[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevDet følgende er en diff der omskriver alle sammensatte ord hvor
'programmel' indgår. Der er nogle andre rettelser som jeg bare 
ikke kunne lade være med. Der er især en sætning om hovedindtægterne hos
de peruvianske programmører der blev ændret så den er tættere på den 
oprindelige spanske tekst. 

Desuden oversættes 'software companies' som 'it-selskaber' og 'software
industry' oversættes som 'it-industri'. 


--- villanuevea.txt.115	Mon May 27 14:01:53 2002
+++ villanuevea.txt	Mon May 27 16:22:02 2002
@@ -187,7 +187,7 @@
 <LI>vil loven ikke forbyde salg af proprietært programmel
 <LI>vil loven ikke specificere hvilket konkret programmel der skal bruges
 <LI>vil loven ikke diktere fra hvilken leverandør programmel skal indkøbes
-<LI>vil loven ikke begrænse licensbetingelserne for et programmelprodukt.
+<LI>vil loven ikke begrænse licensbetingelserne for et produkt.
 </UL>
 
 <!--
@@ -431,7 +431,7 @@
 lovforslaget vi støtter, idet valget inden for de foreslåede 
 rammer er baseret på produktets <STRONG>tekniske fordele</STRONG>, ikke på producentens 
 markedsføringsindsats. På denne måde styrkes konkurrencen, idet 
-de mindste programmelproducenter kan konkurrere på lige fod med 
+de mindste it-producenter kan konkurrere på lige fod med 
 de mest magtfulde selskaber.
 
 <!--
@@ -451,7 +451,7 @@
 also proprietary).
 --><P>
 Det er nødvendigt at understrege at der er ingen position
-som er mere konkurrencehæmmende end de store programmelproducenters der
+som er mere konkurrencehæmmende end de store it-producenters der
 hyppigt misbruger deres dominerende markedsandel, idet de i utallige
 sager foreslår som løsning på brugerens problemer: 
 <Q>opdatér Deres programmel til den nyeste version</Q> (på brugerens bekostning,
@@ -528,12 +528,12 @@
 -->
 
 Når man læser Deres argumentation leder det til den konklusion, at
-statens programmelindkøb er essentiel for den proprietære
-programmelindustri, i sådan en grad at de valg staten har foretaget og
+statens indkøb af programmel er essentiel for den proprietære
+it-industri, i sådan en grad at de valg staten har foretaget og
 indarbejdet i dette lovforslag
 fuldstændigt ville eliminere markedet for disse firmaer. Hvis det
 er sandt, kan vi konkludere at staten yder statsstøtte til den proprietære
-programmelindustri. I det usandsynlige tilfælde at dette var sandt, 
+it-industri. I det usandsynlige tilfælde at dette var sandt, 
 ville staten have retten til at anvende statsstøtte på de områder 
 som har størst social værdi efter statens opfattelse. I denne 
 usandsynlige hypotese er der ingen tvivl om, at hvis staten valgte
@@ -589,13 +589,13 @@
 copious expense) of providing services associated with free software,
 which shows that the models are not mutually exclusive.
 --><P>
-Det er et almindeligt fænomen i udviklingslande at lokale programmelindustrier 
-opnår størstedelen af deres indtægt i it-servicesektoren,
+Det er et almindeligt fænomen i udviklingslande at den lokale it-industri 
+opnår størstedelen af sin indtægt i servicesektoren,
 eller ved udvikling af <Q>ad hoc</Q>-programmel. Derfor vil enhver negativ 
 indvirkning som vedtagelse af lovforslaget kunne have i denne sektor, 
 være mere end kompenseret for ved stigende efterspørgsel på tillægsydelser
 (så længe disse udføres kvalitetsbevidst). 
-Hvis de multinationale programmelselskaber beslutter sig for ikke at 
+Hvis de multinationale it-selskaber beslutter sig for ikke at 
 konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
 vil opleve en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser.
 Taget i betragtning at disse virksomheder fortsat påstår at en stor 
@@ -763,14 +763,14 @@
 Om immaterielle rettigheder:
 
 Spørgsmålet omkring immaterielle rettigheder er ikke dækket af lovforslaget,
-idet andre love dækker dette område. Frit programmel-modellen medfører
+idet andre love dækker dette område. Modellen for frit programmel medfører
 på ingen måde tilsidesættelse af disse love, og faktisk er størstedelen af frit
 programmel omfattet af ophavsret. I virkeligheden viser inkluderingen af
 dette spørgsmål i Deres observationer Deres forvirring med hensyn til de
 juridiske rammer inden for hvilke frit programmel udvikles. At benytte
 noget, som andre har immaterielle rettigheder til, i ens eget værk er ikke en praksis
-der kendes i udviklingskredse for frit programmel, derimod er det uheldigvis
-kendt fra proprietære programmelkredse. For eksempel med dommen fra 
+der kendes i kredse for frit programmel, derimod er det uheldigvis
+kendt fra proprietære kredse. For eksempel med dommen fra 
 handelsretten i Nanterre, Frankrig fra 27. september 2001 som idømte 
 Microsoft Corp. til en bøde på 3 millioner franc i skadesgodtgørelse
 og renter for krænkelsen af immaterielle rettigheder (pirateri for at
@@ -785,8 +785,8 @@
 --><P>
 
 De fortsætter med at sige: 
-<Q class="ms">5. Lovforslaget bruger Open Source-programmel-konceptet forkert, da Open 
-Source-programmel ikke nødvendigvis betyder at 
+<Q class="ms">5. Lovforslaget bruger konceptet <Q>Open Source-programmel</Q>
+forkert, da Open Source-programmel ikke nødvendigvis betyder at 
 programmellet er frit eller gratis og fremkommer til en 
 fejlagtig konklusion om besparelser for staten uden nogen 
 cost-benefit-analyse som dokumentation.</Q>
@@ -853,7 +853,7 @@
 Heldigvis indebærer frit programmel også lavere omkostninger, 
 men selv givet hypotesen (let at modbevise), at frit programmel var
 dyrere end proprietært programmel, så ville eksistensen af et effektivt 
-frit programmel-redskab for en bestemt it-funktion, forpligte staten til 
+frit redskab for en bestemt it-funktion, forpligte staten til 
 at bruge det. Ikke fordi det påbydes med dette lovforslag, men på 
 grund af de grundlæggende principper som vi opregnede i starten 
 af dette brev, og som udspringer af selve essensen i en
@@ -896,7 +896,7 @@
 Dette argument gentager hvad der står i afsnit 5 og modsiger 
 delvist afsnit 3. For korthedens skyld henviser vi til 
 vores bemærkninger omkring disse to afsnit. Lad mig påpege
-at Deres konklusion er logisk forkert: Selvom programmeludgiften 
+at Deres konklusion er logisk forkert: Selvom købsudgiften 
 ifølge Gartner Group var i gennemsnit 8 % af den samlede brugsudgift 
 så er dette på ingen måde i modstrid med at der findes 
 programmel der faktisk er gratis, dvs. med en licenspris på nul.
@@ -943,7 +943,7 @@
 ting) idet ændringer, hvis man ønsker det, kan inkorporeres i
 en fælles vidensfond. For det tredje: De store udgifter der skyldes 
 ikke-fungerende programmel (<Q>blå skærm ved systemnedbrud</Q>, ondskabsfuld kode som vira, 
-orme og trojanske heste, programmel-fejl som programmet ikke er forberedt på
+orme og trojanske heste, fejl som programmet ikke er forberedt på
 at håndtere, <Q>Generel Beskyttelsesfejl</Q>
 og andre velkendte problemer) reduceres markant ved at bruge mere
 stabilt programmel, og det er velkendt at en af de mest markante
@@ -971,7 +971,7 @@
 extensively in the preceding paragraphs to which I would refer you.
 --><P>
 
-Jeg har allerede påpeget at det ikke er programmelprisen der
+Jeg har allerede påpeget at det ikke er prisen der
 er spørgsmålet, men principperne om frihed til information,
 tilgangsmuligheder og sikkerhed. Disse argumenter har vi
 dækket detaljeret i de forgående paragraffer.
@@ -1001,7 +1001,7 @@
 
 De fortsætter:
 <Q class="ms">8. Alternativet som loven har taget til sig, er tydeligvis dyrere på grund af
-(i) de højere udgifter til programmelkonvertering og (ii) risiko for
+(i) de højere udgifter til konvertering og (ii) risiko for
 problemer med kompatibilitet og brugbarhed på tværs af it-platforme
 inden for staten og mellem staten og den private sektor, givet de
 hundredevis af versioner af Open Source-programmel på markedet.</Q>
@@ -1054,8 +1054,8 @@
 it-platforme inden for staten og mellem staten og den private sektor</Q>.
 Dette udsagn tyder på en vis uvidenhed om den måde, frit programmel udvikles
 på, da denne ikke maksimerer brugerens afhængighed af en bestemt platform 
-som normalt sker i den proprietære programmelverden. 
-Selv hvis der er flere frie programmeldistributioner 
+som normalt sker i den proprietære it-verden. 
+Selv hvis der er flere frie distributioner 
 så garanteres brugbarheden på tværs af platforme både ved brug af
 standard formater som påkrævet af lovforslaget og ved muligheden
 for at skabe programmel der kan udveksle oplysninger på tværs af platforme, givet at
@@ -1071,7 +1071,7 @@
 --><P>
 
 De fortsætter så med:
-<Q class="ms">9. Det meste Open Source programmel tilbyder ikke passende niveauer af
+<Q class="ms">9. Det meste Open Source-programmel tilbyder ikke passende niveauer af
 tillægsydelser eller garantier om høj produktivitet for brugerne givet af
 anerkendte leverandører, hvilket har ledt forskellige offentlige
 institutioner til at tilbagetrække deres beslutninger om at bruge Open
@@ -1103,10 +1103,10 @@
 --><P>
 
 På den anden side ville det stærkt bidrage til vores analyse, hvis
-De kunne oplyse os om <STRONG>veletablerede</STRONG> frie programmelprojekter i
+De kunne oplyse os om <STRONG>veletablerede</STRONG> projekter for frit programmel i
 offentlige institutioner, som er blevet opgivet til fordel for
 proprietært programmel. Vi kender til et antal af tilfælde hvor det
-modsatte er sket, men kender ikke til nogen tilfælde hvor det
+modsatte er sket, men vi kender ikke til nogen tilfælde hvor det
 De beskriver har fundet sted. 
 
 <!--
@@ -1121,12 +1121,12 @@
 
 De fortsætter med at observere:
 <Q class="ms">10. Lovforslaget dæmper kreativiteten hos 
-den peruvianske programmelindustri der sælger for 40 millioner
+den peruvianske it-industri der sælger for 40 millioner
 US$ om året og eksporterer for 4 millioner US$. (tiendepladsen for
 ikke-traditionelle eksportvarer og mere end håndværks-sektoren) og
 er en kilde til højt kvalificerede arbejdspladser. Med en lov
 der opfordrer til brug af Open Source, vil programmører 
-miste rettighederne til deres immaterielle rettigheder, og deres
+miste deres immaterielle rettigheder, og deres
 hovedindtægtskilde.</Q>
 
 <!--
@@ -1143,7 +1143,7 @@
 Det er klart at ingen tvinges til at markedsføre sin kode som
 frit programmel. Det eneste der skal tages hensyn til er, at hvis det ikke 
 er frit programmel, så kan det ikke sælges til den offentlige sektor.
-Dette er alligevel ikke hovedmarkedet for den nationale programmelindustri. 
+Dette er alligevel ikke hovedmarkedet for den nationale it-industri. 
 Vi har allerede dækket nogle spørgsmål omkring effekterne af
 lovforslaget på udvikling af arbejdspladser der ville være både 
 højt teknisk kvalificerede og skabe bedre betingelser for konkurrence,
@@ -1177,9 +1177,9 @@
 Andrea Arcangeli, Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond 
 og mange andre er anerkendte på verdensplan for deres bidrag til 
 udvikling af programmel der i dag bruges af millioner af mennesker 
-rundt om i verden. 
-På den anden side, at sige at belønningen for programmelforfatteres
-rettigheder i Peru udgør hovedkilden til deres indtægt, er under alle omstændigheder et gæt,
+rundt om i verden. På den anden side, at sige at belønningen for 
+immaterielle rettigheder udgør hovedindtægten for de 
+peruvianske programmører, er under alle omstændigheder et gæt,
 især fordi der ikke er noget bevis for dette, ej heller en 
 demonstration af hvordan statens brug af frit programmel ville påvirke
 disse indtægter.
@@ -1217,12 +1217,12 @@
 Dette udsagn viser igen den fuldstændige uvidenhed om mekanismerne
 og markedet for frit programmel. Det forsøger at hævde at markedet
 for salg af rettigheder til kun at installere og bruge én kopi (licenssalg),
-er det eneste mulige marked for programmelindustrien, og De pegede
+er det eneste mulige marked for it-industrien, og De pegede
 endda selv på at det ikke engang var det vigtigste i adskillige 
 afsnit ovenover. De forbedrede vilkår som lovforslaget skaber for 
 at øge udbuddet af bedre kvalificerede teknikkere, sammen med
 en øget erfaring som arbejdet med frit programmel på stor skala inden
-for staten vil bringe de peruvianske programmelteknikkere, vil gøre
+for staten vil bibringe de peruvianske it-folk, vil gøre
 dem meget konkurrencedygtige ved salg af deres arbejdskraft i udlandet.
 
 <!--
@@ -1274,7 +1274,7 @@
 konceptuelle misforståelse og som resultatet af mangel på 
 effektiv support fra SEP (det mexicanske undervisningsministerium),
 var antagelsen at for at introducere frit programmel i skolerne var
-det nok at droppe programmelbudgettet og sende skolerne en CD
+det nok at nedskære it-budgettet og sende skolerne en CD
 med GNU/Linux i stedet. Selvfølgeligt mislykkedes dette og det kunne
 ikke være anderledes, ligesom skolernes anvendelse af edb i undervisningen
 bliver en fiasko når skolerne 

-- 
med venlig hilsen, Anna Jonna Armannsdottir    
            ...ooO0Ooo...
hackere? det eneste man skulle kunne var at sætte SQL kommandoer 
ind i URL'en - det kan selv det dummeste scripkiddie finde ud af
 - der er helt klart noget sessionmanagement som valusudviklerne 
skulle tage et kursus i - ligesom man kunne mene at asp ikke lige 
er det bedste at kode sikkerhed i - spader =)
Kristian, 24. maj om: Valus afbrudt efter angreb af hackere
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *