[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brev(~/Download/pol) #diff -uU1 villanuevea-1.4.6.103b.txt villanuevea.txt
--- villanuevea-1.4.6.103b.txt Sat May 25 17:30:26 2002
+++ villanuevea.txt Sat May 25 18:35:27 2002
@@ -500,3 +500,3 @@
tilbagevise Deres argument. Salg af serviceydelser, som allerede leveres af en lang
-række virksomheder i IT sektoren, er langt større forretningsområde i økonomisk
+række virksomheder i IT sektoren, er et langt større forretningsområde i økonomisk
forstand - og voksende - end salg af programlicenser.
@@ -531,5 +531,6 @@


-Når man læser Deres mening leder det til den konklusion, at
-statens programmelindkøb er essentiel for den proprietære programmel
-industri, i sådan en grad at statens programmelvalg med dette lovforslag
+Når man læser Deres argumentation leder det til den konklusion, at
+statens programmelindkøb er essentiel for den proprietære
+programmelindustri, i sådan en grad at de valg statens har foretaget og
+indarbejdet i dette lovforslag
fuldstændigt ville eliminere markedet for disse firmaer. Hvis det
@@ -559,3 +560,3 @@
--><P>
-Med hensyn til arbejdspladser der skabes ved hjælp af proprietært
+Med hensyn til de arbejdspladser der skabes ved hjælp af proprietært
software i lande som vores, omfatter disse arbejdspladser hovedsageligt tekniske opgaver der
@@ -566,3 +567,3 @@
fordi de ikke har adgang til kildeteksten. Med frit programmel skabes
-mere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
+flere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
kompetence udvikles, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
@@ -570,4 +571,4 @@
markedet, man øger den samlede viden og åbner derfor op for
-alternativer for at skabe services der har en større samlet værdi og
-større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter,
+alternativer så der kan skabes tjenesteydelser der har en større samlet værdi og
+et større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter,
producenter, serviceorganisationer og forbrugerne.
@@ -600,3 +601,3 @@
konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
-vil gennemgå en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser.
+vil opleve en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser.
Taget i betragtning at disse virksomheder fortsat påstår at en stor
@@ -604,4 +605,4 @@
indvirkningen næppe være alvorlig.
-Helt sikkert er det at deres fremtid vil blive bestemt af markedets love og vil
-uundgåeligt forandres. Mange virksomheder der traditionelt forbindes
+Helt sikkert er det at deres fremtid vil blive bestemt af markedets love hvori
+løbende ændringer ikke kan undgås. Mange virksomheder der traditionelt forbindes
med proprietært programmel, har allerede valgt (støttet
@@ -625,3 +626,3 @@
suverænitet, uden påvirkning af de forfatningssikrede rettigheder eller
-garantier. Det bør være klart at staten ikke vælger nogen bestemt
+garantier. Det er indlysende at staten ikke har valgt nogen bestemt
økonomisk model. Hvis der viser sig at der kun eksisterer én
@@ -676,4 +677,4 @@
hurtigere end i ufrit programmel.
-Det er ikke forgæves at adskillige offentlige instanser
-der er ansvarlige for it-sikkerheden i statssystemer i
+Det er ikke uden grund at adskillige offentlige instanser
+der er ansvarlige for it-sikkerheden i offentlige systemer i
udviklede lande kræver frit programmel på grund af sikkerhed
@@ -691,3 +692,3 @@
Det som umuligt kan bevises er, at proprietært programmel er mere
-sikker end frit programmel. Sådan en demonstration er
+sikkert end frit programmel. Sådan en demonstration er
umulig fordi modellen for proprietært programmel i sig selv forhindrer
@@ -729,3 +730,4 @@
er garantierne i det fleste tilfælde
- begrænset til mediet i tilfælde af defekter,
+ begrænset til erstatning af det mediet (f.eks. CD) som indeholder
+programmelet i tilfælde af defekter,
men i ingen tilfælde gives kompensation for direkte eller
@@ -734,4 +736,4 @@
i et af Deres produkter, der ikke rettes i tide, resulterer i at
-det lykkes for en angriber at kompromittere væsentlige
-statssystemer, hvilke garantier, reparationer og kompensation
+det lykkes for en angriber at kompromittere vigtige
+offentlige systemer, hvilke garantier, reparationer og kompensation
vil Deres virksomhed tilbyde i overensstemmelse med
Sat May 25 18:35:30 (hcs)@(localhost)on(pts/16):
(~/Download/pol) # vil Deres virksomhed tilbyde i overensstemmelse med
bash: vil: command not found
Sat May 25 18:35:41 (hcs)@(localhost)on(pts/16):
(~/Download/pol) #Sat May 25 18:35:30 (hcs)@(localhost)on(pts/16):


Hans Christian
--
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *