[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] limited form & exercise the latterOn Sat, May 25, 2002 at 11:45:23PM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> > Hvis der er enighed om dette, er det med i min naeste (snarlige)
> > patch.
> Enig. 

Meget vel (jeg har lige set hcstudts mail. Den maa vi klare seperat.)


--- villanuevea.txt.org.107	Sat May 25 23:13:48 2002
+++ villanuevea.txt	Sat May 25 23:46:52 2002
@@ -63,7 +63,7 @@
 exists free software which is sold in the market for a price like any
 other good or service.
 --><P>
-Med henblik på at skabe en ordentlig debat antager vi at det De kalder 
+Med henblik på at skabe en velfunderet debat antager vi at det De kalder 
 <Q>Open Source-programmel</Q>, er det som lovforslaget definerer som <Q>frit programmel</Q>, 
 idet der eksisterer programmel hvis kildekode distribueres sammen med 
 programmet, men som ikke falder inden for lovforslagets definition, samt 
@@ -83,7 +83,7 @@
 Det er også nødvendigt at gøre det klart at formålet med det lovforslag 
 vi diskuterer, ikke er direkte forbundet med størrelsen af besparelser 
 der kan opnås ved anvendelse af frit programmel i statsinstitutioner. 
-De udgør under alle omstændigheder en underordnet samlet værdi, men det er
+Disse besparelser udgør under alle omstændigheder en underordnet samlet værdi, men det er
 på ingen måde hovedformålet med lovforslaget. Lovforslagets
 grundlæggende principper er forbundet med de garantier der ligger til
 grund for en retsstat, så som: 
@@ -110,7 +110,7 @@
 
 For at garantere borgernes frie adgang til offentlige oplysninger 
 er det ufravigeligt krav, at kodning af oplysninger ikke er bundet til en 
-enkelt leverandør. Brugen af standardformater og åbne formater garanterer 
+enkelt leverandør. Brugen af standardiserede og åbne formater garanterer 
 denne frie adgang, om nødvendigt ved at skabe kompatibel frit
 programmel.
  
@@ -188,7 +188,7 @@
 <LI>vil loven ikke forbyde produktion af proprietært programmel
 <LI>vil loven ikke forbyde salg af proprietært programmel
 <LI>vil loven ikke specificere hvilket konkret programmel der skal bruges
-<LI>vil loven ikke diktere fra hvilket leverandør programmel skal indkøbes
+<LI>vil loven ikke diktere fra hvilken leverandør programmel skal indkøbes
 <LI>vil loven ikke begrænse licensbetingelserne for et programmelprodukt.
 </UL>
 
@@ -245,7 +245,7 @@
 <Q class="ms">1. Lovforslaget forpligter alle statslige institutioner til kun at bruge frit programmel, 
 dvs. Open Source-programmel som bryder med principperne om lighed for loven, 
 navnlig om forbud mod diskrimination og retten til at drive privat virksomhed, 
-friheden til at producere og indgå kontrakter, der er beskyttet af 
+friheden til at producere og indgå kontrakter, som beskyttet af 
 forfatningen.</Q>
 
 <!--
@@ -264,7 +264,7 @@
 fastlægge betingelser for brug af programmel på statslige institutioners 
 vegne, uden nogen form for indblanding i privatsektorens transaktioner. 
 Det er et veletableret princip at staten ikke nyder det brede 
-spektrum af kontraktmæssig frihed som privatsektoren har, idet 
+spektrum af kontraktmæssige friheder som privatsektoren har, idet 
 staten er begrænset i sin handlefrihed netop af kravet om 
 gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. I denne forstand må bevarelsen 
 af en større fælles interesse komme først når der lovgives på området. 
@@ -329,7 +329,7 @@
 i de grundlæggende principper nævnt ovenover. Det frie initiativ er
 selvfølgelig foreneligt med friheden til at drive forretning og
 friheden til at indgå aftaler (for den sidstnævnte i den
-begrænsede udstrækning som staten kan udøve). Enhver privat
+begrænsede udstrækning som staten kan udøve den). Enhver privat
 person kan producere programmel under de krav som staten stiller, 
 eller kan undlade at gøre det. Ingen tvinges til at følge en bestemt
 produktionsmodel, men hvis de ønsker at levere programmel til staten, 
@@ -567,7 +567,7 @@
 fordi de ikke har adgang til kildeteksten. Med frit programmel skabes
 flere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
 kompetence udvikles, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
-for at yde god teknisk assistance og servicekvalitet. Derved stimuleres
+for at yde god teknisk assistance og tilbyde servicekvalitet. Derved stimuleres
 markedet, man øger den samlede viden og åbner derfor op for
 alternativer så der kan skabes tjenesteydelser der har en større samlet værdi og
 et større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter,
@@ -596,7 +596,7 @@
 eller ved udvikling af <Q>ad hoc</Q>-programmel. Derfor vil enhver negativ 
 indvirkning som vedtagelse af lovforslaget kunne have i denne sektor, 
 være mere end kompenseret for ved stigende efterspørgsel efter 
-services (så længe disse praktiseres efter standarder af høj kvalitet). 
+services (så længe disse udføres med kvalitetsbevidst). 
 Hvis de transnationale programmelselskaber beslutter sig for ikke at 
 konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
 vil opleve en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser.
@@ -728,7 +728,7 @@
 Som De udmærket godt ved - eller ville kunne finde ud af ved
 at læse slutbrugerlicensen for produkterne De sælger - 
 er garantierne i det fleste tilfælde 
-begrænset til erstatning af det mediet (f.eks. CD) som indeholder
+begrænset til erstatning af det medie (f.eks. CD) som indeholder
 programmellet i tilfælde af defekter,
 men i ingen tilfælde gives kompensation for direkte eller 
 indirekte skader, tab af fortjeneste osv. 
@@ -766,8 +766,8 @@
 Om intellektuelle enerettigheder:
 
 Spørgsmålet omkring intellektuelle enerettigheder er ikke dækket af lovforslaget,
-idet andre love dækker dette område. frit programmel-modellen medfører
-på ingen måde overseelse af disse love, og faktisk er størstedelen af frit
+idet andre love dækker dette område. Frit programmel-modellen medfører
+på ingen måde ignorering af disse love, og faktisk er størstedelen af frit
 programmel omfattet af ophavsret. I virkeligheden viser inkluderingen af
 dette spørgsmål i Deres observationer Deres forvirring med hensyn til de
 juridiske rammer inden for hvilke frit programmel udvikles. At benytte
@@ -808,8 +808,8 @@
 omkostninger ortogonale begreber. Der findes programmel der er 
 proprietært og der skal betales for (f.eks. MS Office), programmel
 der er proprietært og gratis (MS Internet Explorer), software der
-er fri men skal betales for (Redhat, SuSE dvs. GNU/Linux distributioner),
-programmel der er både fri og gratis (Apache, OpenOffice, Mozilla) og
+er frit men skal betales for (Redhat, SuSE dvs. GNU/Linux distributioner),
+programmel der er både frit og gratis (Apache, OpenOffice, Mozilla) og
 endda programmel med en lang række kombinationer af licensbetingelser (MySQL).
 
 <!--
@@ -881,7 +881,7 @@
 (en vigtig undersøger af det teknologiske marked og verdensanerkendt)
  har vist at: omkostningerne 
 ved køb af programmel kun udgør 8 procent af de samlede omkostninger for
-firmaer og institutioner der bruger teknologien på en rationel måde.
+firmaer og institutioner der bruger teknologien på en velgennemtænkt måde.
 De resterende 92 procent af omkostningerne går til installation, 
 etablering, support, vedligeholdelse, administration og <Q>nedetid</Q>.</Q>
 
 Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *