[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Fwd: Patenter på mad og matematikHej!

Danish Crown har sendt et brev til
Medlemmerne af Folketingets fødevareudvalg
Medlemmerne af Folketingets erhvervsudvalg
Erhvervsminister Bent Bendtsen
Fødevareminister Mariann Fischer Boel
Forbrugerrådet
Landbrugsrådets økonomisk-politiske udvalg

Se http://www.ft.dk/Samling/20012/udvbilag/ERU/Almdel_bilag290.htm

Guldkorn:

>Siden ratificeringen af patentkonventionen er danske virksomheder
>gentagne gange blevet opfordret til også af det offentlige at øge sin
>patenteringsaktivitet inden for levnedsmiddelområdet, og er blevet mødt
>med anklager om at "sove i timen" i sammenligning med 
>f.eks.patenterings-aktiviteten fra japanske og amerikanske
>virksomheder.

>I det foreliggende koncept er der imidlertid - med opbakning også fra
>det offentlige - foretaget en systematisk patentbeskyttelse. En sådan
>proces er meget omfattende, og har alene i sagsomkostninger beløbet
>sig til adskillige millioner kroner.

>Det fremføres endvidere, at Hanegal har modtaget betydelig offentlig
>støtte til udvikling af produktet. Det har som det fremgår af
>ovenstående Wenbo og senere Danish Crown Inc A/S også - endda på
>betingelse af at man søgte at beskytte opfindelsen. Vi vægrer os ved
>at tro, at det offentlige har bevilget Hanegal støtte til at opfinde
>det samme produkt én gang til.

> Vi vil derfor opfordre til, at man overvejer følgende spørgsmål:

>* Er det illegitimt, at Danish Crown efterlever markedets krav om
>innovation og samtidigt følger det offentliges opfordring til at
>opnå patentbeskyttelse efter de regler, som den danske regering
>har vedtaget at tilslutte sig?

>* Skal Danmarks større virksomheder opgive at forsvare sine patenter,
>fordi man finder det politisk ukorrekt, at også mindre danske
>virksomheder må respektere patentbeskyttelsen?

>* Er patentlovgivningen kun gældende for virksomheder over en
>vis størrelse?

>* Ønsker man Danmarks udtræden af den Europæiske patentkonvention for
>at afskaffe den mulighed for patentering af levnedsmidler som findes i
>resten af verden, eller vil man bakke op om dansk erhvervslivs
>udnyttelse af de muligheder, der via konventionen er tilvejebragt?


credits til Ole Husgaard for at have fundet brevet!

-- 
  Mvh. Carsten
Softwarepatenter, hvad kan du gøre?
Se http://www.softwarepatenter.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:16 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *