[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Villanuevas brev 1.4.6.93 Part AOn Thu, 23 May 2002, Hans Christian Studt wrote:

> Jeg har lige været version 1.4.6.93 igennem, og har følgende kommentarer :

Her er min diff. Jeg har lagt mere vægt på, at det var almindeligt dansk
end på om det ordret er det Villanuevea skrev.

/Ole


--- villanuevea.txt.org	Wed May 22 17:34:56 2002
+++ villanuevea.txt	Wed May 22 23:47:05 2002
@@ -48,8 +48,8 @@
 det ville have været mere værdifuldt for mig hvis De, i stedet for at
 formulere generelle indsigelser (som vi senere analyserer i detaljer),
 havde  samlet solide argumenter for de fordele som proprietær software
-kunne bringe den peruvianske stat, og dens borgere generelt, siden dette
-ville havde gjort en mere oplysende udveksling af meninger muligt.
+kunne bringe den peruvianske stat, og dens borgere generelt, da det
+ville have gjort det muligt at udveksle meninger på en mere oplysende måde.

 <!--
 With the aim of creating an orderly debate, we will assume that what you
@@ -66,7 +66,7 @@
 idet der eksisterer software hvis kildekode distribueres sammen med
 programmet, men som ikke falder inden for lovforslagets definition, samt
 at det De kalder "kommerciel software" er det som lovforslaget definerer
-som "proprietær" eller "ufri", givet at der findes fri software der
+som "proprietær" eller "ufri", idet der findes fri software der
 sælges på markedet, for en pris på samme måde som enhver anden vare eller
 tjeneste.

@@ -140,7 +140,8 @@
 --><P>

 For at garantere national sikkerhed, eller statens sikkerhed, er det
-uomgåeligt at kunne stole på systemer der ikke indeholder elementer
+et ufravigeligt krav
+at kunne stole på systemer der ikke indeholder elementer
 der tillader kontrol udefra, eller uønsket afsendelse af oplysninger
 til trediepart. Systemer, hvis kildetekst er frit
 tilgængelig for offentligheden, er en forudsætning for at de kan
@@ -180,14 +181,14 @@
 -the law does not limit the terms under which a software product can be
 licensed.
 --><P>
-Ved læsning af lovforslaget vil det være klart at når det er
+Når man læser lovforslaget vil det være klart at når det er
 trådt i kraft:
 <UL>
-<LI>at lovforslaget ikke forbyder produktion af proprietær software
-<LI>at lovforslaget ikke forbyder salg af proprietær software
-<LI>at lovforslaget ikke specificerer hvilken konkret software skal bruges
-<LI>at lovforslaget ikke dikterer fra hvilken leverandør software skal indkøbes
-<LI>at lovforslaget ikke begrænser licensbetingelserne for et softwareprodukt.
+<LI>forbyder lovforslaget ikke produktion af proprietær software
+<LI>forbyder lovforslaget ikke salg af proprietær software
+<LI>specificerer lovforslaget ikke hvilken konkret software skal bruges
+<LI>dikterer lovforslaget ikke fra hvilken leverandør software skal indkøbes
+<LI>begrænser lovforslaget ikke licensbetingelserne for et softwareprodukt.
 </UL>

 <!--
@@ -242,7 +243,7 @@
 For det første påpeger De at:
 <Q>1. Lovforslaget forpligter alle statslige institutioner til kun at bruge fri software,
 dvs. Open Source-software som bryder med principperne om lighed for loven,
-navnlig om forbud mod diskrimination og retten til frit privatinitiativ,
+navnlig om forbud mod diskrimination og retten til frit privatinitiativ<!-- hov se nedefor-->,
 friheden til at producere og lave kontrakter, der er beskyttet af
 forfatningen.</Q>

@@ -278,7 +279,7 @@
 Loven beskytter lighed for loven, idet de krav, der defineres i loven,
 ikke udelukker nogen fysisk eller juridisk person fra retten til at
 tilbyde staten disse varer, og den udgør ikke en øget begrænsning
-i forhold til dem formuleret i loven om statskontrakter og indkøb
+i forhold til de, der er formuleret i loven om statskontrakter og indkøb
 (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).

 <!--
@@ -320,7 +321,7 @@
 --><P>

 Det burde være indlysende på basis af de to forudgående afsnit at
-loven ikke skader fri privat virksomhed, idet der altid kan
+loven ikke skader fri privat virksomhed<!-- hov tidligere bliver det oversat med frit privatinitiativ -->, idet der altid kan
 vælges under hvilke betingelser der produceres software. Nogle af
 disse vil være acceptable for staten, mens andre ikke vil være
 acceptable hvis de er i modstrid med den garanti som er formuleret
@@ -350,7 +351,7 @@
 tilfredsstillende vis. Hvis De ikke ønsker det, er det ikke
 på grund af begrænsninger skabt af loven, men på grund af
 forretningsbeslutninger på basis af metoden for kommercialisering af
-deres produkter, beslutninger hvori staten ikke er involveret.
+deres produkter, altså beslutninger hvori staten ikke er involveret.

 <!--
 To continue; you note that: "2. The bill, by making the use of open
@@ -402,7 +403,8 @@
 --><P>

 Lovforslaget *stimulerer* endvidere konkurrencen, idet den fremmer
-skabelsen af software med bedre brugsbetingelser, samt gør det
+udvikling af software der er nemmere at bruge
+samt gør det
 lettere at forbedre eksisterende programmer efter en model med
 løbende forbedringer.

@@ -420,11 +422,11 @@
 this sense, competitvity is increased, since the smallest software
 producer can compete on equal terms with the most powerful corporations.
 --><P>
-Det centrale aspekt ved konkurrence er,
-på den anden side, muligheden for at tilbyde bedre valgmuligheder
+På den anden side er det centrale aspekt ved konkurrence
+muligheden for at tilbyde bedre valgmuligheder
 for forbrugeren. Det er umuligt at overse det faktum at
-markedsføring ikke spiller en neutral rolle når et produkt markedsføres
-(antager man at markedsføring spiller en neutral rolle,
+markedsføring ikke spiller en neutral rolle når et produkt tilbydes
+(Hvis man antager at markedsføring spiller en neutral rolle,
 kan man konkludere at firmaers udgifter til markedsføring er helt
 hen i vejret), og derfor kan køberens valg påvirkes ved at
 bruge mange ressourcer på markedsføring.
@@ -452,17 +454,17 @@
 also proprietary).
 --><P>

-Det er nødvendigt at understrege at der er ingen position
-mere konkurrencehæmmende end de store softwareproducenters der
+Det er nødvendigt at understrege at der er ingen position,
+som er mere konkurrencehæmmende end de store softwareproducenters, der
 hyppigt misbruger deres dominerende markedsandel, idet de i utallige
 sager foreslår som løsning på brugerens problemer:
 "opdatér Deres software til den nyeste version" (på brugerens bekostning,
-naturligvis). Endvidere er det normalt at finde arbitrær tilbagetrækning
-af teknisk hjælp til produkter der alene af producenten dømmes som
-værende "gamle", så for at få en hvilken som helst teknisk assistance
-er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med ikke trivielle
-udgifter, specielt hvis det involverer ændringer i hardwaren).
-Siden hele infrastrukturen er baseret på proprietære dataformater,
+naturligvis). Endvidere er det normalt at finde arbitrær ophør
+af teknisk support til produkter der alene af producenten dømmes som
+værende "gamle", så for overhovdet at få teknisk assistance
+er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med ikke-trivielle
+udgifter tilfølge, specielt hvis det involverer ændringer i hardwaren).
+Og idet hele infrastrukturen er baseret på proprietære dataformater,
 er brugeren fanget i behovet for at blive ved med at bruge produkter
 fra den samme leverandør, eller at gøre et stort arbejde for at skifte
 til et andet miljø (formodentlig også proprietært).
@@ -496,8 +498,8 @@
 --><P>
 Jeg er ikke enig i Deres påstand. Delvis på grund af det De selv påpeger
 i afsnit 6 i Deres brev vedrørende den relative vægt af tjenester
-i forbindelse med brug af software. Denne modsigelse alene ville gøre
-Deres holdning ugyldig. Tjenestemodellen, som adopteret af en lang
+i forbindelse med brug af software. Denne modsigelse alene ville
+tilbagevise Deres holdning. Tjenestemodellen, som allerede bruges af en lang
 række virksomheder i softwareindustrien, er langt større i økonomisk
 forstand - og med tendens til vækst - end programlicenser.

@@ -508,11 +510,10 @@
 by the disproportionate expenditure on marketing by the producers of
 proprietary software.
 --><P>
-På den anden side, økonomiens private sektor har den størst mulige
-frihed til at vælge den økonomiske model som bedst passer dens
-interesser, selv hvis denne valgfrihed ofte er sublimt tilsløret
-med uforholdsmæssige markedsføringsudgifter for producenterne af
-proprietær software.
+På den anden side, så har den private sektor den størst mulige frihed
+til at vælge den økonomiske model som bedst passer dens interesser,
+selv hvis denne valgfrihed ofte er ubevidst tilsløret af producenterne
+af proprietær softwares uforholdsmæssigt store markedsføringsudgifter.

 <!--
 In addition, a reading of your opinion would lead to the conclusion that
@@ -527,15 +528,15 @@
 choosing the free over the proprietary, considering its social effect
 and the rational use of taxpayers money.
 -->
-En læsning af Deres mening ville lede til den konklusion, at
+Når man læser Deres mening leder det til den konklusion, at
 statens softwareindkøb er essentiel for den proprietære software
 industri, i sådan en grad at statens softwarevalg med dette lovforslag
 fuldstændigt ville eliminere markedet for disse firmaer. Hvis det
 er sandt, kan vi konkludere at staten yder statsstøtte til den proprietære
 softwareindustri. I det usandsynlige tilfælde at det var sandt,
 ville staten have retten til at anvende statsstøtte på de områder
-som har størst social værdi efter statens opfattelse. Det er
-unægteligt i denne usandsynlige hypotese at hvis staten valgte
+som har størst social værdi efter statens opfattelse.
+I denne usandsynlige hypotese er der ingen tvivl om, at hvis staten valgte
 at yde statsstøtte til software, så ville det være til fri software,
 ikke proprietær software, når man tænker på dens sociale effekter
 og den rationelle brug af skatteydernes penge.
@@ -555,17 +556,18 @@
 value and a higher quality level, to the benefit of all involved:
 producers, service organizations, and consumers.
 --><P>
-Med hensyn til arbejdspladser der skabes ved hjælp af proprietær
-software i lande som vores, omfatter disse hovedsageligt tekniske opgaver der
+Med hensyn til arbejdspladser der skabes som følge af proprietær
+software i lande som vores, omfatter disse arbejdspladser
+hovedsageligt tekniske opgaver der
 bidrager med lille samlet værdi. På det lokale niveau hvor teknikere
 yder understøttelse til proprietær software produceret af transnationale
 firmaer, har de ikke nogen mulighed for at rette programfejl,
 ikke nødvendigvis fordi de mangler teknisk kompetence eller talent, men
 fordi de ikke har adgang til kildeteksten. Med fri software skabes
 mere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
-kompetence skabes, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
-for at yde god teknisk understøttelse og tjenestekvalitet. Derved stimuleres
-markedet og man øger den samlede viden og åbner derfor op for
+kompetence udvikles, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
+for at yde god teknisk understøttelse og kvalitet af tjenester. Derved stimuleres
+markedet, man øger den samlede viden og åbner derfor op for
 alternativer for at skabe tjenester der har en større samlet værdi og
 større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter,
 producenter, tjenesteorganisationer og forbrugerne.
@@ -595,14 +597,14 @@
 være mere end kompenseret for ved stigende efterspørgsel efter
 tjenester (så længe disse praktiseres efter standarder af høj kvalitet).
 Hvis de transnationale softwareselskaber beslutter sig for ikke at
-konkurrere under spillets nye betingelser, er det sandsynligt at de
+konkurrere under spillets nye regler, er det sandsynligt at de
 vil gennemgå en nedgang i indtægter i form af betaling for licenser.
 Taget i betragtning at disse virksomheder fortsat påstår at en stor
 del af software der bruges i staten, er ulovligt kopieret, kan
 indvirkningen næppe være alvorlig.
 Helt sikkert er det at deres fremtid vil blive bestemt af markedets love og vil
 uundgåeligt forandres. Mange virksomheder der traditionelt forbindes
-med proprietær software, har allerede valgt at gå den vej (støttet
+med proprietær software, har allerede valgt (støttet
 med betydelige beløb) at tilbyde tjenester forbundet med fri
 software, hvilket viser at modellerne ikke udelukker hinanden.

@@ -645,8 +647,8 @@
 you on these points.
 --><P>
 At hentyde på en abstrakt måde til "de farer som dette kan medføre" uden
-specifikt at nævne en eneste af disse formodede farer, viser i det mindste
-nogen mangel på kendskab til dette emne. Så tillad mig at oplyse Dem
+specifikt at nævne en eneste af disse formodede farer, viser i bedste fald
+mangel på kendskab til dette emne. Så tillad mig at oplyse Dem
 om disse emner.

 <!--
@@ -663,7 +665,7 @@
 require the use of free software for the same conditions of security and
 efficiency.
 --><P>
-Vedrørende sikkerhed:
+Angående sikkerhed:

 Statssikkerhed er allerede blevet nævnt generelt i den
 indledende diskussion om lovforslagets grundlæggende principper.
@@ -728,13 +730,13 @@
 men i ingen tilfælde gives kompensation for direkte eller
 indirekte skader, tab af fortjeneste osv.
 Hvis et sikkerhedshul
-i et af Deres produkter der ikke rettes i tide, resulterer i at
+i et af Deres produkter, der ikke rettes i tide, resulterer i at
 det lykkes for en angriber at kompromittere væsentlige
 statssystemer, hvilke garantier, reparationer og kompensation
 vil Deres virksomhed tilbyde i overensstemmelse med
 licensbetingelserne?
 Garantier for proprietær software er på ingen måde forskellige fra
-de garantier der er normale for fri software,
+de garantier, der er normale for fri software,
 for så vidt den proprietær software leveres "SOM DEN ER (AS IS)",
 det vil sige i den tilstande de faktisk er i, uden yderligere
 ansvar fra leverandørens side med hensyn til funktionalitet.
@@ -758,15 +760,16 @@
 firm commonly uses in its publicity).
 --><P>

-Om intellektuel ejendom:
+Om intellektuelle enerettigheder:

-Spørgsmålet omkring intellektuel ejendom er ikke dækket af lovforslaget,
-siden andre love dækker dette område. Fri software-modellen medfører
-på ingen måde overseelse af disse love, og faktisk er størstedelen af fri
+Spørgsmålet omkring intellektuelle enerettigheder er ikke dækket af lovforslaget,
+idet andre love dækker dette område. Fri software-modellen medfører
+på ingen måde ignorering af disse love, og faktisk er størstedelen af fri
 software omfattet af ophavsret. I virkeligheden viser inkluderingen af
 dette spørgsmål i Deres observationer Deres forvirring med hensyn til de
-juridiske rammer inden for hvilke fri software udvikles. Inklusion
-af andres intellektuelle ejendom i ens eget værk er ikke en praksis
+juridiske rammer inden for hvilke fri software udvikles. At benytte
+noget, som andre har intellektuelle enerettigheder til,
+i ens eget værk er ikke en praksis
 der kendes i fri software-udviklingskredse, derimod er det uheldigvis
 kendt fra proprietære softwarekredse. For eksempel med dommen fra
 handelsretten i Nanterre, Frankrig fra 27. september 2001 som idømte
@@ -800,7 +803,7 @@
 --><P>

 Denne observation er forkert; i princippet er frihed og manglen af
-omkostninger ortogonale koncepter. Der findes software der er
+omkostninger uafhængige koncepter. Der findes software der er
 proprietær og der skal betales for (f.eks. MS Office), software
 der er proprietært og gratis (MS Internet Explorer), software der
 er fri men skal betales for (Redhat, SuSE dvs. GNU/Linux distributioner),
@@ -851,7 +854,7 @@
 Heldigvis indebærer frit programmel også lavere omkostninger,
 men selv givet hypotesen (let at modbevise), at fri software var
 dyrere end proprietær software, så ville eksistensen af et effektivt
-frit software-redskab for en bestemt IT funktion, forpligte staten til
+frit software-værktøj for en bestemt IT funktion, forpligte staten til
 at bruge det. Ikke fordi det påbydes med dette lovforslag, men på
 grund af de grundlæggende principper som vi opregnede i starten
 af dette brev, og som fremspringer af selve essensen i en
@@ -875,7 +878,7 @@
 En undersøgelse fra Gartner Group
 (en vigtig undersøger af det teknologiske marked og verdensanerkendt)
  har vist at: omkostningerne
-ved køb af programmel udgør kun 8 procent af de samlede omkostninger for
+ved køb af programmel kun udgør 8 procent af de samlede omkostninger for
 firmaer og institutioner der bruger teknologien på en rationel måde.
 De resterende 92 procent af omkostningerne går til installation,
 etablering, support, vedligeholdelse, administration og "nedetid".</Q>
@@ -929,13 +932,13 @@
 tilbageværende livscyklusudgifter. Denne reduktion i
 udgifter til installation, support osv. kan ses på flere områder.
 For det første: Den konkurrerende tjenestemodel for fri software tillader
-at understøttelse og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
+at understøttelse og vedligehold frit kan out-sources til en række leverandører der
 konkurrerer indbyrdes på basis af kvalitet og lav pris. Dette er
-sandt for installation, tilkobling og support og til stor del
+sandt for installation, tilkobling og support og en stor del af
 vedligehold. For det andet: På grund af modellens gentagelige
 karakter kan vedligehold af et program let gentages uden at kræve
 store omkostninger (dvs. uden at betale for mere end en af den samme
-ting) siden ændringer, hvis man ønsker det, kan inkorporeres i
+ting) idet ændringer, hvis man ønsker det, kan inkorporeres i
 en fælles vidensfond. For det tredje: De store udgifter der skyldes
 ikke-fungerende software ("blå skærm ved systemnedbrud", ondskabsfuld kode som vira,
 orme og trojanske heste, undtagelser, "Generel Beskyttelsesfejl"
@@ -1018,8 +1021,8 @@

 Lad os analysere udsagnet i to dele. Deres første argument, at
 konvertering medfører store udgifter, er i virkeligheden et
-argument i lovforslagets favør. Fordi som mere tid går, bliver
-konverteringen til en ny teknologi mere og mere besværlig, og
+argument i lovforslagets favør. Fordi jo mere tid går, desto
+besværligere bliver konverteringen til en ny teknologi, og
 samtidig øges sikkerhedsrisikoen ved proprietært software.
 På denne måde vil brugen af proprietære systemer og formater gøre
 staten mere og mere afhængig af en specifik leverandør. Når
@@ -1028,7 +1031,7 @@
 et andet blive meget simpel, idet alle data er gemt i åbne formater.
 På den anden side betyder en konvertering til en åben software
 kontekst ikke større udgifter end konverteringen mellem to
-proprietære kontekster, hvilket gør Deres argument fuldstændigt ugyldigt.
+proprietære systemer, hvilket gør Deres argument fuldstændigt ugyldigt.

 <!--
 The second argument refers to "problems in interoperability of the IT
@@ -1083,9 +1086,9 @@

 Denne observation er grundløs. Med hensyn til garantien er Deres
 argument blevet tilbagevist i svaret til afsnit 4. Med hensyn
-til tjenester er det muligt at bruge fri software uden
-dem (ligesom med proprietært software), men enhver der så ønsker
-kan skaffe tjenester separat, enten fra lokale firmaer eller
+til supporttjenester er det muligt at bruge fri software uden
+dem (ligesom det er med proprietært software), men enhver der har
+brug for det kan købe support seperat, enten fra lokale firmaer eller
 internationale selskaber, præcist ligesom for proprietært software.

 <!--
@@ -1138,7 +1141,7 @@
 fri software. Det eneste der skal tages hensyn til er, at hvis det ikke
 er frit software, så kan det ikke sælges til den offentlige sektor.
 Dette er alligevel ikke hovedmarkedet for den nationale softwareindustri.
-Vi diskuterede nogle spørgsmål omkring effekterne af
+Vi har allerede dækket nogle spørgsmål omkring effekterne af
 lovforslaget på skabelsen af arbejdspladser der ville være både
 højt teknisk kvalificerede og skabe bedre betingelser for konkurrence,
 så det syntes unødvendigt at insistere på dette punkt.
@@ -1161,7 +1164,7 @@
 software by the State would influence these payments.
 --><P>

-Hvad følger i Deres udsagn er ukorrekt. På den ene side mister
+Hvad derefter følger i Deres udsagn er ukorrekt. På den ene side mister
 ingen forfatter til fri software sine intellektuelle eneretter
 med mindre han eksplicit ønsker at gøre sit værk til almen eje.
 Fri-softwarebevægelsen har altid respekteret
@@ -1173,7 +1176,7 @@
 udvikling af programmel der i dag bruges af millioner af mennesker
 rundt om i verden.
 På den anden side, at sige at belønningen for softwareforfatteres
-rettigheder i Peru udgør hovedkilden til deres indtægt, er et gæt,
+rettigheder i Peru udgør hovedkilden til deres indtægt, er under alle omstændigheder et gæt,
 især fordi der ikke er noget bevis for dette, ej heller en
 demonstration af hvordan statens brug af fri software ville påvirke
 disse indtægter.
@@ -1188,11 +1191,12 @@
 --><P>

 De fortsætter med:
-<Q>11. Open Source-software, idet det kan distribueres uden betaling,
-gør det ikke muligt at skabe en indtægt for udviklere gennem eksport.
+<Q>11.
+Idet Open Source-software kan distribueres uden betaling,
+er det ikke muligt at skabe en indtægt for udviklere gennem eksport.
 På den måde reduceres effekten af salg af software til andre lande,
-og derved væksten af industrien, mens statens lovgivning burde gøre
-det modsatte og stimulere den lokale industri.</Q>
+og derved væksten af industrien, mens statens lovgivning tværtimod burde
+stimulere den lokale industri.</Q>

 <!--
 This statement shows once again complete ignorance of the mechanisms of
@@ -1216,7 +1220,7 @@
 væksten af udbuddet af bedre kvalificerede teknikere, sammen med
 en øget erfaring som arbejdet med fri software på stor skala inden
 for staten vil bringe de peruvianske softwareteknikkere, vil gøre
-dem meget konkurrencedygtige i salget af deres tjenester i udlandet.
+dem meget konkurrencedygtige ved salg af deres tjenester i udlandet.

 <!--
 You then state that: "12. In the Forum, the use of open source software
@@ -1268,7 +1272,7 @@
 var antagelsen at for at introducere fri software i skolerne var
 det nok at droppe softwarebudgettet og sende skolerne en CD
 med GNU/Linux i stedet. Selvfølgeligt mislykkedes dette og det kunne
-ikke være på anden vis, ligesom skolelaboratorier fejler når
+ikke være anderledes, ligesom skolelaboratorier fejler når
 de bruger proprietært software og ikke har noget budget for
 implementation og vedligeholdelse. Det er netop derfor
 vores lovgivningsforslag anerkender behovet for at skabe en
@@ -1306,8 +1310,8 @@
 der bruges, og der er statsindgreb utilladeligt. På den anden side er
 konklusionen ikke den samme for den offentlige sektor. Som bekendt
 behandler, arkiverer og sender staten information som den faktisk
-ikke ejer, men som borgerne har betroet den, i overensstemmelse med
-loven, uden at have mulighed for andet. Som modvægt til
+ikke ejer, men som borgerne har betroet den i overensstemmelse med
+loven uden at have mulighed for andet. Som modvægt til
 dette lovkrav må staten tage ekstreme midler i brug til at sikre
 integriteten, fortroligheden og tilgængeligheden til denne
 information. Brugen af proprietært programmel rejser alvorlig tvivl om
@@ -1331,7 +1335,7 @@
 Behovet for en lov er for det første grundet i realiseringen af de grundlæggende
 principper nævnt ovenfor vedrørende software.
 For det andet behovet grundet i det faktum at staten
-ikke er en ideel homogen entitet, men består
+ikke er en ideel homogen enhed, men består
 af flere enheder med forskellig grad af autonomi til at træffe
 beslutninger. Idet det faktisk er upassende at bruge proprietært
 programmel i det offentlige, vil kravet om brug af frit programmel 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *