[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Wed, May 15, 2002 at 12:19:18PM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> Jeg arbejder med oversættelse af Villanuevas brev
> og modtager gerne hjælp og rettelser og andet 
> så oversættelsen kan blive bedst mulig. 

Her er endnu en diff mod v.99. Den gaar efter at oversaette de engelske
service og support til nogenlunde laeselige danske ord. Jeg kunne ikke
finde enkelte danske ord, som de to engelske altid kunne oversaettes
til, saa jeg har valgt efter forgodtbefindende fra foelgende:

Engelsk			Dansk
service			ydelse, service
support			support, teknisk assistance

Der er ogsaa nogle faa andre ting i diff'en, for at holde jer paa
taererne mens I laeser :)


--- villanuevea.txt.org	Thu May 23 14:27:43 2002
+++ villanuevea.txt	Fri May 24 09:51:21 2002
@@ -68,7 +68,7 @@
 at det De kalder "kommerciel software", er det som lovforslaget definerer 
 som "proprietær" eller "ufri", idet der findes fri software der
 sælges på markedet for en pris på samme måde som enhver anden vare eller 
-tjeneste. 
+ydelse. 
  
 <!--
 It is also necessary to make it clear that the aim of the Bill we are
@@ -386,7 +386,7 @@
 --><P>
 
 Det er indlysende ved enhver form for anskaffelse at køberen stiller krav 
-med henblik på anvendelsen af varen eller tjenesten.
+med henblik på anvendelsen af varen eller ydelsen.
 Fra starten af udelukker dette visse producenter fra muligheden for
 at konkurrere, men det udelukker dem ikke på forhånd ("a priori"), men snarere på
 grund af en række principper der bestemmes af køberens selvstændige
@@ -456,7 +456,7 @@
 sager foreslår som løsning på brugerens problemer: 
 "opdatér Deres programmel til den nyeste version" (på brugerens bekostning,
 naturligvis). Endvidere er det normalt at finde arbitrær ophør
-af teknisk understøttelse til produkter der alene af producenten dømmes som
+af teknisk assistance til produkter der alene af producenten dømmes som
 værende "gamle", så for at overhovdet at få teknisk assistance
 er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med ikke trivielle
 udgifter tilfølge, specielt hvis det involverer ændringer i hardwaren).
@@ -482,7 +482,7 @@
 af direkte og indirekte arbejdspladser, samt bidrager til BNP, i 
 modsætning til programmel i Open Source-model som er tilbøjelig til at 
 have en stadig svagere økonomisk indflydelse, idet den hovedsageligt 
-skaber arbejdspladser i tjenestesektoren.</Q>
+skaber arbejdspladser i servicesektoren.</Q>
 
 <!--
 I do not agree with your statement. Partly because of what you yourself
@@ -495,7 +495,7 @@
 Jeg er ikke enig i Deres påstand. Delvis på grund af det De selv påpeger 
 i afsnit 6 i Deres brev vedrørende den relative vægt af tjenester 
 i forbindelse med brug af programmel. Denne modsigelse alene ville
-tilbagevise Deres holdning. Tjenestemodellen, som allerede bruges af en lang
+tilbagevise Deres holdning. Servicemodellen, som allerede bruges af en lang
 række virksomheder i programmelindustrien, er langt større i økonomisk 
 forstand - og med tendens til vækst - end programlicenser. 
 
@@ -558,17 +558,17 @@
 Med hensyn til arbejdspladser der skabes ved hjælp af proprietært 
 software i lande som vores, omfatter disse arbejdspladser hovedsageligt tekniske opgaver der
 bidrager med lille samlet værdi. På det lokale niveau hvor teknikere
-yder understøttelse til proprietært programmel produceret af transnationale 
+yder support til proprietært programmel produceret af transnationale 
 firmaer, har de ikke nogen mulighed for at rette programfejl, 
 ikke nødvendigvis fordi de mangler teknisk kompetence eller talent, men
 fordi de ikke har adgang til kildeteksten. Med frit programmel skabes
 mere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
 kompetence udvikles, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
-for at yde god teknisk understøttelse og kvalitet af tjenester. Derved stimuleres
+for at yde god teknisk assistance og servicekvalitet. Derved stimuleres
 markedet, man øger den samlede viden og åbner derfor op for
-alternativer for at skabe tjenester der har en større samlet værdi og
+alternativer for at skabe services der har en større samlet værdi og
 større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter, 
-producenter, tjenesteorganisationer og forbrugerne.
+producenter, serviceorganisationer og forbrugerne.
 
 <!--
 It is a common phenomenon in developing countries that local software
@@ -593,7 +593,7 @@
 eller ved skabelse af "ad hoc" programmel. Derfor vil enhver negativ 
 indvirkning som vedtagelse af lovforslaget kunne have i denne sektor, 
 være mere end kompenseret for ved stigende efterspørgsel efter 
-tjenester (så længe disse praktiseres efter standarder af høj kvalitet). 
+services (så længe disse praktiseres efter standarder af høj kvalitet). 
 Hvis de transnationale programmelselskaber beslutter sig for ikke at 
 konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
 vil gennemgå en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser. 
@@ -603,7 +603,7 @@
 Helt sikkert er det at deres fremtid vil blive bestemt af markedets love og vil 
 uundgåeligt forandres. Mange virksomheder der traditionelt forbindes 
 med proprietært programmel, har allerede valgt (støttet 
-med betydelige beløb) at tilbyde tjenester forbundet med frit
+med betydelige beløb) at tilbyde services forbundet med frit
 programmel, hvilket viser at modellerne ikke udelukker hinanden. 
 
 <!--
@@ -831,7 +831,7 @@
 licenser for proprietær programmel, henviser lovforslagets 
 grundlag klart til bevarelsen af statens grundlæggende garantier samt til 
 ønsket om at stimulere den lokale teknologiske udvikling. 
-Hvis en stat skal understøtte disse principper, har den ingen 
+Hvis en stat skal opretholde disse principper, har den ingen 
 andre muligheder end at bruge frit programmel med offentlig 
 tilgængelig kildetekst, og kun at udveksle information i 
 standardformater.
@@ -922,15 +922,15 @@
 is well-known that one of the most notable virtues of free software is
 its stability.
 --><P>
-I dette afsnit peger De retmæssigt på at tjenestekomponenter og tab pga.
+I dette afsnit peger De retmæssigt på at servicekomponenter og tab pga.
 "nedetid" udgør de største dele af den totale udgift for programmelbrug. 
 De bedes dog bemærke at dette er i modstrid med Deres udsagn
-vedrørende tjenesters lave værdi som fremsat i afsnit 3. 
+vedrørende den lave værdi af services som fremsat i afsnit 3. 
 Brugen af frit programmel bidrager signifikant til at reducere de
 tilbageværende livscyklusudgifter. Denne reduktion i
 udgifter til installation, support osv. kan ses på flere områder. 
-For det første: Den konkurrerende tjenestemodel for frit programmel tillader
-at understøttelse og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
+For det første: Den konkurrerende servicemodel for frit programmel tillader
+at support og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
 konkurrerer indbyrdes på basis af kvalitet og lav pris. Dette er
 sandt for installation, tilkobling og support og en stor del af
 vedligehold. For det andet: På grund af modellens gentagelige 
@@ -1066,8 +1066,8 @@
 --><P>
 
 De fortsætter så med:
-<Q>9. Det meste Open Source kildetekst tilbyder ikke passende niveauer af
-tjenester eller garantier fra anerkendte leverandører af høj
+<Q>9. Det meste Open Source programmel tilbyder ikke passende niveauer af
+service eller garantier fra anerkendte leverandører af høj
 produktivitet for brugerne, hvilket har ledt forskellige offentlige
 institutioner til at tilbagetrække deres beslutninger om at bruge Open
 Source-løsninger, og bruge kommercielt programmel i stedet.</Q>
@@ -1084,9 +1084,9 @@
 
 Denne observation er grundløs. Med hensyn til garantien er Deres 
 argument blevet tilbagevist i svaret til afsnit 4. Med hensyn
-til tjenester er det muligt at bruge frit programmel uden
+til supportaftaler er det muligt at bruge frit programmel uden
 dem (ligesom det er med proprietært programmel), men enhver der har brug for det 
-kan skaffe tjenester separat, enten fra lokale firmaer eller 
+kan skaffe support separat, enten fra lokale firmaer eller 
 internationale selskaber, præcist ligesom for proprietært programmel.
 
 <!--
@@ -1218,7 +1218,7 @@
 væksten af udbuddet af bedre kvalificerede teknikere, sammen med
 en øget erfaring som arbejdet med frit programmel på stor skala inden
 for staten vil bringe de peruvianske programmelteknikkere, vil gøre
-dem meget konkurrencedygtige ved salg af deres tjenester i udlandet.
+dem meget konkurrencedygtige ved salg af deres arbejdskraft i udlandet.
 
 <!--
 You then state that: "12. In the Forum, the use of open source software

Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *