[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevHej,

Så nåede jeg igennem, og det ser ret godt ud såvidt jeg kan se :-D

Jeg har tilføjet Rasmus'es rettelse i min egen version.

Det er vist stadig ikke helt konsistent hvad der kaldes "servises" og hvad der kaldes "tjenesteydelser".

Her kommer mine rettelser :

(~/Download/pol) #diff -uU1 villanuevea-1.4.6.108.txt villanuevea.txt
--- villanuevea-1.4.6.108.txt Sun May 26 00:30:25 2002
+++ villanuevea.txt Sun May 26 02:15:05 2002
@@ -331,3 +331,3 @@
friheden til at indgå aftaler (for den sidstnævnte i den
-begrænsede udstrækning som staten kan udøve). Enhver privat
+begrænsede udstrækning som staten kan gøre brug af sin). Enhver privat
person kan producere programmel under de krav som staten stiller,
@@ -729,5 +729,4 @@
at læse slutbrugerlicensen for produkterne De sælger -
-er garantierne i de fleste tilfælde
-begrænset til erstatning af det mediet (f.eks. CD) som indeholder
-programmellet i tilfælde af defekter,
+er garantierne i de fleste tilfælde begrænset til erstatning af
+disketter eller CDer hvis de er defekte,
men i ingen tilfælde gives kompensation for direkte eller
@@ -769,3 +768,3 @@
idet andre love dækker dette område. frit programmel-modellen medfører
-på ingen måde overseelse af disse love, og faktisk er størstedelen af frit
+på ingen måde tilsidesættelse af disse love, og faktisk er størstedelen af frit
programmel omfattet af ophavsret. I virkeligheden viser inkluderingen af
@@ -806,5 +805,5 @@


-Denne observation er forkert; i princippet er frihed og manglen af
-omkostninger ortogonale begreber. Der findes programmel der er
-proprietært og der skal betales for (f.eks. MS Office), programmel
+Denne observation er forkert; i princippet er frihed og manglen på
+omkostninger gensidigt uafhængige begreber. Der findes programmel der er
+proprietært og som der skal betales for (f.eks. MS Office), programmel
der er proprietært og gratis (MS Internet Explorer), software der
@@ -828,3 +827,3 @@
Frit programmel er ikke nødvendigvis gratis.
-Og lovforslaget giver ikke udtryk for at det er tilfældet
+Og lovforslaget kræver ikke at det skal være gratis
som De vil have bemærket efter at have læst det.
@@ -832,6 +831,6 @@
skal opfattes som frit programmel, og på intet tidspunkt
-refereres der til at være fri for at betale.
-Selv om der er muligheder for besparelser på udgifter til
-licenser for proprietær programmel, henviser lovforslagets
-grundlag klart til bevarelsen af statens grundlæggende garantier samt til
+refereres der til at det skal være fritaget for opkrævning af betaling.
+Selv om muligheden for besparelser på udgifter til
+licenser for proprietær programmel er nævnt, henviser lovforslagets
+grundlag tydeligvis til bevarelsen af statens grundlæggende garantier samt til
ønsket om at stimulere den lokale teknologiske udvikling.
@@ -861,3 +860,3 @@
grund af de grundlæggende principper som vi opregnede i starten
-af dette brev, og som fremspringer af selve essensen i en
+af dette brev, og som udspringer af selve essensen i en
retssikker demokratisk stat.
@@ -880,3 +879,4 @@
En undersøgelse fra Gartner Group
-(en vigtig undersøger af det teknologiske marked og verdensanerkendt)
+(et betydningsfuldt analyseinstitut der undersøger det teknologiske marked og
+som er anerkendt på verdensplan)
har vist at: omkostningerne
@@ -932,3 +932,3 @@
vedrørende den lave værdi af services som fremsat i afsnit 3.
-Brugen af frit programmel bidrager signifikant til at reducere de
+Brugen af frit programmel bidrager i betydeligt omfang til at reducere de
tilbageværende livscyklusudgifter. Denne reduktion i
@@ -945,6 +945,7 @@
ikke-fungerende programmel (<Q>blå skærm ved systemnedbrud</Q>, ondskabsfuld kode som vira,
-orme og trojanske heste, undtagelser, <Q>Generel Beskyttelsesfejl</Q>
+orme og trojanske heste, programmel-fejl som programmet ikke er forberedt på
+at håndtere, <Q>Generel Beskyttelsesfejl</Q>
og andre velkendte problemer) reduceres markant ved at bruge mere
stabilt programmel, og det er velkendt at en af de mest markante
-fordele ved frit programmel er dens stabilitet.
+fordele ved frit programmel er dets stabilitet.


@@ -985,3 +986,3 @@

-På den anden side findes der ganske vist typer af mængderabatter
+På den anden side findes der ganske rigtigt forskellige former for mængderabatter
(men uheldigvis opfylder proprietært programmel ikke de grundlæggende
@@ -1001,3 +1002,3 @@
De fortsætter:
-<Q class="ms">8. Alternativet som loven foreslår, er klart dyrere på grund af
+<Q class="ms">8. Alternativet som loven har taget til sig, er tydeligvis dyrere på grund af
(i) de højere udgifter til programmelkonvertering og (ii) risiko for
@@ -1025,5 +1026,5 @@
konvertering medfører store udgifter, er i virkeligheden et
-argument i lovforslagets favør. Fordi jo mere tid går, desto
+argument i lovforslagets favør. Fordi jo mere tid der går, desto
besværligere bliver konverteringen til en ny teknologi, og
-samtidig øges sikkerhedsrisikoen ved proprietært programmel.
+samtidig øges sikkerhedsrisikoen der er forbundet med proprietært programmel.
På denne måde vil brugen af proprietære systemer og formater gøre
@@ -1053,3 +1054,3 @@
it-platforme inden for staten og mellem staten og den private sektor</Q>.
-Dette udsagn tyder på en vis uvidenhed om den måde, frit programmel laves
+Dette udsagn tyder på en vis uvidenhed om den måde, frit programmel udvikles
på, da denne ikke maksimerer brugerens afhængighed af en bestemt platform
@@ -1057,5 +1058,5 @@
Selv hvis der er flere frie programmeldistributioner
-så garanteres brugbarheden på tværs af platforme ved brug af
+så garanteres brugbarheden på tværs af platforme både ved brug af
standard formater som påkrævet af lovforslaget og ved muligheden
-for at skabe programmel der er brugbart på tværs af platforme, givet at
+for at skabe programmel der kan udveksle data med hinnanden på tværs af platforme, givet at
kildeteksten er til rådighed.
@@ -1073,4 +1074,4 @@
<Q class="ms">9. Det meste Open Source programmel tilbyder ikke passende niveauer af
-service eller garantier fra anerkendte leverandører af høj
-produktivitet for brugerne, hvilket har ledt forskellige offentlige
+service eller garantier om høj produktivitet for brugerne givet af
+anerkendte leverandører, hvilket har ledt forskellige offentlige
institutioner til at tilbagetrække deres beslutninger om at bruge Open
@@ -1124,3 +1125,3 @@
US$ om året og eksporterer for 4 millioner US$. (tiendepladsen for
-ikke-traditionelle eksportvarer og mere end håndværk) og
+ikke-traditionelle eksportvarer og mere end håndværks-sektoren) og
er en kilde til højt kvalificerede arbejdspladser. Med en lov
@@ -1266,2 +1267,3 @@
--><P>
+
Faktisk bakker Mexico nu ud af Red Escolar (skolenetværk)
@@ -1276,9 +1278,9 @@
med GNU/Linux i stedet. Selvfølgeligt mislykkedes dette og det kunne
-ikke være anderledes, ligesom skolernes anvendelse af edb i undervisningsbrug
+ikke være anderledes, ligesom skolernes anvendelse af edb i undervisningen
bliver en fiasko når
de bruger proprietært programmel og ikke har noget budget for
-implementation og vedligeholdelse. Det er netop derfor
+etablering og vedligeholdelse. Det er netop derfor
vores lovgivningsforslag anerkender behovet for at skabe en
levedygtig migrationsplan i hvilken staten på ordnet vis udfører
-den tekniske overgang for at kunne drage fordel af frit programmel.
+den tekniske overgang for derefter at kunne drage fordel af frit programmel.


@@ -1365,3 +1367,3 @@
til at kende al information i statens besiddelse og som ikke falder
-under velbegrundede love om hemmeligholdelse.
+ind under velbegrundede love om hemmeligholdelse.
Programmel håndterer information og er i sig selv information.
@@ -1373,3 +1375,3 @@
til kildeteksten og kunne efterprøve til sin egen tilfredshed
-programmerne der bruges til beregning af afstemninger eller
+programmerne der bruges til beregning af afstemningresultater eller
beregninger af skatter.
@@ -1387,3 +1389,3 @@
Jeg ønsker Dem den største respekt og vil gerne gentage at mit
-kontor er altid åbent og jeg er til rådighed for at uddybe
+kontor er altid åbent for Dem så De kan uddybe
Deres synspunkter i en hvilken som helst detaljeringsgrad som De finder passende.
Sun May 26 02:15:06 (hcs)@(localhost)on(pts/16):


Hans Christian
--
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *