[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Oversættelse af villanuevas brevOn Wed, May 22, 2002 at 03:11:13AM +0200, Anna Jonna Armannsdottir wrote:
> Så har jeg i et søvnigt øjeblik klistret navnet 
> RC2 på en sagesløs version af den danske oversættelse 
> af Villanueva's brev. Nogle minutter senere kom 
> Ole Tange med den sætning der manglede så det måtte 
> nødvendigvis blive til en RC3. :)) 
> 
> Altså har vi en RC3 i øjeblikket. Se her:
> http://keyparty.org/villanueva_to_ms_da.html
> 
> Den nyeste version kan til enhver tid hentes fra CVS.
> http://www.aka.dk.eu.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/trans/pol/?only_with_tag=direkteoversat

Min diff er nedenfor. Jeg har, for det meste, afholdt mig fra kommating,
da det som regel er en resourcekraevende diskution :) Men der er en
del steder hvor der mangler, IMHO.


--- villanuevea.txt.org	Wed May 22 08:25:32 2002
+++ villanuevea.txt	Wed May 22 09:53:54 2002
@@ -46,7 +46,7 @@
 --><P>
 Det anerkendes at meninger som Deres udgør et betydeligt bidrag, men 
 det ville have været mere værdifuldt for mig hvis De, i stedet for at 
-formulere generelle indsigelser (som vi senere analyserer i detaljer) 
+formulere generelle indsigelser (som vi senere analyserer i detaljer),
 havde  samlet solide argumenter for de fordele som proprietær software
 kunne bringe den peruvianske stat, og dens borgere generelt, siden dette
 ville havde gjort en mere oplysende udveksling af meninger muligt.
@@ -81,10 +81,10 @@
 Det er også nødvendigt at gøre det klart at formålet med det lovforslag 
 vi diskuterer, ikke er direkte forbundet med størrelsen af besparelser 
 der kan opnås ved anvendelse af fri software i statsinstitutioner. 
-Det er i hvert fald en marginal samlet værdi, men det er på ingen måde  
-hovedformålet med lovforslaget. Lovforslagets grundlæggende principper 
-er forbundet med de garantier der ligger til grund for 
-en juridisk stat, så som: 
+De er under alle omstændigheder af marginal samlet værdi, men det er
+på ingen måde  hovedformålet med lovforslaget. Lovforslagets
+grundlæggende principper er forbundet med de garantier der ligger til
+grund for en retsstat, så som: 
 
 <!--
 Free access to public information by the citizen.
@@ -123,8 +123,9 @@
 For at garantere bestandigheden af offentlige oplysninger 
 er det nødvendigt, at brugbarheden og vedligeholdelsen af programmellet 
 er uafhængig af leverandørernes velvilje eller monopolistiske betingelser 
-der påkræves af dem. Af denne grund har staten brug for systemer 
-hvis videreudvikling kan garanteres med udgangspunkt i tilgængeligheden til kildeteksten. 
+der påtvinges af dem. Af denne grund har staten brug for systemer 
+hvis videreudvikling kan garanteres med udgangspunkt i
+tilgængeligheden af kildeteksten. 
 
 <!--
 To guarantee national security or the security of the State, it is
@@ -185,7 +186,7 @@
 <LI>at lovforslaget ikke forbyder produktion af proprietær software
 <LI>at lovforslaget ikke forbyder salg af proprietær software
 <LI>at lovforslaget ikke specificerer hvilken konkret software skal bruges
-<LI>at lovforslaget ikke dikterer leverandøren hvor softwaren skal indkøbes
+<LI>at lovforslaget ikke dikterer fra hvilken leverandør software skal indkøbes
 <LI>at lovforslaget ikke begrænser licensbetingelserne for et softwareprodukt.
 </UL>
 
@@ -205,7 +206,7 @@
 Uden disse krav kan staten ikke garantere borgeren en
 tilstrækkelig behandling af hans oplysninger og vogte over
 oplysningernes integritet, fortrolighed og tilgængelighed over længere tid, 
-idet disse er meget kritiske aspekter for softwarens normale funktion.
+idet disse er meget kritiske aspekter for statens normale funktion.
 
 <!--
 We agree, Mr. Gonzalez, that information and communication technology
@@ -257,7 +258,7 @@
 legislating on the matter.
 --><P>
 Denne opfattelse er forkert. Lovforslaget har ingen indvirkning på 
-de rettigheder De optæller, det er fuldstændig begrænset til at 
+de rettigheder De opremser, det er fuldstændig begrænset til at 
 fastlægge betingelser for brug af software på statslige institutioners 
 vegne, uden nogen form for indblanding i privatsektorens transaktioner. 
 Det er et veletableret princip at staten ikke nyder det brede 
@@ -297,10 +298,10 @@
 *hvem* der skal levere dem (hvilket effektivt ville være
 diskrimination hvis begrænsninger på basis af national tilhørsforhold,
 race, religion, ideologi, seksuel orientering osv. blev krævet).
-Tværtimod er loven udtrykkelig imod diskrimination. Dette skyldes
-at ved definere kravene for tilvejebringelsen af software uden at efterlade
-plads til tvivl, så forhindres statslige institutioner i at bruge
-software der inkluderer diskriminerende betingelser i licensen.
+Tværtimod er loven udtrykkeligt imod diskrimination. Dette skyldes
+at ved utvetydigt at definere kravene for anskaffelse af software,
+forhindres statslige institutioner i at bruge software der indeholder
+diskriminerende betingelser i licensen.
 
 <!--
 It should be obvious from the preceding two paragraphs that the Bill
@@ -319,8 +320,8 @@
 --><P>
 
 Det burde være indlysende på basis af de to forudgående afsnit at
-loven ikke skader fri privat virksomhed, idet den kan altid
-vælge under hvilke betingelser den vil producere software. Nogle af
+loven ikke skader fri privat virksomhed, idet der altid kan 
+vælges under hvilke betingelser der produceres software. Nogle af
 disse vil være acceptable for staten, mens andre ikke vil være
 acceptable hvis de er i modstrid med den garanti som er formuleret
 i de grundlæggende principper nævnt ovenover. Det frie initiativ er
@@ -360,7 +361,7 @@
 
 For at fortsætte, De bemærker at:
 <Q>2. loven, ved at gøre brugen af Open Source-software tvungen, ville
-skabe diskriminerende og en konkurrencehæmmende praksis for
+skabe diskriminerende og konkurrencehæmmende praksis for
 offentlige institutioners kontraktindgåelse og indkøb...
 </Q>
 
@@ -371,7 +372,7 @@
 --><P>
 
 Dette udsagn er blot en gentagelse af det forrige, og svaret kan
-findes ovenover. Men lad os for et øjeblik tænke på kommentaren
+findes ovenover. Men lad os for et øjeblik dvæle ved kommentaren
 om <Q>konkurrencehæmmende praksis</Q>.
 
 <!--
@@ -402,7 +403,7 @@
 
 Lovforslaget *stimulerer* endvidere konkurrencen, idet den fremmer
 skabelsen af software med bedre brugsbetingelser, samt gør det
-lettere at forbedre eksisterende programmer i en model med 
+lettere at forbedre eksisterende programmer efter en model med 
 løbende forbedringer.
 
 <!--
@@ -429,7 +430,7 @@
 bruge mange ressourcer på markedsføring. 
 Påvirkningen fra markedsføring er i stort omfang reduceret med 
 lovforslaget vi støtter, idet valget inden for de foreslåede 
-rammer er baseret på produktets *tekniske fordele*, men ikke på producentens 
+rammer er baseret på produktets *tekniske fordele*, ikke på producentens 
 markedsføringsindsats. På denne måde styrkes konkurrencen, idet 
 de mindste softwareproducenter kan konkurrere på lige fod med 
 de mest magtfulde selskaber.
@@ -453,14 +454,14 @@
 
 Det er nødvendigt at understrege at der er ingen position 
 mere konkurrencehæmmende end de store softwareproducenters der
-hyppigt misbruger deres dominante markedsandel, idet i utallige
-sager foreslår de som løsning til brugerens problemer: 
+hyppigt misbruger deres dominerende markedsandel, idet de i utallige
+sager foreslår som løsning på brugerens problemer: 
 "opdatér Deres software til den nyeste version" (på brugerens bekostning,
 naturligvis). Endvidere er det normalt at finde arbitrær tilbagetrækning
 af teknisk hjælp til produkter der alene af producenten dømmes som
 værende "gamle", så for at få en hvilken som helst teknisk assistance
 er brugeren tvunget til at skifte til nye versioner (med ikke trivielle
-udgifter, specielt hvis det involverer opdateringer til ny hardware).
+udgifter, specielt hvis det involverer ændringer i hardwaren).
 Siden hele infrastrukturen er baseret på proprietære dataformater,
 er brugeren fanget i behovet for at blive ved med at bruge produkter
 fra den samme leverandør, eller at gøre et stort arbejde for at skifte 
@@ -480,7 +481,7 @@
 baseret udelukkende på Open Source, ville lovforslaget kun tage modet 
 fra lokale og internationale produktionsselskaber der er dem der 
 virkelig påtager sig væsentlige udgifter, skaber et signifikant antal 
-af direkte og indirekte arbejdspladser, samt at bidrage til BNP, i 
+af direkte og indirekte arbejdspladser, samt bidrager til BNP, i 
 modsætning til software i Open Source-model som er tilbøjelig til at 
 have en stadig svagere økonomisk indflydelse, idet den hovedsageligt 
 skaber arbejdspladser i tjenestesektoren.</Q>
@@ -497,8 +498,8 @@
 i afsnit 6 i Deres brev vedrørende den relative vægt af tjenester 
 i forbindelse med brug af software. Denne modsigelse alene ville gøre 
 Deres holdning ugyldig. Tjenestemodellen, som adopteret af en lang 
-række virksomheder i softwareindustrien, er langt større i økonomiske 
-udtryk - og med tendens til vækst - end programlicenser. 
+række virksomheder i softwareindustrien, er langt større i økonomisk 
+forstand - og med tendens til vækst - end programlicenser. 
 
 <!--
 On the other hand, the private sector of the economy has the widest
@@ -534,8 +535,8 @@
 softwareindustri. I det usandsynlige tilfælde at det var sandt, 
 ville staten have retten til at anvende statsstøtte på de områder 
 som har størst social værdi efter statens opfattelse. Det er 
-unægtelig i denne usandsynlige hypotese at hvis staten valgte
-at yde statsstøtte til software, så ville det være fri software, 
+unægteligt i denne usandsynlige hypotese at hvis staten valgte
+at yde statsstøtte til software, så ville det være til fri software, 
 ikke proprietær software, når man tænker på dens sociale effekter 
 og den rationelle brug af skatteydernes penge.
 
@@ -559,15 +560,15 @@
 bidrager med lille samlet værdi. På det lokale niveau hvor teknikere
 yder understøttelse til proprietær software produceret af transnationale 
 firmaer, har de ikke nogen mulighed for at rette programfejl, 
-ikke nødvendigvis fordi de mangler teknisk kompetance eller talent, men
+ikke nødvendigvis fordi de mangler teknisk kompetence eller talent, men
 fordi de ikke har adgang til kildeteksten. Med fri software skabes
 mere teknisk kvalificerede arbejdspladser og et miljø hvor fri
-kompetance skabes, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
+kompetence skabes, et miljø hvor succes kun afhænger af muligheden
 for at yde god teknisk understøttelse og tjenestekvalitet. Derved stimuleres
 markedet og man øger den samlede viden og åbner derfor op for 
 alternativer for at skabe tjenester der har en større samlet værdi og
 større kvalitetsniveau, til fordel for alle involverede parter, 
-producenter, tjenesteorganisation og forbrugerne.
+producenter, tjenesteorganisationer og forbrugerne.
 
 <!--
 It is a common phenomenon in developing countries that local software
@@ -602,7 +603,7 @@
 Helt sikkert er det at deres fremtid vil blive bestemt af markedets love og vil 
 uundgåeligt forandres. Mange virksomheder der traditionelt forbindes 
 med proprietær software, har allerede valgt at gå den vej (støttet 
-med betydelige udgifter) at tilbyde tjenester forbundet med fri
+med betydelige beløb) at tilbyde tjenester forbundet med fri
 software, hvilket viser at modellerne ikke udelukker hinanden. 
 
 <!--
@@ -619,7 +620,7 @@
 --><P>
 Med dette lovforslag tager staten en beslutning om at bevare 
 visse fundamentale værdier. Beslutningen tages i kraft af statens
-suverænitet, uden påvirkning af de grundlovssikrede rettigheder eller
+suverænitet, uden påvirkning af de forfatningssikrede rettigheder eller
 garantier. Det bør være klart at staten ikke vælger nogen bestemt 
 økonomisk model. Hvis der viser sig at der kun eksisterer én 
 økonomisk model der er i stand til at producere software der 
@@ -763,11 +764,11 @@
 siden andre love dækker dette område. Fri software-modellen medfører
 på ingen måde overseelse af disse love, og faktisk er størstedelen af fri
 software omfattet af ophavsret. I virkeligheden viser inkluderingen af
-dette spørgsmål i Deres observationer, Deres forvirring med hensyn til de
+dette spørgsmål i Deres observationer Deres forvirring med hensyn til de
 juridiske rammer inden for hvilke fri software udvikles. Inklusion
 af andres intellektuelle ejendom i ens eget værk er ikke en praksis
 der kendes i fri software-udviklingskredse, derimod er det uheldigvis
-kendt fra proprietær softwarekredse. For eksempel med dommen fra 
+kendt fra proprietære softwarekredse. For eksempel med dommen fra 
 handelsretten i Nanterre, Frankrig fra 27. september 2001 som idømte 
 Microsoft Corp. til en bøde på 3 millioner franc i skadesgodtgørelse
 og renter for krænkelsen af intellektuel ejendom (pirateri for at
@@ -801,7 +802,7 @@
 Denne observation er forkert; i princippet er frihed og manglen af
 omkostninger ortogonale koncepter. Der findes software der er 
 proprietær og der skal betales for (f.eks. MS Office), software
-der er proprietært og gratis (MS Interne Explorer), software der
+der er proprietært og gratis (MS Internet Explorer), software der
 er fri men skal betales for (Redhat, SuSE dvs. GNU/Linux distributioner),
 software der er både fri og gratis (Apache, OpenOffice, Mozilla) og
 endda software med en lang række kombinationer af licensbetingelser (MySQL).
@@ -822,7 +823,7 @@
 Frit programmel er ikke nødvendigvis gratis.
 Og lovforslaget giver ikke udtryk for at det er tilfældet 
 som De vil have bemærket efter at have læst det.
-Definitionen som lovforslaget udtrykker klart hvad der
+Definitionen i lovforslaget udtrykker klart hvad der
 skal opfattes som fri software, og på intet tidspunkt 
 refereres der til at være fri for at betale. 
 Selv om der er muligheder for besparelser på udgifter til 
@@ -854,7 +855,7 @@
 at bruge det. Ikke fordi det påbydes med dette lovforslag, men på 
 grund af de grundlæggende principper som vi opregnede i starten 
 af dette brev, og som fremspringer af selve essensen i en 
-lovlig demokratisk stat. 
+retssikker demokratisk stat. 
 
 <!--
 You continue: "6. It is wrong to think that Open Source Software is free
@@ -931,7 +932,7 @@
 at understøttelse og vedligehold frit kan distribueres på en række leverandører der
 konkurrerer indbyrdes på basis af kvalitet og lav pris. Dette er
 sandt for installation, tilkobling og support og til stor del
-vedligehold. For det andet: På grund af modellens gentagbare 
+vedligehold. For det andet: På grund af modellens gentagelige 
 karakter kan vedligehold af et program let gentages uden at kræve
 store omkostninger (dvs. uden at betale for mere end en af den samme 
 ting) siden ændringer, hvis man ønsker det, kan inkorporeres i
@@ -1026,8 +1027,8 @@
 indebærer visse udgifter), så vil konverteringen fra et system til
 et andet blive meget simpel, idet alle data er gemt i åbne formater.
 På den anden side betyder en konvertering til en åben software 
-kontekst ikke større udgifter en konverteringen mellem to 
-proprietære kontekster hvilket invaliderer Deres argument fuldstændig.
+kontekst ikke større udgifter end konverteringen mellem to 
+proprietære kontekster, hvilket gør Deres argument fuldstændigt ugyldigt.
 
 <!--
 The second argument refers to "problems in interoperability of the IT
@@ -1064,11 +1065,11 @@
 --><P>
 
 De fortsætter så med:
-<Q>9 det meste Open Source kildetekst tilbyder ikke passende niveauer af
-tjeneste eller garantier fra anerkendte leverandører af høj
+<Q>9. Det meste Open Source kildetekst tilbyder ikke passende niveauer af
+tjenester eller garantier fra anerkendte leverandører af høj
 produktivitet for brugerne, hvilket har ledt forskellige offentlige
-institutioner til at tage deres beslutning om at bruge Open Source-løsninger 
-tilbage, og bruge kommerciel software i stedet.</Q>
+institutioner til at tilbagetrække deres beslutninger om at bruge Open
+Source-løsninger, og bruge kommercielt software i stedet.</Q>
 
 <!--
 This observation is without foundation. In respect of the guarantee,
@@ -1082,9 +1083,9 @@
 
 Denne observation er grundløs. Med hensyn til garantien er Deres 
 argument blevet tilbagevist i svaret til afsnit 4. Med hensyn
-til understøttelse er det muligt at bruge fri software uden
+til tjenester er det muligt at bruge fri software uden
 dem (ligesom med proprietært software), men enhver der så ønsker <!-- XXX -->
-kan skaffe understøttelse separat, enten fra lokale firmaer eller 
+kan skaffe tjenester separat, enten fra lokale firmaer eller 
 internationale selskaber, præcist ligesom for proprietært software.
 
 <!--
@@ -1095,9 +1096,9 @@
 place, but not know of any where what you describe has taken place.
 --><P>
 
-På den anden side ville det stærkt bidrage til vores analyse hvis
-De kunne oplyse os om frie softwareprojekter der er *oprettet*
-af offentlige institutioner, som er blevet opgivet til fordel for
+På den anden side ville det stærkt bidrage til vores analyse, hvis
+De kunne oplyse os om *veletablerede* frie softwareprojekter i
+offentlige institutioner, som er blevet opgivet til fordel for
 proprietær software. Vi kender til et antal af tilfælde hvor det
 modsatte er sket, men kender ikke til nogen tilfælde hvor det
 De beskriver har fundet sted. 
@@ -1162,7 +1163,7 @@
 
 Hvad følger i Deres udsagn er ukorrekt. På den ene side mister
 ingen forfatter til fri software sine intellektuelle eneretter 
-med mindre han eksplicit ønsker at gøre sit værk til almeneje. 
+med mindre han eksplicit ønsker at gøre sit værk til almen eje. 
 Fri-softwarebevægelsen har altid respekteret 
 ophavsretten og har afstedkommet en udbredt anerkendelse af 
 forfattere. Navne som Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van
@@ -1264,14 +1265,14 @@
 vores projekt, der er langt mere essentielle. På grund af denne
 konceptuelle misforståelse og som resultatet af mangel på 
 effektiv support fra SEP (det mexicanske undervisningsministerium),
-antagelsen var at for at introducere fri software i skolerne, var
+var antagelsen at for at introducere fri software i skolerne var
 det nok at droppe softwarebudgettet og sende skolerne en CD
 med GNU/Linux i stedet. Selvfølgeligt mislykkedes dette og det kunne
 ikke være på anden vis, ligesom skolelaboratorier fejler når
 de bruger proprietært software og ikke har noget budget for 
 implementation og vedligeholdelse. Det er netop derfor
 vores lovgivningsforslag anerkender behovet for at skabe en
-levedygtigt migrationsplan i hvilken staten på ordnet vis udfører
+levedygtig migrationsplan i hvilken staten på ordnet vis udfører
 den tekniske overgang for at kunne drage fordel af fri software.
 
 <!--
@@ -1362,7 +1363,7 @@
 idet borgeren har en legitim ret til at vide, for 
 eksempel, hvordan hans afstemning behandles eller hvordan 
 skatten beregnes. Til dette formål skal borgeren have fri adgang 
-til kildeteksten og kunne efterprøve til sin egen tilfredshed, 
+til kildeteksten og kunne efterprøve til sin egen tilfredshed 
 programmerne der bruges til beregning af afstemninger eller 
 beregninger af skatter. 
 
Rasmus


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *