[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Villanuevas brev 1.4.6.93 Part AHej,

Jeg har lige været version 1.4.6.93 igennem, og har følgende kommentarer :

1
"havde  samlet solide argumenter for de fordele som proprietært programmel"
dobbeltspace mellem de to første ord.

2
"måde  hovedformålet med lovforslaget. Lovforslagets"
dobbeltspace mellem de to første ord.

3
www.dictionary.com
----------------------------------------------------------------------
in·dis·pens·a·ble Pronunciation Key ( n d -sp n s -b l)
adj.
1. Not to be dispensed with; essential.
2. Obligatory; unavoidable: the routine but indispensable ceremonies of state.
n.
One that is indispensable.
indis·pensa·bili·ty or indis·pensa·ble·ness n.
indis·pensa·bly adv.
Synonyms: indispensable, essential, necessary, needful, requisite
These adjectives indicate a pressing need: foods indispensable to good nutrition; funds essential to completing the project; necessary tools and ma
terials; provided them with all things needful; lacking the requisite qualifications.
---------------------------------------------------------------------
"er det uundværligt, at kodning af oplysninger ikke er bundet til en"
"uundværligt" bør ædres til "essentielt".
(Den engelske oversættelse har en stavefejl så det samme ord staves både "indespensable" og "indispensable") ;-)


4
"uomgåeligt at kunne stole på systemer der ikke indeholder elementer"
"uomgåeligt" bør ædres til "essentielt".
(Det skulle løse problemet med dobbelt/trippel negativ "u-und-værligt" + ikke")


5
www.dictionary.com
----------------------------------------------------------------------
im·pose Pronunciation Key (m-pz)
v. im·posed, im·pos·ing, im·pos·es
v. tr.
1. To establish or apply as compulsory; levy: impose a tax.
2. To apply or make prevail by or as if by authority: impose a peace settlement. See Synonyms at dictate.
----------------------------------------
"eller monopolistiske betingelser
der påtvinges af dem."
"påtvinges" bør ædres til "dikteres"
("impose a tax").
(Jeg forsøger at gætte på hvilken afart af "impose" det spanske ord er blevet oversat via - forstod I det ????)


6
www.dictionary.com
----------------------------------------------------------------------
al·low Pronunciation Key (-lou)
v. al·lowed, al·low·ing, al·lows
v. tr.
1. To let do or happen; permit: We allow smoking only in restricted areas.
2. To permit the presence of: No pets are allowed inside.
3. To permit to have: allow oneself a little treat.
4. To make provision for; assign: The schedule allows time for a coffee break.
5. To plan for in case of need: allow two inches in the fabric for shrinkage.
6. To grant as a discount or in exchange: allowed me 20 dollars on my old typewriter.
7. Chiefly Southern & Midland U.S.
1. To admit; concede: I allowed he was right.
2. To think; suppose: "We allow he's straight" (American Speech).
3. To assert; declare: Mother allowed that we'd better come in for dinner.
v. intr.
1. To offer a possibility; admit: The poem allows of several interpretations.
2. To take a possibility into account; make allowance: In calculating profit, retailers must allow for breakage and spoilage.
----------------------------------------
"I sidstnævnte tilfælde ved at tillade
vækst i tilgængeligheden af frit programmel"
"tillade vækst i tilgængeligheden" bør ændres til "give plads til øget udbud".
("allow two inches in the fabric for shrinkage" = "give plads")
(Stadig mit forsøg på at korrigere for den spansk/engelske oversættelse)


Hans Christian
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *