[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af SSLUG bestyrelsesmøde fredag den 22. marts 2002Referat af SSLUG bestyrelsesmøde fredag den 22. marts 2002 hos Gitte.

Til stede:
Peter Toft, Anne Østergaard, Gitte Wange, Erik Josefsson, Patrik
Bengtsson, Hanne Munkholm, Jacob Sparre Andersen (suppleant).

Referent: Hanne Munkholm

Ikke til stede: Peter Makholm (suppleant), Kristian Vilmann
(observatør for www_admin), Henrik Størner (observatør for admin).

Punkt 0: Mad. Vi bestilte mad fra Den Sorte Gryde 
(Peter Toft og Jacob
 Sparre Andersen og Erik Josefsson bestilte dobbelte "dræberburgere".
 Peter Toft var klart overlegen i spisningen af disse. Vi andre fik
 juniorburgere...).

Punkt 1: PVS's henvendelse om behandling af personoplysninger
 Vi har fået en klage fra PVS over en diskussion i en af vores
 nyhedsgrupper (se SSLUG-itpolitik). Det er ikke klart for os hvad
 klagen reelt handler om og hvad der i givet fald skulle være gjort
 forkert. Så længe vi ikke ved nærmere hvad klagen går ud på, ser vi
 os ude af stand til at behandle den.

Punkt 7: Klage over erhvervsministeriets behandling af SSLUGs kritik
 er nu sendt til ombudsmanden. En privatperson har tilsendt
 bestyrelsen en kopi af sin klage til først erhvervsministeriet og
 derefter ombudsmanden (i Danmark) over erhvervsministeriets afvisning
 af SSLUGs kritik af rapporten om Open Source i Danmark.

Punkt 2: Læk af fortrolig information
 Peter Makholm har videresendt information der betragtes som
 fortrolig fra SSLUG bestyrelses interne liste til en af
 SSLUGs åbne lister. Bestyrelsen finder det kritisabelt at der
 er videresendt information fra en lukket fortrolig liste. Det
 må betragtes som et brud på tilliden mellem personerne på en
 lukket liste. Bestyrelsen har modtaget henvendelser udefra der
 kritiserer dette forhold og drager tilliden til bestyrelsen i
 tvivl. På bestyrelsesmødet havde vi ikke fået Peter Makholms
 udlægning af sagen, og det blev aftalt at Peter Toft og Jacob
 Sparre skulle kontakte Peter Makholm med henblik på af få
 dette afklaret. Efterfølgende har bestyrelsen modtaget er
 forklaring og en undskyldning fra Peter Makholm. Evt.
 konsekvenser er endnu ikke diskuteret til bunds.

Punkt 3: Samarbejde med SI
 Repræsentanter fra bestyrelsen har i februar haft møde med Statens
 Information med fokus på erfaringer med Open Source.

Punkt 3 ½: Møde med Den Digitale Task Force
 Repræsentanter fra bestyrelsen har sammen med en del af DKUUG's
 standardiseringsudvalg i februar haft møde med Den Digitale 
 Task Force om de økonomiske fordele (og ulemper) ved Open Source.

Punkt 4: Det danske EU-formandsskab og IT-udviklingen i EU.
 Under det danske EU-formandsskab er det selvfølgelig af interesse 
 hvilke møder der kommer til at være om IT. Lad os prøve at få 
 information om det og få det ud på sslug-itpolitik.

Punkt 5: Forberedelse af IST 2002 i Bella Center i København/ 
 emner SSLUG vil foreslå 

 SSLUG vil gerne øge bevågenheden omkring Open Source systemer såsom
 Linux hos de IT beslutningstagere som må forventes at komme til IST
 2002. Diskussionen vil køre på sslug-itpolitik.

 Anne foreslog på mødet
 * Status vedr. "Betydningen af åbne standarder". 
  Forslag til taler: Tim Berners-Lee.
 * "Dublin Core Meta Data Initiative". 
  Forslag til taler: Ekspert fra Den Danske Biblioteksstyrelse.
 * "Grundlæggende rettigheder for borgere i det digitaliserede samfund".
  Forslag til taler: Lawrence Lessig, Professor of Law.

Punkt 6: Status vedr. softwarepatentdirektivet.
 Vi er blevet bedt både af den svenske og den danske regering om at
 komme med vores syn på direktivforslaget. Direktivforslaget kom ud den
 20. februar og ligger nu på http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/.
 Kommentarer til den danske patent- og varemærkestyrelse senest den 15.
 april, kommentarer til det svenske justitsministerium senest den 22.
 maj.

 Erik foreslår at lave en mailingliste til formålet for bl.a at få
 flere svenskere med i arbejdet. Listen er specielt til dette projekt.
 Navnet kunne vi ikke blive enige om. 

 Efter bestyrelsesmødet er listen <sslug@sslug>
 oprettet til formålet. Mere tilmeldingsinformation kan findes på
 http://www.sslug.dk/tilmeld#patentdirektiv


Punkt 8: sslug@sslug 2002
 Mandag den 27. maj i København, onsdag den 29. maj i Stockholm. SSLUG
 tilbydes en stand og vores logo på deres materiale til gengæld for at
 hjælpe med at promovere arrangementet.

 Koordinering vil ske på <sslug@sslug>

 København: Jacob Sparre tager bolden.

 Stockholm: Vi tager kontakt til stockholmske linuxfolk.

Punkt 9: LinuxForum 2003 - Er SSLUG med?
 Ja SSLUG er med. Peter Toft, Kristian og Hanne Vilmann, Sidsel Jensen
 og Flemming Jacobsen vil gerne fortsætte (heraf Peter Toft og Kristian
 Vilmann fra SSLUG).

Punkt 10: Status for lukkede lister
 a) Hvilke lukkede lister har vi? admin, sslug@sslug, www_admin,
  bestyrelsen, swpat, patent, linuxbog, sslug@sslug, moderator.
 b) Hvordan styres adgangen til dem?
  * Bestyrelsen: For bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der vælges på
   generalforsamlingen. Desuden for observatører der hidtil har været
   udpeget af bestyrelsen. Fremover udpeges de af den gruppe de
   repræsenterer (admin, www_admin) og godkendes af bestyrelsen.
  * admin, sslug@sslug, www_admin, sslug@sslug, linuxbog,
   swpat, patent: Arbejdsgrupper der fungerer selvsupplerende
  * moderatorer udpeges hvert år af bestyrelsen.
 c) Hvilket mandat har de?
  * Bestyrelsen: Repræsentere SSLUG.
  * admin og sslug@sslug: varetage systemadministration på hhv.
   www.sslug.dk og tyge.sslug.dk 
  * www_admin: Web arbejde på www.sslug.dk
  * swpat, patent: Intet mandat
  * linuxbog: Lave cvs commit
  * sslug@sslug: Drive konferencen
  * moderator: Moderere de 4 modererede lister vi har:
   sslug-presse-dk, sslug-presse-se, sslug-job, sslug-announce.

Punkt 11: Øresundskomiteen
 Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der findes midler til
 fremme af samarbejde på tværs af Øresund. Vi har ikke lige nogen
 forslag til hvad SSLUG skulle søge sådan nogle penge til.
 http://www.oresundskomiteen.dk/neobuilder.20011114170421000000001241743548.html

Punkt 12: Udnævnelse af æresmedlem
 Martin Wahlén udnævnes til nyt æresmedlem af SSLUG på 
 grund af sit mangeårige arbejde i SSLUG, 
 konferencearbejde og virke for at fremme Linux 
 generelt.

Punkt 13: SSLUGs kontakt til omverdenen (formidling af PM'er etc.)
 På mødet diskuterede vi løst om følgende
 * Skal vi følge mere op på vores pressemeddelelser?
 * Automatisering af web publicering af pressemeddelelser
 * Skabelon til hvad der skal med i en pressemeddelelse
 * Guide til pressemeddelelser / sslug pressemanual

 Gitte beder www_admin om at automatisere web præsentationen af
 pressemeddelelserne udfra en formaliseret udgave af det format 
 for pressemeddelelser vi allerede bruger i dag.
 Opfølgning vil ske på <sslug@sslug>

Punkt 14: Evt.
 a) Flemming Bjerke har rettet fejl i kritik af "Open Source i
  Danmark" rapporten, og spørger om SSLUG vil indsende den. Det ønsker
  bestyrelsen ikke da det er 3 md. siden, og da der samtidig er klaget
  til ombudsmanden over behandlingen af den oprindelige kritik. 
  Svar til Flemming Bjerke er udsendt før referatet er udsendt.
 b) Peter Toft har haft møde med en forskningsprofessor 
  om Open Source-organisationsmodeller, Open Source-udvikling og at 
  have et almindeligt arbejde. Vil gerne have hjælp - 
  spørgeskemaer - sendes ud på sslug-misc. 
 c) SSLUG-folk med interesse for digital signatur arbejder med at få
  lavet Open Source-programmel til håndtering af digital signatur.
  Arbejdet forgår på listen sslug-signatur.

-- Hanne Munkholm  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *