[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevHans Christian Studt wrote:
Anna Jonna Armannsdottir wrote:

o service -> tjenester/service/assistance
 Denne har stadig en del grimme konsekvenser i dokumentet,
 specielt fra en konsistenssynsvinkel.


Jeg er enig i at der skal være konsistens feks. vedrørende ord som servicesektor. Der skal ikke være nogen tjenestesektor i
oversættelsen. Det er dog ikke ensbetydende med at vi skal udrydde det udmærkede ord tjeneste. Jeg lægger altså op til at vi kigger på hver enkelt betydning og gør konsekvent brug af samme ord for hver enkelt betydning.


Jeg mener at regnskabsmæsigt deler man tingene op i varer og tjenesteydelser, så jeg vil foreslå at anvende dette udtryk.

Hans Christian

Jeg har lige være igennem og prøvet at rette alle de steder som talte om service(s) og der er kun 2 steder jeg ikke kunne undgå nemlig "it-servicesektoren".


(~/Download/pol) #diff -uU1 villanuevea-1.4.6.114a.txt villanuevea.txt
--- villanuevea-1.4.6.114a.txt  Sun May 26 18:38:08 2002
+++ villanuevea.txt     Sun May 26 19:10:13 2002
@@ -484,3 +484,3 @@
 have en stadig svagere økonomisk indflydelse, idet den hovedsageligt
-skaber arbejdspladser i servicesektoren.</Q>
+skaber arbejdspladser i it-servicesektoren.</Q>

@@ -497,3 +497,3 @@
i forbindelse med anvendelse af programmel. Denne modsigelse alene ville
-tilbagevise Deres argument. Salg af serviceydelser, som allerede leveres af en lang
+tilbagevise Deres argument. Salg af tjenesteydelser, som allerede leveres af en lang
række virksomheder i it-sektoren, er et langt større forretningsområde i økonomisk
@@ -561,3 +561,3 @@
bidrager med lille samlet værdi. På det lokale niveau hvor teknikere
-yder support til proprietært programmel produceret af transnationale
+yder support til proprietært programmel produceret af multinationale
firmaer, har de ikke nogen mulighed for at rette programfejl,
@@ -567,3 +567,3 @@
kompetence udvikles, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
-for at yde god teknisk assistance og tilbyde servicekvalitet. Derved stimuleres
+for at yde god teknisk assistance og tjenesteydelser af høj kvalitet. Derved stimuleres
markedet, man øger den samlede viden og åbner derfor op for
@@ -571,3 +571,3 @@
et større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter,
-producenter, serviceorganisationer og forbrugerne.
+producenter, organisationer som leverer tillægsydelser og forbrugerne.


@@ -592,8 +592,8 @@
Det er et almindeligt fænomen i udviklingslande at lokale programmelindustrier
-opnår størstedelen af deres indtægt i servicesektoren,
+opnår størstedelen af deres indtægt i it-servicesektoren,
eller ved udvikling af <Q>ad hoc</Q>-programmel. Derfor vil enhver negativ
indvirkning som vedtagelse af lovforslaget kunne have i denne sektor,
-være mere end kompenseret for ved stigende serviceefterspørgsel
+være mere end kompenseret for ved stigende efterspørgsel på tillægsydelser
(så længe disse udføres kvalitetsbevidst).
-Hvis de transnationale programmelselskaber beslutter sig for ikke at
+Hvis de multinationale programmelselskaber beslutter sig for ikke at
konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
@@ -606,3 +606,3 @@
med proprietært programmel, har allerede valgt (støttet
-med betydelige beløb) at tilbyde services forbundet med frit
+med betydelige beløb) at tilbyde tillægsydelser som understøtter frit
programmel, hvilket viser at modellerne ikke udelukker hinanden.
@@ -926,6 +926,7 @@
--><P>
-I dette afsnit peger De retmæssigt på at servicekomponenter og tab pga.
-<Q>nedetid</Q> udgør de største dele af den totale udgift for programmelbrug.
+I dette afsnit peger De retmæssigt på at indkøb af tjenesteydelser og tab pga.
+<Q>nedetid</Q> udgør de største dele af den totale omkostning ved anvendelse
+af informationsteknologi.
De bedes dog bemærke at dette er i modstrid med Deres udsagn
-vedrørende den lave værdi af services som fremsat i afsnit 3.
+vedrørende den lave værdi af tjenesteydelser som fremsat i afsnit 3.
Brugen af frit programmel bidrager i betydeligt omfang til at reducere de
@@ -933,3 +934,4 @@
udgifter til installation, support osv. kan ses på flere områder.
-For det første: Den konkurrerende servicemodel for frit programmel tillader
+For det første: Den konkurrerende forretningsmodel der går ud på at levere
+betalbare tillægsydelser som understøtter frit programmel tillader
at support og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
@@ -1072,3 +1074,3 @@
<Q class="ms">9. Det meste Open Source programmel tilbyder ikke passende niveauer af
-service eller garantier om høj produktivitet for brugerne givet af
+tillægsydelser eller garantier om høj produktivitet for brugerne givet af
anerkendte leverandører, hvilket har ledt forskellige offentlige
Sun May 26 19:10:23 (hcs)@(localhost)on(pts/16):


Hans Christian
--
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *