[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Fri, May 24, 2002 at 16:44:03 +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> Dette er mine kommentar til version 1.4.6.100 som i skrivende stund er
> den nyeste. Ved gennemlæsning af oversættelsen i sin helhed har jeg 
> lagt mærke til følende: 
> 
> Ærede Herre: Oversættelse af Dear Sir som er en rituel hilsen. 
> Dette var slettet i den version som ministeren fik med i sit bilag. 
> Jeg foreslår at det også slettes her, fordi det virker lidt underligt 
> når man læser det på dansk. 

Ja, man ville ikke skrive "ærede herre" i et dansk brev. Jeg
foreslår at det erstattes af "Kære Juan Alberto Gonzalez"

> "eller ved skabelse af "ad hoc" programmel."
> "skabelse" foreslås erstattet med "udvikling" 

Det skal være "ad hoc"-programmel jf. Retskrivningsordbogen § 63.7a.

> "SOM DEN ER (AS IS)" foreslås erstattet med "som den er (as is)"

"som det er (as is)" idet programmel er intetkøn.

> "de mest markante goder ved frit programmel" 
> var udtrykket "goder" ikke blevet erstattet med noget andet? 

Oversættelsen af "goods" er ændret fra "goder" til "varer".

Her drejer det sig om oversættelsen af "virtues". Jeg foreslår
"fortrin" i stedet for "goder".

> "givet de hundredevis af versioner af Open Source-programmel"
> var udtrykket "givet" ikke blevet erstattet med noget andet? 

Jeg synes at "givet" er udmærket, men i samme afsnit skal "forslår"
rettes til "foreslår". Desuden er der problemer med tegnsætningen,
og nummereringen af argumenterne står ulogiske steder. Jeg forslår:

  De fortsætter:
  <Q>8. Alternativet som loven foreslår, er klart dyrere på grund af
  (i) de højere udgifter til programmelkonvertering og (ii) risiko for
  problemer med kompatibilitet og brugbarhed på tværs af it-platforme
  inden for staten og mellem staten og den private sektor, givet de
  hundredevis af versioner af Open Source-programmel på markedet.</Q>

> "ligesom skolelaboratorier fejler når de bruger proprietært"
> "fejler" foreslås erstattet med "mislykkes" 

Hmm, hvad i alverden er "skolelaboratorier"?

> "Brugen af proprietært programmel rejser alvorlig tvivl om hvorvidt
> disse betingelser kan opfyldes, savner endelige beviser i denne
> henseende og er derfor ikke brugbar i den offentlige sektor." 
> Der er fejl i denne sætning. Desværre ingen forslag. 

Ja, man ikke sige "at brugen af noget ikke er brugbar". Hvad med at
omskrive det til:

  Brugen af proprietært programmel rejser alvorlig tvivl om hvorvidt
  disse betingelser kan opfyldes. Der mangler afgørende beviser i denne
  henseende, og det er derfor ikke brugbart i den offentlige sektor.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *