[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevSat May 25 17:30:42 (hcs)@(localhost)on(pts/16):
(~/Download/pol) #diff -uN villanuevea-1.4.6.103.txt villanuevea.txt
--- villanuevea-1.4.6.103.txt Sat May 25 16:14:21 2002
+++ villanuevea.txt Sat May 25 17:30:26 2002
@@ -187,7 +187,7 @@
<UL>
<LI>vil loven ikke forbyde produktion af proprietært programmel
<LI>vil loven ikke forbyde salg af proprietært programmel
-<LI>vil loven ikke specificere hvilket konkret programmel skal bruges
+<LI>vil loven ikke specificere hvilket konkret programmel der skal bruges
<LI>vil loven ikke diktere fra hvilket leverandør programmel skal indkøbes
<LI>vil loven ikke begrænse licensbetingelserne for et programmelprodukt.
</UL>
@@ -392,7 +392,7 @@
Fra starten af udelukker dette visse producenter fra muligheden for
at konkurrere, men det udelukker dem ikke på forhånd (<Q>a priori</Q>), men snarere på
grund af en række principper der bestemmes af køberens selvstændige
-ønsker, og indkøbsprocessen stemmer derfor med loven. Og i loven gøres
+ønsker, og indkøbsprocessen stemmer derfor overens med loven. Og i loven gøres
det klart at <STRONG>ingen</STRONG> udelukkes fra at konkurrere så længe han
garanterer opfyldelsen af de grundlæggende principper.


@@ -460,9 +460,9 @@
naturligvis). Endvidere er det normalt at finde arbitrær ophør
af teknisk assistance til produkter der alene af producenten dømmes som
værende <Q>gamle</Q>, så for at overhovdet at få teknisk assistance
-er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med ikke trivielle
+er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med betydelige
udgifter tilfølge, specielt hvis det involverer ændringer i hardwaren).
-Idet hele infrastrukturen er baseret på proprietære dataformater,
+Da hele infrastrukturen er baseret på proprietære dataformater,
er brugeren fanget i behovet for at blive ved med at bruge produkter
fra den samme leverandør, eller at gøre et stort arbejde for at skifte
til et andet miljø (formodentlig også proprietært).
@@ -477,12 +477,12 @@
economic impact, since it mainly creates jobs in the service sector."
--><P>
De tilføjer:
-<Q class="ms">3. Så, ved at forpligte staten til at favorisere en handelsmodel
-baseret udelukkende på Open Source, ville lovforslaget kun tage modet
-fra lokale og internationale produktionsselskaber der er dem der
-virkelig påtager sig væsentlige udgifter, skaber et signifikant antal
+<Q class="ms">3. Så, ved at forpligte staten til at favorisere en forretningsmodel
+baseret udelukkende på Open Source, ville lovforslaget kunne tage modet
+fra lokale og internationale produktionsselskaber som er dem der
+virkelig påtager sig væsentlige udgifter, skaber et betydeligt antal
af direkte og indirekte arbejdspladser, samt bidrager til BNP, i
-modsætning til programmel i Open Source-model som er tilbøjelig til at
+modsætning til programmel efter Open Source-modellen som er tilbøjelig til at
have en stadig svagere økonomisk indflydelse, idet den hovedsageligt
skaber arbejdspladser i servicesektoren.</Q>


@@ -495,11 +495,11 @@
terms, and with a tendency to increase, than the licensing of programs.
--><P>
Jeg er ikke enig i Deres påstand. Delvis på grund af det De selv påpeger
-i afsnit 6 i Deres brev vedrørende den relative vægt af tjenester
-i forbindelse med brug af programmel. Denne modsigelse alene ville
-tilbagevise Deres holdning. Servicemodellen, som allerede bruges af en lang
-række virksomheder i programmelindustrien, er langt større i økonomisk
-forstand - og voksende - end programlicenser.
+i afsnit 6 i Deres brev vedrørende den relative vægt af tjenesteydelser
+i forbindelse med anvendelse af programmel. Denne modsigelse alene ville
+tilbagevise Deres argument. Salg af serviceydelser, som allerede leveres af en lang
+række virksomheder i IT sektoren, er langt større forretningsområde i økonomisk
+forstand - og voksende - end salg af programlicenser.


 <!--
 On the other hand, the private sector of the economy has the widest
@@ -511,8 +511,8 @@

På den anden side, så har den private sektor den størst mulige
frihed til at vælge den økonomiske model som bedst passer dens
-interesser, selv om denne valgfrihed ofte er fornemt tilsløret
-med uforholdsmæssige markedsføringsudgifter for producenterne af
+interesser, selv om denne valgfrihed ofte er samvittighedsløst tilsløret
+ved anvendelse af uforholdsmæssige store markedsføringsudgifter betalt af producenterne af
proprietært programmel.


<!--
@@ -1272,7 +1272,8 @@
var antagelsen at for at introducere frit programmel i skolerne var
det nok at droppe programmelbudgettet og sende skolerne en CD
med GNU/Linux i stedet. Selvfølgeligt mislykkedes dette og det kunne
-ikke være anderledes, ligesom skolelaboratorier mislykkes når
+ikke være anderledes, ligesom skolernes anvendelse af edb i undervisningsbrug
+bliver en fiasko når
de bruger proprietært programmel og ikke har noget budget for
implementation og vedligeholdelse. Det er netop derfor
vores lovgivningsforslag anerkender behovet for at skabe en
Sat May 25 17:30:48 (hcs)@(localhost)on(pts/16):
(~/Download/pol) #


Hans Christian
--
If Windows XP is the answer, Then you didn't understand the question. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *