[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Fri, May 24, 2002 at 04:44:03PM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> Dette er mine kommentar til version 1.4.6.100 som i skrivende stund er
> den nyeste. Ved gennemlæsning af oversættelsen i sin helhed har jeg 
> lagt mærke til følende: 
> 
> Ærede Herre: Oversættelse af Dear Sir som er en rituel hilsen. 
> Dette var slettet i den version som ministeren fik med i sit bilag. 
> Jeg foreslår at det også slettes her, fordi det virker lidt underligt 
> når man læser det på dansk. 

Enig.

> 
> Der er en enkelt forekomst af "fri software" det bliver ubetinget rettet
> til frit programmel.

Givet at vi naar enighed om software/programmel.

> 
> påtvinges: skulle det ikke været rettet til dikteres? Jeg tror jeg har
> glemt det selv om jeg fandt ud af at det er en oversættelse fra det
> spanske ord "impuestas". Det rettes omgående. 

Enig.

> 
> trediepart: rettes straks til tredjepart. 

Jeg ville gerne lade vaere, men jeg kan ogsaa godt lide 'detailleret'.
Noget speciel grund til det skal rettes?

> 
> "Intellectual Property" oversættes som "intellektuelle enerettigheder"
> mens "intellectual property rights" oversættes som "intellektuelle
> eneretter". 

Oversaet til samme (intellektuelle enerettigheder)?

> 
> "frit programmel som den defineres i lovforslaget": 
> "den" foreslås ændret til "det". 

Korrekt. Givet afklaring paa s/software/programmel/.

> 
> "den udgør ikke en øget begrænsning i forhold til de,"
> "de" foreslås ændret til "dem"

Enig.

> 
> Der anvendes stjerner som markup i teksten. Disse foreslås erstattet 
> med rigtig html markup som <STRONG>. 

Enig.

> 
> "Any private subject" oversættes som "Enhver privat borger"
> "borger" foreslås ændret til "person" idet det indbærer fysisk 
> eller juridisk person i betydningen enkelter individer eller
> virksomheder. 

Enig.

> 
> "og med tendens til vækst" foreslås erstattet med "og voksende" 

Enig

> 
> "selv hvis denne valgfrihed ofte er fornemt tilsløret" 
> "hvis" foreslås erstattet med "om" 

Enig.

> 
> "I det usandsynlige tilfælde at det var sandt"
> "det var" foreslås erstattet med "dette var" 

Enig.

> 
> "eller ved skabelse af "ad hoc" programmel."
> "skabelse" foreslås erstattet med "udvikling" 

Enig.

> 
> enhver sikkerhedsgaranti baseres kun på løfter om gode intentioner
> "baseres kun" foreslås erstattet med "kun baseres" 

Enig. Ydermere synes jeg, at 'sikkerhedsgaranti' skal erstattes med
'garanti om sikkerhed'.

> 
> "klausuler om forbud mod offentliggørelse der forhindrer brugeren"
> "der" foreslås erstattet med "hvilket" 

Enig.

> 
> "for så vidt den proprietært programmel leveres"
> "den proprietært" foreslås erstattet med "det proprietære

Korrekt. Givet afklaring paa s/software/programmel/.

> 
> "SOM DEN ER (AS IS)" foreslås erstattet med "som den er (as is)"

Enig.

> 
> "koncepter" foreslås erstattet med "begreber"

Enig.

> 
> "at bruge frit programmel med offentlig tilgængelig kildetekst"
> "offentlig" foreslås erstattet med "offentligt" 

OK.

> 
> "IT funktion" foreslås erstattet med "it-funktion" 

Enig.

> 
> "de mest markante goder ved frit programmel" 
> var udtrykket "goder" ikke blevet erstattet med noget andet? 

Jo, 'varer' eller 'ydelser'. Her er det nok 'fordele' vi er efter.

> 
> "givet de hundredevis af versioner af Open Source-programmel"
> var udtrykket "givet" ikke blevet erstattet med noget andet? 

Ikke saa vidt jeg husker. Jeg har heller ingen problemer med
formuleringen.

> 
> "der er flere frit programmeldistributioner"
> "frit" foreslås erstattet med "frie" 

Enig.

> 
> "Opmuntringerne som lovforslaget skaber for væksten af udbuddet af bedre
> kvalificerede teknikere" 
> desværre ingen bedre forslag 

'De forbedrede vilkår som lovforslaget skaber for at øge udbuddet af
bedre kvalificerede teknikkere'. Bemaerk s/teknikere/teknikkere/.

> 
> "Dette skyldes præcist det faktum" 
> "præcist" foreslås erstattet med "netop" 

Enig.

> 
> "ligesom skolelaboratorier fejler når de bruger proprietært"
> "fejler" foreslås erstattet med "mislykkes" 

Enig.

> 
> "Brugen af proprietært programmel rejser alvorlig tvivl om hvorvidt
> disse betingelser kan opfyldes, savner endelige beviser i denne
> henseende og er derfor ikke brugbar i den offentlige sektor." 
> Der er fejl i denne sætning. Desværre ingen forslag. 

Saetningen foer: '... af denne information' i stedet for '... til
denne information'. Benaevnte saetning maa jeg vende tilbage til
senere i aften.

> 
> "For det andet behovet grundet i det faktum"
> "er" indsættes mellem "behovet" og "grundet"

Enig.

> 
> Jeg har nu været i gennem hele teksten og har ikke andre ting at 
> bemærke end disse. 

God indsats.

Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *