[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 2. januar 2000          SSLUG bestyrelsesmøde den 2. januar 2000
                    
 Dagsorden
 
  1. Velkomst v/formanden
  2. Valg af observatører i bestyrelsen
  3. Approve af sslug-announce og sslug-presse
  4. Lokaler til hyggemøder
  5. Krypteringsmøde den. 17. januar
  6. Repræsentant over for DKUUG
  7. Softwareregnskab
  8. Hardwareønsker
  9. Status NordU2000
  10. Status LinuxForum
  11. SSLUG's retningslinier i det kommende årtusinde
   _______________________________________________________________
  
 Referat
 
  Tilstede: Jacob Sparre Andersen, Preben Bille Brahe, Kristian Vilmann,
  Hanne Munkholm, Peter Toft, Martin Wahlén og Hans Schou.
  
  Ad 1.
  Formanden spiste vafler, så velkomsten blev overdraget til
  Næstformanden, der udtalte: Hej og velkommen!
  
  Ad 2.
  Henrik Størner og Frank Damgaard er udnævnt som observatører fra hhv.
  admin og www_admin.
  Hans Schou er udnævnt som informationschef, og er derfor også
  observatør i bestyrelsen.
  
  Ad 3.
  sslug-announce og sslug-presse-dk/sslug-presse-se modereres i
  fremtiden Hanne Munkholm, Peter Toft og Jacob Sparre.
  Alle mails på disse lister skal godkendes af to ud af de tre
  moderatorer.
  
  Ad 4.
  Der er i den senere tid opstået pladsproblemer ved nogle af
  hyggemøderne. Bestyrelsen overvejer, hvad der skal gøres ved dette.
  
  Ad 5.
  Den 17. januar holder Forskningsministeriet høring omkring kryptering.
  SSLUG har foranlediget at Werner Koch er blevet inviteret til at
  deltage i panelet.
  
  Informationschef Hans Schou presser pressen for at få dem til dække
  begivenheden.
  
  Ad 6.
  I det kommende år repræsenteres SSLUG overfor DKUUG af Hanne Munkholm
  og Peter Toft.
  
  Ad 7.
  Den tidligere bestyrelse begyndte at vedligeholde et Softwareregnskab
  for SSLUG's maskine(r)
  Preben Bille Brahe og Jacob Sparre går det igennem og offentliggør det
  på URL: http://www.sslug.dk/bestyrelsen/softwareregnskab/
  
  Ad 8.
  SSLUG maskinens diske er godt fyldt op efterhånden. Det skal der gøres
  noget ved.
  Vi skal have nogen eller noget til at sponsorere nogle ekstra diske.
  SCSI er bedst, men pt. egentlig ikke nødvendigt. Hvis vi skal have
  SCSI diske skal vi også have en SCSI controller.
  
  Hans kan ikke længere låne et digitalkamera. Vi kommer til at mangle.
  
  En UPS vil være en rar ting.
  
  Vi skal have lavet en webside, hvor vi beskriver vores ønsker.
  
  En CVS server spøger stadig. Det kræver ikke det store rent
  maskinmæssigt. Vi skal finde en egnet maskine, og et egnet sted, hvor
  der er nogle venlige mennesker, der kan assistere ved problemer.
  
  Ad 9.
  Det er snart! Fire vagter er fundet gennem SSLUG. Richard Stallmann
  kommer også til Kårhuset i Lund den 11.februar.
  
  Der skal gøres lidt bedre reklame for install-festen på NordU2000.
  
  SSLUG's bestyrelse har gratis adgang til NordU2000 torsdag og fredag
  (10. og 11. februar).
  
  Ad 10.
  Det er også snart.
  Hanne arbejder på højtryk med at samle programmet, der skal lægges
  snart.
  Peter har haft fat i potentielle udstillere. Kenneth Geisshirt
  overtager.
  
  Endeligt budget foreligger endnu ikke.
  
  Svensk og engelsk oversættelse af websider mangler.
  
  Ad 11.
  Hanne argumenterer for at Linux Demoday skal være en tilbagevendende
  begivenhed, således at der i foråret holdes konference og i efteråret
  holdes Demoday. Demoday skal være udadrettet og henvendt til folk, der
  ikke i forvejen kender til Linux.
  
  År 2000 kan i øvrigt også indeholde et par install-fester, en
  konference i Malmö i August.
  
  Næste medlemsmøde skal afholdes inden udgangen af marts. Måske skal
  der også være installfest her?
   _______________________________________________________________
  
  Referent og ordstyrer: Kristian Vilmann
  
-- 
"an OS that is almost, but not quite, entirely unlike Windows" 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *