit programmel tillader
+tillægsydelser mod betaling som understøtter frit programmel tillader
 at support og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
 konkurrerer indbyrdes på basis af kvalitet og lav pris. Dette er
 sandt for installation, tilkobling og support og en stor del af
@@ -1032,8 +1032,8 @@
 retningslinjer for brugen af frit programmel er etableret (som givetvis 
 indebærer visse udgifter), så vil konverteringen fra et system til
 et andet blive meget simpel, idet alle data er gemt i åbne formater.
-På den anden side betyder en konvertering til et åbent programmel 
-system ikke større udgifter end konverteringen mellem to 
+På den anden side betyder en konvertering til et system baseret på Open Source 
+ikke større udgifter end konverteringen mellem to 
 proprietære systemer, hvilket gør Deres argument fuldstændigt ugyldigt.
 
 <!--
@@ -1057,7 +1057,7 @@
 som normalt sker i den proprietære it-verden. 
 Selv hvis der er flere frie distributioner 
 så garanteres brugbarheden på tværs af platforme både ved brug af
-standard formater som påkrævet af lovforslaget og ved muligheden
+standardformater som påkrævet af lovforslaget og ved muligheden
 for at skabe programmel der kan udveksle oplysninger på tværs af platforme, givet at
 kildeteksten er til rådighed.
 
@@ -1103,7 +1103,7 @@
 --><P>
 
 På den anden side ville det stærkt bidrage til vores analyse, hvis
-De kunne oplyse os om <STRONG>veletablerede</STRONG> projekter baseret paa frit programmel i
+De kunne oplyse os om <STRONG>veletablerede</STRONG> projekter baseret på frit programmel i
 offentlige institutioner, som er blevet opgivet til fordel for
 proprietært programmel. Vi kender til et antal af tilfælde hvor det
 modsatte er sket, men vi kender ikke til nogen tilfælde hvor det
@@ -1122,7 +1122,7 @@
 De fortsætter med at observere:
 <Q class="ms">10. Lovforslaget dæmper kreativiteten hos 
 den peruvianske it-industri der sælger for 40 millioner
-USD om året og eksporterer for 4 millioner USD. (tiendepladsen for
+USD om året og eksporterer for 4 millioner USD (tiendepladsen for
 ikke-traditionelle eksportvarer og mere end håndværks-sektoren) og
 er en kilde til højt kvalificerede arbejdspladser. Med en lov
 der opfordrer til brug af Open Source, vil programmører 
@@ -1311,7 +1311,7 @@
 respect, and so is not suitable for use in the public sector.
 --><P>
 
-I økonomiens private sektor bør markedet afgøre hvilke produkter
+I den private sektor bør markedet afgøre hvilke produkter
 der bruges, og der er statsindgreb utilladeligt. På den anden side er 
 konklusionen ikke den samme for den offentlige sektor. Som bekendt 
 behandler, arkiverer og sender staten information som den faktisk
@@ -1321,7 +1321,7 @@
 integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden til denne
 information. Brugen af proprietært programmel rejser alvorlig tvivl om 
 hvorvidt disse betingelser kan opfyldes. Der mangler afgørende beviser i denne
-henseende, og det er derfor ikke brugbart i den offentlige sektor.
+henseende, og proprietært programmel er derfor ikke brugbart i den offentlige sektor.
 
 <!--
 The need for a law is based, firstly, on the realization of the

Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *