[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Wed, May 22, 2002 at 09:54:15 +0200, Rasmus Andersen wrote:
> On Wed, May 22, 2002 at 03:11:13AM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> 
> Min diff er nedenfor. Jeg har, for det meste, afholdt mig fra kommating,
> da det som regel er en resourcekraevende diskution :) Men der er en
> del steder hvor der mangler, IMHO.

Der mangler ikke generelt kommaer, men der er dog enkelte kommafejl.
Bemærk ved vurderingen at der er (tilstræbt) brugt nyt komma.

Her er mit forslag til en diff til revision 1.4.6.94. Jeg er kun
nået c. halvdelen af teksten igennem, og jeg er muligvis kommet til
at ødelægge eneklte lange linjer med mere end 80 tegn.

Ellers drejer det sig om kommaer, lidt omformuleringer,
undersættelser og enkelte stavefejl.

Når "software" er oversat til "programmel", synes jeg også at man
skal skrive "open source-programmel" - eller alternativt bruge
"software" overalt, men det er ikke noget som jeg har rettet.

--- vnd.viewcvs-markup.org	Thu May 23 00:12:40 2002
+++ vnd.viewcvs-markup	Thu May 23 00:14:10 2002
@@ -21,7 +21,7 @@
 Dear Sir:
 --><P>
 <address>
-Lima, 8. april, 2002
+Lima, 8. april 2002
 </address><address>
 Til: Hr. JUAN ALBERTO GONZÁLEZ
 </address><address>
@@ -41,7 +41,7 @@
 opportunity to reply to the commentaries included in your letter.
 --><P>
 Allerførst vil jeg takke Dem for Deres brev af 25. marts 2002 hvor De
-forklarer Microsofts offentlige holdning i forhold til lovforslag
+forklarer Microsofts officielle holdning vedrørende lovforslag
 nummer 1609, frit programmel i offentlig administration, der utvivlsomt
 er inspireret af ønsket om at Peru finder en passende placering i den
 globale teknologiske sammenhæng. I samme ånd - og overbevist om at vi
@@ -76,12 +76,13 @@
 other good or service.
 --><P>
 Med henblik på at skabe en ordentlig debat antager vi at det De kalder
-"Open Source-software" er det som lovforslaget definerer som "frit programmel",
+"Open Source-software", er det som lovforslaget definerer som
+"frit programmel",
 idet der eksisterer programmel hvis kildekode distribueres sammen med
 programmet, men som ikke falder inden for lovforslagets definition, samt
-at det De kalder "kommerciel software" er det som lovforslaget definerer
+at det De kalder "kommerciel software", er det som lovforslaget definerer
 som "proprietær" eller "ufri", givet at der findes frit programmel der
-sælges på markedet, for en pris på samme måde som enhver anden vare eller
+sælges på markedet for en pris på samme måde som enhver anden vare eller
 tjeneste.
 
 <!--
@@ -95,7 +96,7 @@
 Det er også nødvendigt at gøre det klart at formålet med det lovforslag
 vi diskuterer, ikke er direkte forbundet med størrelsen af besparelser
 der kan opnås ved anvendelse af frit programmel i statsinstitutioner.
-De er under alle omstændigheder af marginal samlet værdi, men det er
+De udgør under alle omstændigheder en underordnet samlet værdi, men det er
 på ingen måde  hovedformålet med lovforslaget. Lovforslagets
 grundlæggende principper er forbundet med de garantier der ligger til
 grund for en retsstat, så som:
@@ -121,7 +122,7 @@
 --><P>
 
 For at garantere borgernes frie adgang til offentlige oplysninger
-er det uundværligt, at kodning af oplysninger ikke er bundet til en
+er det uundværligt at kodning af oplysninger ikke er bundet til en
 enkelt leverandør. Brugen af standardformater og åbne formater garanterer
 denne frie adgang, om nødvendigt ved at skabe kompatibel frit
 programmel.
@@ -135,7 +136,7 @@
 --><P>
 
 For at garantere bestandigheden af offentlige oplysninger
-er det nødvendigt, at brugbarheden og vedligeholdelsen af programmellet
+er det nødvendigt at brugbarheden og vedligeholdelsen af programmellet
 er uafhængig af leverandørernes velvilje eller monopolistiske betingelser
 der påtvinges af dem. Af denne grund har staten brug for systemer
 hvis videreudvikling kan garanteres med udgangspunkt i
@@ -154,14 +155,14 @@
 --><P>
 
 For at garantere national sikkerhed, eller statens sikkerhed, er det
-uomgåeligt at kunne stole på systemer der ikke indeholder elementer
+absolut nødvendigt at kunne stole på systemer der ikke indeholder elementer
 der tillader kontrol udefra, eller uønsket afsendelse af oplysninger
-til trediepart. Systemer, hvis kildetekst er frit
+til tredjepart. Systemer hvis kildetekst er frit
 tilgængelig for offentligheden, er en forudsætning for at de kan
 efterkontrolleres af staten selv, af borgerne, og af et stort antal
-af uafhængige eksperter rundt om i verden. Vores lovforslag
+uafhængige eksperter rundt om i verden. Vores lovforslag
 forøger sikkerheden idet kendskabet til kildeteksten vil udelukke
-det stigende antal af programmer med "spion-kode" indbygget.
+det stigende antal programmer med "spion-kode" indbygget.
 
 <!--
 In the same way, our proposal strengthens the security of the citizens,
@@ -182,7 +183,8 @@
 way compatible with these basic principles.
 --><P>
 I denne forstand er lovforslaget begrænset til at fastsætte betingelser
-der gælder for statslige institutioners fremtidige anskaffelser af programmel, dvs.
+der gælder for statslige institutioners fremtidige anskaffelser af programmel,
+dvs.
 på en måde der er kompatibel med disse grundlæggende principper.
 
 <!--
@@ -196,11 +198,11 @@
 Ved læsning af lovforslaget vil det være klart at når det er
 trådt i kraft:
 <UL>
-<LI>at lovforslaget ikke forbyder produktion af proprietært programmel
-<LI>at lovforslaget ikke forbyder salg af proprietært programmel
-<LI>at lovforslaget ikke specificerer hvilket konkret programmel skal bruges
-<LI>at lovforslaget ikke dikterer fra hvilket leverandør programmel skal indkøbes
-<LI>at lovforslaget ikke begrænser licensbetingelserne for et softwareprodukt.
+<LI>vil loven ikke forbyde produktion af proprietært programmel
+<LI>vil loven ikke forbyde salg af proprietært programmel
+<LI>vil loven ikke specificere hvilket konkret programmel skal bruges
+<LI>vil loven ikke diktere fra hvilket leverandør programmel skal indkøbes
+<LI>vil loven ikke begrænse licensbetingelserne for et softwareprodukt.
 </UL>
 
 <!--
@@ -214,10 +216,10 @@
 functioning.
 --><P>
 Lovforslaget udtrykker klart at for at programmel kan være acceptabelt
-for staten, er det ikke nok at den teknisk set kan løse opgaven,
+for staten, er det ikke nok at det teknisk set kan løse opgaven,
 licensbetingelserne skal også opfylde en række krav.
 Uden disse krav kan staten ikke garantere borgeren en
-tilstrækkelig behandling af hans oplysninger og vogte over
+passende behandling af hans oplysninger og vogte over
 oplysningernes integritet, fortrolighed og tilgængelighed over længere tid,
 idet disse er meget kritiske aspekter for statens normale funktion.
 
@@ -235,14 +237,14 @@
 er positiv eller negativ). Vi er afgjort også enige om at de grundlæggende
 værdier som jeg har udpenslet i det foregående, er fundamentale i en
 demokratisk stat som Peru. Derfor er vi meget interesseret i at vide
-om der er en anden måde at garantere disse principper, andre end ved
-brug af frit programmel som den defineres i lovforslaget.
+om der er en anden måde at garantere disse principper, ud over end ved
+brug af frit programmel som det defineres i lovforslaget.
 
 <!--
 As for the observations you have made, we will now go on to analyse them
 in detail:
 --><P>
-Hvad angår Deres observationer, vil vi her gå ind og analysere dem
+Hvad angår Deres observationer, vil vi nu fortsætte med at analysere dem
 i detaljer:
 
 <!--
@@ -253,7 +255,8 @@
 of industry and of contract, protected by the constitution."
 --><P>
 For det første påpeger De at:
-<Q>1. Lovforslaget forpligter alle statslige institutioner til kun at bruge frit programmel,
+<Q>1. Lovforslaget forpligter alle statslige institutioner til kun at bruge
+frit programmel,
 dvs. Open Source-software som bryder med principperne om lighed for loven,
 navnlig om forbud mod diskrimination og retten til frit privatinitiativ,
 friheden til at producere og lave kontrakter, der er beskyttet af
@@ -277,7 +280,7 @@
 Det er et veletableret princip at staten ikke nyder det brede
 spektrum af kontraktmæssig frihed som privatsektoren har, idet
 staten er begrænset i sin handlefrihed netop af kravet om
-gennemsigtighed i offentlige akter. I denne forstand må bevarelsen
+gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. I denne forstand må bevarelsen
 af en større fælles interesse komme først når der lovgives på området.
 
 <!--
@@ -288,7 +291,7 @@
 (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).
 --><P>
 
-Loven beskytter lighed for loven, idet de krav, der defineres i loven,
+Loven beskytter lighed for loven, idet de krav der defineres i loven,
 ikke udelukker nogen fysisk eller juridisk person fra retten til at
 tilbyde staten disse varer, og den udgør ikke en øget begrænsning
 i forhold til dem formuleret i loven om statskontrakter og indkøb
@@ -308,9 +311,9 @@
 
 Loven indfører ikke nogen diskrimination, idet den kun omhandler
 *hvordan* varer skal leveres (hvilket er statens ret) og ikke
-*hvem* der skal levere dem (hvilket effektivt ville være
-diskrimination hvis begrænsninger på basis af national tilhørsforhold,
-race, religion, ideologi, seksuel orientering osv. blev krævet).
+*hvem* der skal levere dem (hvilket virkeligt ville være
+diskrimination hvis begrænsninger på grundlag af national tilhørsforhold,
+race, religion, ideologi, seksuel orientering osv. blev indført).
 Tværtimod er loven udtrykkeligt imod diskrimination. Dette skyldes
 at ved utvetydigt at definere kravene for anskaffelse af programmel,
 forhindres statslige institutioner i at bruge software der indeholder
@@ -332,15 +335,15 @@
 Bill.
 --><P>
 
-Det burde være indlysende på basis af de to forudgående afsnit at
-loven ikke skader fri privat virksomhed, idet der altid kan
-vælges under hvilke betingelser der produceres programmel. Nogle af
+Det burde være indlysende på grundlag af de to forudgående afsnit at
+loven ikke skader fri privat virksomhed, idet man altid kan
+vælge under hvilke betingelser man vil producere programmel. Nogle af
 disse vil være acceptable for staten, mens andre ikke vil være
 acceptable hvis de er i modstrid med den garanti som er formuleret
 i de grundlæggende principper nævnt ovenover. Det frie initiativ er
-selvfølgeligt kompatibelt med friheden til at drive forretning og
-friheden i formuleringen af kontrakter (for den sidstnævnte i den
-begrænsede udstrækning at staten kan udføre den). Enhver privat
+selvfølgelig foreneligt med friheden til at drive forretning og
+friheden til at indgå aftaler (for den sidstnævnte i den
+begrænsede udstrækning som staten kan udøve). Enhver privat
 borger kan producere programmel under de krav som staten stiller,
 eller kan undlade at gøre det. Ingen tvinges til at følge en
 produktionsmodel, men hvis de ønsker at levere programmel til staten,
@@ -358,12 +361,12 @@
 --><P>
 
 For eksempel: Intet i lovteksten ville forhindre Deres firma i at
-sælge en kontorpakke til statslige institutioner under betingelserne
+tilbyde en kontorpakke til statslige institutioner under betingelserne
 som defineres i lovforslaget, og prissætte den på en for Dem
 tilfredsstillende vis. Hvis De ikke ønsker det, er det ikke
 på grund af begrænsninger skabt af loven, men på grund af
-forretningsbeslutninger på basis af metoden for kommercialisering af
-deres produkter, beslutninger hvori staten ikke er involveret.
+forretningsbeslutninger vedrørende metoden for kommercialisering af
+deres produkter, beslutninger som staten ikke er involveret i.
 
 <!--
 To continue; you note that: "2. The bill, by making the use of open
@@ -372,9 +375,9 @@
 bodies..."
 --><P>
 
-For at fortsætte, De bemærker at:
-<Q>2. loven, ved at gøre brugen af Open Source-software tvungen, ville
-skabe diskriminerende og konkurrencehæmmende praksis for
+De fortsætter med at bemærke at:
+<Q>2. Loven ville - ved at gøre brug af Open Source-software tvungen -
+skabe diskriminerende og konkurrencehæmmende fremgangsmåder for
 offentlige institutioners kontraktindgåelse og indkøb...
 </Q>
 
@@ -386,7 +389,7 @@
 
 Dette udsagn er blot en gentagelse af det forrige, og svaret kan
 findes ovenover. Men lad os for et øjeblik dvæle ved kommentaren
-om <Q>konkurrencehæmmende praksis</Q>.
+om <Q>konkurrencehæmmende fremgangsmåde</Q>.
 
 <!--
 Of course, in defining any kind of purchase, the buyer sets conditions
@@ -402,7 +405,8 @@
 Det er indlysende ved enhver form for anskaffelse at køberen stiller krav
 med henblik på brug af varen eller tjenesten.
 Fra starten af udelukker dette visse producenter fra muligheden for
-at konkurrere, men det udelukker dem ikke på forhånd ("a priori"), men snarere på
+at konkurrere, men det udelukker dem ikke på forhånd ("a priori"), men
+snarere på
 grund af en række principper der bestemmes af køberens selvstændige
 ønsker, og indkøbsprocessen stemmer derfor med loven. Og i loven gøres
 det klart at *ingen* udelukkes fra at konkurrere så længe han
@@ -437,7 +441,7 @@
 på den anden side, muligheden for at tilbyde bedre valgmuligheder
 for forbrugeren. Det er umuligt at overse det faktum at
 markedsføring ikke spiller en neutral rolle når et produkt markedsføres
-(antager man at markedsføring spiller en neutral rolle,
+(antager man modsætningsvist at markedsføring spiller en neutral rolle,
 kan man konkludere at firmaers udgifter til markedsføring er helt
 hen i vejret), og derfor kan køberens valg påvirkes ved at
 bruge mange ressourcer på markedsføring.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *